• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gorodkusa.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 107, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/20083402" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 107, znak 94: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   andex.ru/watch/20083402" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  4. Varování Řádek 119, znak 23: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "49px" není délka.
                 width="49px" height="62px" alt="Логотип" /></a>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  5. Varování Řádek 119, znak 37: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "62px" není délka.
                 width="49px" height="62px" alt="Логотип" /></a>
   ^
  6. Varování Řádek 125, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   информации (сетевое издание)&nbsp;<span style="color: #22272f;">Федеральной служб
   ^
  7. Varování Řádek 132, znak 16: kotva jménem "SEARCHTITLE" již v dokumentu je.
         <div id="searchTitle">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  8. Varování Řádek 134, znak 122: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="40" maxlength="50" autocomplete="off" onfocus="javascript:if(this.value == '') 
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 134, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   :if(this.value == '') this.value = '';" onblur="javascript:if(this.value == '') {
   ^
  10. Varování Řádek 152, znak 6: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div onclick="return authFormWindow.CloseLoginForm()" id="close-form-window" titl
   ^
  11. Varování Řádek 188, znak 33: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="/auth/" class="enter" onclick="return authFormWindow.ShowLoginForm()">В
   ^
  12. Varování Řádek 1471, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/210/210f
   ^
  13. Varování Řádek 1480, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/362/1.jp
   ^
  14. Varování Řádek 1489, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/d63/yjaM
   ^
  15. Varování Řádek 1498, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/d29/%D0%
   ^
  16. Varování Řádek 1507, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/4ac/doc1
   ^
  17. Varování Řádek 1516, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="item" style='background: url("/upload/iblock/2d1/9%2B
   ^
  18. Varování Řádek 1560, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       &nbsp; <span style="color: #7a0026;">Администрация города</span> - 30200 <img
   ^
  19. Varování Řádek 1562, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp; <span style="color: #7a0026;">ООО «ГВК»</span>- 30565 (8 -17 в раб. 
   ^
  20. Varování Řádek 1562, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ни);34141 ( в нераб. время)&nbsp; <span style="color: #7a0026;">ООО "ТС</span>"-3
   ^
  21. Varování Řádek 1562, znak 175: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : #7a0026;">ООО "ТС</span>"-33242 <span style="color: #7a0026;">ЕДДС</span> 31770
   ^
  22. Varování Řádek 1592, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  23. Varování Řádek 1611, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="font-size: 20px;">
   ^
  24. Varování Řádek 1612, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d7768f926574f43c1dcf2.jpg" height="300" style="float: left; margin-right: 20px; m
   ^
  25. Varování Řádek 1616, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  26. Varování Řádek 1617, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  27. Varování Řádek 1619, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  28. Varování Řádek 1620, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  29. Varování Řádek 1622, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  30. Varování Řádek 1623, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  31. Varování Řádek 1626, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  32. Varování Řádek 1627, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  33. Varování Řádek 1629, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  34. Varování Řádek 1630, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  35. Varování Řádek 1633, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  36. Varování Řádek 1634, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  37. Varování Řádek 1636, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  38. Varování Řádek 1637, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;">
   ^
  39. Varování Řádek 1638, znak 268: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   местной с Вами работы.&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14pt;"> </span></b>
   ^
  40. Varování Řádek 1640, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  41. Varování Řádek 1643, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  42. Varování Řádek 1648, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;">
   ^
  43. Varování Řádek 1649, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <b><span style="font-size: 14pt;"> </span></b>
   ^
  44. Varování Řádek 1653, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: right;">
   ^
  45. Varování Řádek 1654, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times; font-size: 18pt;">
   ^
  46. Varování Řádek 1656, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  47. Varování Řádek 1662, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="font-size: 20px; text-align: center">
   ^
  48. Varování Řádek 1663, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;"><b><span style="f
   ^
  49. Varování Řádek 1663, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times;"><b><span style="font-size: 14pt;">
   ^
  50. Varování Řádek 1664, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p align="center" style="text-align: left;">
   ^
  51. Varování Řádek 1665, znak 319: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mation/?ELEMENT_ID=14954&clear_cache=Y" style="text-align: left; font-size: 14pt;
   ^
  52. Varování Řádek 1665, znak 548: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   877_body (1).jpg" align="top"></a><span style="text-align: left; font-size: 14pt;
   ^
  53. Varování Řádek 1671, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">
