• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gnomeitsolutions.co.uk/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html lang="en">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 28, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <nav id="main-nav" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 35, znak 166: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i class="fa fa-search" aria-hidden="true" onclick="wgsDomainRegisterCall();"></i>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 357, znak 46: kotva jménem "DEMO" již v dokumentu je.
                   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="c
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  6. Varování Řádek 434, znak 46: kotva jménem "DEMO" již v dokumentu je.
                   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="c
   ^
  7. Varování Řádek 525, znak 46: kotva jménem "DEMO" již v dokumentu je.
                   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="c
   ^
  8. Varování Řádek 599, znak 46: kotva jménem "DEMO" již v dokumentu je.
                   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="c
   ^
  9. Varování Řádek 669, znak 46: kotva jménem "DEMO" již v dokumentu je.
                   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="c
   ^
  10. Varování Řádek 736, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <li class="block-academy"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>aca
   ^
  11. Varování Řádek 737, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <li class="block-biz"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>biz
   ^
  12. Varování Řádek 738, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <li class="block-com"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>com
   ^
  13. Varování Řádek 739, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <li class="block-net"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>net
   ^
  14. Varování Řádek 740, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <li class="block-org"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>org
   ^
  15. Varování Řádek 741, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <li class="block-in"><strong style="font-size:22px;"><span>.</span>in<
   ^
  16. Varování Řádek 925, znak 54: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "17px" není délka.
         <div class="tag"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" al
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  17. Varování Řádek 925, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" alt=""> Starting From</div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  18. Varování Řádek 947, znak 54: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "17px" není délka.
         <div class="tag"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" al
   ^
  19. Varování Řádek 947, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" alt=""> Starting From</div>
   ^
  20. Varování Řádek 968, znak 54: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "17px" není délka.
         <div class="tag"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" al
   ^
  21. Varování Řádek 968, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g"><img width="17px" src="images/tag.svg" class="svg" alt=""> Starting From</div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.