• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 14 varování.
  http://hayafizah.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 14, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  2. Varování Řádek 18, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  3. Varování Řádek 36, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='neve-style-inline-css' type='text/css'>
   ^
  4. Varování Řádek 44, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-content/plugins/neve-
   ^
  5. Varování Řádek 54, znak 2: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
    <header class="header" role="banner" next-page-hide>
   ^
  6. Chyba Řádek 54, znak 39: atribut "next-page-hide" není dovolen na elementu "header".
    <header class="header" role="banner" next-page-hide>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  7. Varování Řádek 177, znak 2: The "main" role is unnecessary for element "main"..
    <main id="content" class="neve-main" role="main">
   ^
  8. Chyba Řádek 203, znak 484: atribut "next-page-hide" není dovolen na elementu "footer".
   4.3.4z"/></svg></div><footer class="site-footer" id="site-footer" next-page-hide>
   ^
  9. Varování Řádek 232, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-includes/js/dist/vend
   ^
  10. Varování Řádek 233, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-includes/js/dist/vend
   ^
  11. Varování Řádek 234, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-content/plugins/otter
   ^
  12. Varování Řádek 235, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='neve-script-js-extra'>
   ^
  13. Varování Řádek 240, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-content/themes/neve/a
   ^
  14. Varování Řádek 241, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='neve-pro-scroll-to-top-js-extra'>
   ^
  15. Varování Řádek 246, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-content/plugins/neve-
   ^
  16. Varování Řádek 247, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://hayafizah.com/wp-includes/js/wp-embed.
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.