   ^
  54. Varování Řádek 2082, znak 510: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   тодателей, привлекающих работников из другой местности" style="float:left" /></a>
   ^
  55. Varování Řádek 2092, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="clear:both"></div>
   ^
  56. Varování Řádek 2096, znak 290: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   оканал» объявляет Акцию «Погаси долг – спишем пени!» " style="float:left" /></a>
   ^
  57. Varování Řádek 2105, znak 158: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   оводит акцию для жителей&nbsp;&nbsp;г. Куса.       <div style="clear:both"></div>
   ^
  58. Varování Řádek 2120, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a id="fotoLink" href="" onclick="return ShowGallery(false,true);">
   ^
  59. Varování Řádek 2124, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a id="videoLink" href="" onclick="return ShowGallery(true,false);">
   ^
  60. Varování Řádek 2128, znak 33: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a id="allLink" href="" onclick="return ShowGallery(true,true);" style="c
   ^
  61. Varování Řádek 2128, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nclick="return ShowGallery(true,true);" style="color:#FCFCFC;border-bottom:none;"
   ^
  62. Varování Řádek 2143, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  63. Varování Řádek 2143, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  64. Varování Řádek 2144, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  65. Varování Řádek 2144, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  66. Varování Řádek 2148, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  67. Varování Řádek 2155, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  68. Varování Řádek 2155, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  69. Varování Řádek 2156, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  70. Varování Řádek 2156, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  71. Varování Řádek 2160, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  72. Varování Řádek 2167, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  73. Varování Řádek 2167, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  74. Varování Řádek 2168, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  75. Varování Řádek 2168, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  76. Varování Řádek 2172, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  77. Varování Řádek 2179, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  78. Varování Řádek 2179, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  79. Varování Řádek 2180, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  80. Varování Řádek 2180, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  81. Varování Řádek 2184, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  82. Varování Řádek 2191, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  83. Varování Řádek 2191, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  84. Varování Řádek 2192, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  85. Varování Řádek 2192, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  86. Varování Řádek 2196, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  87. Varování Řádek 2203, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  88. Varování Řádek 2203, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  89. Varování Řádek 2204, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  90. Varování Řádek 2204, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  91. Varování Řádek 2208, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  92. Varování Řádek 2215, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  93. Varování Řádek 2215, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  94. Varování Řádek 2216, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  95. Varování Řádek 2216, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  96. Varování Řádek 2220, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  97. Varování Řádek 2227, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  98. Varování Řádek 2227, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  99. Varování Řádek 2228, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  100. Varování Řádek 2228, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  101. Varování Řádek 2232, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  102. Varování Řádek 2239, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  103. Varování Řádek 2239, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  104. Varování Řádek 2240, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  105. Varování Řádek 2240, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  106. Varování Řádek 2244, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  107. Varování Řádek 2251, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  108. Varování Řádek 2251, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  109. Varování Řádek 2252, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  110. Varování Řádek 2252, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  111. Varování Řádek 2256, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  112. Varování Řádek 2263, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  113. Varování Řádek 2263, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  114. Varování Řádek 2264, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  115. Varování Řádek 2264, znak 38: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  116. Varování Řádek 2268, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  117. Varování Řádek 2275, znak 65: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=f4600958dd42bd440b17000148386b09" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  118. Varování Řádek 2275, znak 206: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0148386b09', 'comp_f4600958dd42bd440b17000148386b09'); return false;" title="" >
   ^
  119. Varování Řádek 2276, znak 27: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "145px" není délka.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^
  120. Informace Řádek 2276, znak 28: + dalších 66 varování.
          <img src="" width="145px"alt="" />            
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.