• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gornoesp.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 28, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 28, znak 181: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lign:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-laye
   ^
  4. Varování Řádek 28, znak 328: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   дите...</div><br /><img src="engine/ajax/loading.gif" border="0" alt="" /></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 29, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolut
   ^
  6. Varování Řádek 93, znak 23: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <form method="post" onsubmit="javascript:showBusyLayer()" action=''>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  7. Varování Řádek 96, znak 75: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "text" class="log_input1" value="Логин" onblur="if(this.value=='') this.value='Ло
   ^
  8. Varování Řádek 96, znak 123: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   if(this.value=='') this.value='Логин';" onfocus="if(this.value=='Логин') this.val
   ^
  9. Varování Řádek 97, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ord" class="log_input2" value="*******" onblur="if(this.value=='') this.value='**
   ^
  10. Varování Řádek 97, znak 135: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   (this.value=='') this.value='*******';" onfocus="if(this.value=='*******') this.v
   ^
  11. Varování Řádek 98, znak 12: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <input onclick="submit();" name="image" type="image" src="/templates/s5250/im
   ^
  12. Varování Řádek 98, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "INPUT".
   " type="image" src="/templates/s5250/images/spacer.gif" class="log_btn" alt="" />
   ^
  13. Varování Řádek 119, znak 23: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <form onsubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" action
   ^
  14. Varování Řádek 122, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ser1" value="Найду все, что хочешь ..." onblur="if(this.value=='') this.value='На
   ^
  15. Varování Řádek 122, znak 153: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   his.value='Найду все, что хочешь ...';" onfocus="if(this.value=='Найду все, что х
   ^
  16. Varování Řádek 196, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s/s5250/images/spacer.gif" type="image" onclick="ShowAllVotes(); return false;" t
   ^
  17. Varování Řádek 208, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input type="submit" onclick="doVote('vote'); return false;" class="bbcodes2" v
   ^
  18. Varování Řádek 208, znak 129: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   олосовать" />&nbsp;<input type="submit" onclick="doVote('results'); return false;
   ^
  19. Varování Řádek 234, znak 593: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /b></a><br /><div id="dle_news_archive" style="display:none;"><a class="archives"
   ^
  20. Varování Řádek 234, znak 1721: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rchive_link" ><br /><a class="archives" onclick="$('#dle_news_archive').toggle('b
   ^
  21. Varování Řádek 259, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:100%;">100</li>
   ^
  22. Varování Řádek 260, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '16349'); return fal
   ^
  23. Varování Řádek 261, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '16349'); return fal
   ^
  24. Varování Řádek 262, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '16349'); return fal
   ^
  25. Varování Řádek 263, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '16349'); return fal
   ^
  26. Varování Řádek 264, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '16349'); return fal
   ^
  27. Varování Řádek 267, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  28. Varování Řádek 273, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="e329fb40-widget-pos" style="width: 200px; height: 300px; border: 1px sol
   ^
  29. Varování Řádek 303, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:20%;">20</li>
   ^
  30. Varování Řádek 304, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '18945'); return fal
   ^
  31. Varování Řádek 305, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '18945'); return fal
   ^
  32. Varování Řádek 306, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '18945'); return fal
   ^
  33. Varování Řádek 307, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '18945'); return fal
   ^
  34. Varování Řádek 308, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '18945'); return fal
   ^
  35. Varování Řádek 311, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  36. Varování Řádek 345, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  37. Varování Řádek 346, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '17976'); return fal
   ^
  38. Varování Řádek 347, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '17976'); return fal
   ^
  39. Varování Řádek 348, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '17976'); return fal
   ^
  40. Varování Řádek 349, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '17976'); return fal
   ^
  41. Varování Řádek 350, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '17976'); return fal
   ^
  42. Varování Řádek 353, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  43. Varování Řádek 387, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  44. Varování Řádek 388, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '17975'); return fal
   ^
  45. Varování Řádek 389, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '17975'); return fal
   ^
  46. Varování Řádek 390, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '17975'); return fal
   ^
  47. Varování Řádek 391, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '17975'); return fal
   ^
  48. Varování Řádek 392, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '17975'); return fal
   ^
  49. Varování Řádek 395, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  50. Varování Řádek 429, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  51. Varování Řádek 430, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '17501'); return fal
   ^
  52. Varování Řádek 431, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '17501'); return fal
   ^
  53. Varování Řádek 432, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '17501'); return fal
   ^
  54. Varování Řádek 433, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '17501'); return fal
   ^
  55. Varování Řádek 434, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '17501'); return fal
   ^
  56. Varování Řádek 437, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  57. Varování Řádek 471, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  58. Varování Řádek 472, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '16254'); return fal
   ^
  59. Varování Řádek 473, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '16254'); return fal
   ^
  60. Varování Řádek 474, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '16254'); return fal
   ^
  61. Varování Řádek 475, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '16254'); return fal
   ^
  62. Varování Řádek 476, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '16254'); return fal
   ^
  63. Varování Řádek 479, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  64. Varování Řádek 513, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  65. Varování Řádek 514, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '16183'); return fal
   ^
  66. Varování Řádek 515, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '16183'); return fal
   ^
  67. Varování Řádek 516, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '16183'); return fal
   ^
  68. Varování Řádek 517, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '16183'); return fal
   ^
  69. Varování Řádek 518, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '16183'); return fal
   ^
  70. Varování Řádek 521, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  71. Varování Řádek 555, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  72. Varování Řádek 556, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '14723'); return fal
   ^
  73. Varování Řádek 557, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '14723'); return fal
   ^
  74. Varování Řádek 558, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '14723'); return fal
   ^
  75. Varování Řádek 559, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '14723'); return fal
   ^
  76. Varování Řádek 560, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '14723'); return fal
   ^
  77. Varování Řádek 563, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  78. Varování Řádek 597, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:0%;">0</li>
   ^
  79. Varování Řádek 598, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '14533'); return fal
   ^
  80. Varování Řádek 599, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '14533'); return fal
   ^
  81. Varování Řádek 600, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '14533'); return fal
   ^
  82. Varování Řádek 601, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '14533'); return fal
   ^
  83. Varování Řádek 602, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '14533'); return fal
   ^
  84. Varování Řádek 605, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  85. Varování Řádek 611, znak 2756: neplatný znak "з" v adrese.
