• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 16 chyb.
  https://hackeronrent.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 3150: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   name="twitter:data2" content="3 minute"><meta itemprop="name" content="Hire A Hac
   ^
  2. Chyba Řádek 1, znak 3238: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ine | Ethical White Hat Hacker On Rent"><meta itemprop="description" content="Hir
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 3430: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   rofessional CEH online at cheap price."><meta itemprop="image" content="https://h
   ^
  4. Chyba Řádek 1, znak 6843: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   l" title="Hire A Hacker" itemprop="url"><button type="button" class="btn navbtn">
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 34232: Attribute "placeholder" is only allowed when the input type is "email", "number", "password", "search", "tel", "text", or "url"..
   form-group col-md-6"><label>Name</label><input class="form-control" type="name" n
   ^
  6. Chyba Řádek 1, znak 34232: Attribute "required" is only allowed when the input type is "checkbox", "date", "datetime-local", "email", "file", "month", "number", "password", "radio", "search", "tel", "text", "time", "url", or "week"..
   form-group col-md-6"><label>Name</label><input class="form-control" type="name" n
   ^
  7. Chyba Řádek 1, znak 34232: Attribute "minlength" is only allowed when the input type is "email", "password", "search", "tel", "text", or "url"..
   form-group col-md-6"><label>Name</label><input class="form-control" type="name" n
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 34260: atribut "type" elementu "input" má nedovolenou hodnotu "name".
   Name</label><input class="form-control" type="name" name="name" placeholder="Full
   ^
  9. Chyba Řádek 1, znak 47601: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    col-12"><ul class="m-0 p-0 liststyle1"><li itemprop="name"><a href="terms-and-co
   ^
  10. Chyba Řádek 1, znak 47621: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   m-0 p-0 liststyle1"><li itemprop="name"><a href="terms-and-conditions.html" itemp
   ^
  11. Chyba Řádek 1, znak 47730: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   onditions">Terms And Conditions</a></li><li itemprop="name"><a href="privacy-poli
   ^
  12. Chyba Řádek 1, znak 47750: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    Conditions</a></li><li itemprop="name"><a href="privacy-policy.html" itemprop="u
   ^
  13. Chyba Řádek 1, znak 47841: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   "Privacy Policy">Privacy Policy</a></li><li itemprop="name"><a href="contact.html
   ^
  14. Chyba Řádek 1, znak 47861: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   vacy Policy</a></li><li itemprop="name"><a href="contact.html" itemprop="url" tit
   ^
  15. Chyba Řádek 1, znak 51863: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   e","name": "Robert Seinfeld"}]}</script><script defer src="js/jquery.min.js" type
   ^
  16. Chyba Řádek 1, znak 51957: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ef5a971e68ecb-text/javascript"></script><script defer src="js/bootstrap.min.js" t
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.