• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 170 chyb a 7 varování.
  https://hallocantik.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 40, znak 4: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
     <meta property="og:image" itemprop="image"  content="https://hallocantik.id/
   ^
  3. Chyba Řádek 40, znak 31: atribut "itemprop" není dovolen na elementu "meta".
     <meta property="og:image" itemprop="image"  content="https://hallocantik.id/
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  4. Chyba Řádek 108, znak 1: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   </head>
   ^
  5. Chyba Řádek 108, znak 3: A slash was not immediately followed by ">"..
   </head>
   ^
  6. Chyba Řádek 108, znak 7: ukončovací značka nemůže mít atributy.
   </head>
   ^
  7. Chyba Řádek 203, znak 7: zbloudilá ukončovací značka "div".
      </div>
   ^
  8. Chyba Řádek 221, znak 10: element "br" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
        <br>
   ^
  9. Chyba Řádek 271, znak 10: element "br" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
        <br>
   ^
  10. Chyba Řádek 351, znak 3: neuzavřený element "div".
     <div class="main-header">
   ^
  11. Chyba Řádek 467, znak 2: End tag "header" seen, but there were open elements..
    </header>
   ^
  12. Chyba Řádek 475, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  13. Chyba Řádek 554, znak 7: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
         <style>
   ^
  14. Chyba Řádek 664, znak 40: element "text" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
         <span class="fa fa-bank"></span><text>Member <strong> C U </strong></text>
   ^
  15. Chyba Řádek 686, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  16. Chyba Řádek 689, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  17. Chyba Řádek 690, znak 547: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  18. Chyba Řádek 691, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  19. Chyba Řádek 692, znak 545: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  20. Chyba Řádek 693, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  21. Chyba Řádek 696, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  22. Chyba Řádek 699, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  23. Chyba Řádek 702, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  24. Chyba Řádek 705, znak 4: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
      <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="css
   ^
  25. Chyba Řádek 777, znak 208: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  26. Chyba Řádek 777, znak 428: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  27. Chyba Řádek 777, znak 648: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  28. Chyba Řádek 777, znak 868: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  29. Chyba Řádek 777, znak 1088: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  30. Chyba Řádek 777, znak 1308: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
    href='https://hallocantik.id/official'><img class='bestchoice' src='https://hall
   ^
  31. Chyba Řádek 781, znak 12: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "50px".
         <img width="50px" src="https://hallocantik.id/thumber/mthumb.php?src=https:
   ^
  32. Chyba Řádek 804, znak 12: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "50px".
         <img width="50px" src="https://hallocantik.id/thumber/mthumb.php?src=https:
   ^
  33. Chyba Řádek 823, znak 418: duplicitní atribut "class".
   ol-xs-12'><div class='owl-product' class='owl-carousel'><div class='item'><div cl
   ^
  34. Chyba Řádek 825, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  35. Chyba Řádek 826, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  36. Chyba Řádek 827, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  37. Chyba Řádek 830, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  38. Chyba Řádek 831, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  39. Chyba Řádek 832, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  40. Chyba Řádek 835, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  41. Chyba Řádek 838, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  42. Chyba Řádek 839, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  43. Chyba Řádek 840, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  44. Chyba Řádek 843, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  45. Chyba Řádek 846, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  46. Chyba Řádek 847, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  47. Chyba Řádek 848, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  48. Chyba Řádek 851, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  49. Chyba Řádek 854, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  50. Chyba Řádek 857, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  51. Chyba Řádek 860, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  52. Chyba Řádek 863, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  53. Chyba Řádek 866, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  54. Chyba Řádek 869, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  55. Chyba Řádek 870, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  56. Chyba Řádek 871, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  57. Chyba Řádek 872, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  58. Chyba Řádek 873, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  59. Chyba Řádek 874, znak 549: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  60. Chyba Řádek 875, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  61. Chyba Řádek 876, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  62. Chyba Řádek 877, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  63. Chyba Řádek 878, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  64. Chyba Řádek 879, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  65. Chyba Řádek 880, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  66. Chyba Řádek 881, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  67. Chyba Řádek 884, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  68. Chyba Řádek 885, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  69. Chyba Řádek 886, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  70. Chyba Řádek 887, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  71. Chyba Řádek 888, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  72. Chyba Řádek 889, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  73. Chyba Řádek 890, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  74. Chyba Řádek 891, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  75. Chyba Řádek 892, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  76. Chyba Řádek 895, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  77. Chyba Řádek 896, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  78. Chyba Řádek 897, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  79. Chyba Řádek 900, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  80. Chyba Řádek 901, znak 549: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  81. Chyba Řádek 902, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  82. Chyba Řádek 903, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  83. Chyba Řádek 904, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  84. Chyba Řádek 905, znak 548: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  85. Chyba Řádek 906, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  86. Chyba Řádek 909, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  87. Chyba Řádek 912, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  88. Chyba Řádek 913, znak 549: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  89. Chyba Řádek 914, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  90. Chyba Řádek 917, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  91. Chyba Řádek 920, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  92. Chyba Řádek 923, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  93. Chyba Řádek 924, znak 549: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  94. Chyba Řádek 925, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  95. Chyba Řádek 928, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  96. Chyba Řádek 931, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  97. Chyba Řádek 934, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  98. Chyba Řádek 937, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  99. Chyba Řádek 940, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  100. Chyba Řádek 943, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  101. Chyba Řádek 946, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  102. Chyba Řádek 947, znak 549: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  103. Chyba Řádek 948, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  104. Chyba Řádek 951, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  105. Chyba Řádek 954, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  106. Chyba Řádek 957, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  107. Chyba Řádek 960, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  108. Chyba Řádek 963, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  109. Chyba Řádek 966, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  110. Chyba Řádek 969, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  111. Chyba Řádek 972, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  112. Chyba Řádek 975, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  113. Chyba Řádek 978, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  114. Chyba Řádek 979, znak 547: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  115. Chyba Řádek 980, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  116. Chyba Řádek 981, znak 542: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  117. Chyba Řádek 982, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  118. Chyba Řádek 985, znak 6: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
        <div class="css-1itv5e3" data-testid="lblHomeProductRateRecom"><img class="c
   ^
  119. Chyba Řádek 986, znak 547: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   v class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-
   ^
  120. Informace Řádek 986, znak 548: + dalších 52 chyb a 7 varování.
    class='price'><span class='price-new'><div class='dvxs'><small><i class='fa fa-s
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.