   ому адресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  86. Varování Řádek 611, znak 2757: neplatný znak "а" v adrese.
   му адресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_b
   ^
  87. Varování Řádek 611, znak 2758: neplatný znak "я" v adrese.
   у адресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_bl
   ^
  88. Varování Řádek 611, znak 2759: neplatný znak "в" v adrese.
    адресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_bla
   ^
  89. Varování Řádek 611, znak 2760: neplatný znak "и" v adrese.
   адресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blan
   ^
  90. Varování Řádek 611, znak 2761: neplatný znak "т" v adrese.
   дресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank
   ^
  91. Varování Řádek 611, znak 2762: neplatný znak "е" v adrese.
   ресу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank"
   ^
  92. Varování Řádek 611, znak 2763: neplatný znak "л" v adrese.
   есу: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">
   ^
  93. Varování Řádek 611, znak 2764: neplatný znak "я" v adrese.
   су: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">h
   ^
  94. Varování Řádek 611, znak 2765: neplatný znak "м" v adrese.
   у: <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">ht
   ^
  95. Varování Řádek 611, znak 2767: neplatný znak "п" v adrese.
    <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">http
   ^
  96. Varování Řádek 611, znak 2768: neplatný znak "о" v adrese.
   <a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https
   ^
  97. Varování Řádek 611, znak 2769: neplatný znak "д" v adrese.
   a href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https:
   ^
  98. Varování Řádek 611, znak 2770: neplatný znak "а" v adrese.
    href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https:/
   ^
  99. Varování Řádek 611, znak 2771: neplatný znak "ч" v adrese.
   href="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://
   ^
  100. Varování Řádek 611, znak 2772: neplatný znak "а" v adrese.
   ref="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://p
   ^
  101. Varování Řádek 611, znak 2774: neplatný znak "д" v adrese.
   f="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://pri
   ^
  102. Varování Řádek 611, znak 2775: neplatný znak "е" v adrese.
   ="https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://prim
   ^
  103. Varování Řádek 611, znak 2776: neplatný znak "к" v adrese.
   "https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primc
   ^
  104. Varování Řádek 611, znak 2777: neplatný znak "л" v adrese.
   https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primck
   ^
  105. Varování Řádek 611, znak 2778: neplatný znak "а" v adrese.
   ttps://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko
   ^
  106. Varování Řádek 611, znak 2779: neplatný znak "р" v adrese.
   tps://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko.
   ^
  107. Varování Řádek 611, znak 2780: neplatný znak "а" v adrese.
   ps://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko.r
   ^
  108. Varování Řádek 611, znak 2781: neplatný znak "ц" v adrese.
   s://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko.ru
   ^
  109. Varování Řádek 611, znak 2782: neplatný znak "и" v adrese.
   ://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko.ru/
   ^
  110. Varování Řádek 611, znak 2783: neplatný znak "й" v adrese.
   //primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/" target="_blank">https://primcko.ru/з
   ^
  111. Varování Řádek 639, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:100%;">100</li>
   ^
  112. Varování Řádek 640, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '14150'); return fal
   ^
  113. Varování Řádek 641, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '14150'); return fal
   ^
  114. Varování Řádek 642, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '14150'); return fal
   ^
  115. Varování Řádek 643, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '14150'); return fal
   ^
  116. Varování Řádek 644, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '14150'); return fal
   ^
  117. Varování Řádek 647, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="sh11"><em>Добавил: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://gorno
   ^
  118. Varování Řádek 653, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align:center;">ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛЭП<br 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.