• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://hitechgp.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 12, znak 61: nesoulad kódování.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Varování Řádek 36, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div1" name="div1" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td1','div1')" o
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 36, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td1','div1')" onMouseOver="ShowIt(true,'td1','div1')" s
   ^
  5. Varování Řádek 36, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se,'td1','div1')" onMouseOver="ShowIt(true,'td1','div1')" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 38, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div2" name="div2" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td2','div2')" o
   ^
  7. Varování Řádek 38, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td2','div2')" onMouseOver="ShowIt(true,'td2','div2')" s
   ^
  8. Varování Řádek 38, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se,'td2','div2')" onMouseOver="ShowIt(true,'td2','div2')" style="display: none;">
   ^
  9. Varování Řádek 40, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div3" name="div3" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td3','div3')" o
   ^
  10. Varování Řádek 40, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td3','div3')" onMouseOver="ShowIt(true,'td3','div3')" >
   ^
  11. Varování Řádek 43, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div4" name="div4" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td4','div4')" o
   ^
  12. Varování Řádek 43, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td4','div4')" onMouseOver="ShowIt(true,'td4','div4')" >
   ^
  13. Varování Řádek 47, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div5" name="div5" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td5','div5')" o
   ^
  14. Varování Řádek 47, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td5','div5')" onMouseOver="ShowIt(true,'td5','div5')" s
   ^
  15. Varování Řádek 47, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se,'td5','div5')" onMouseOver="ShowIt(true,'td5','div5')" style="display: none;">
   ^
  16. Varování Řádek 49, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div6" name="div6" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td6','div6')" o
   ^
  17. Varování Řádek 49, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td6','div6')" onMouseOver="ShowIt(true,'td6','div6')" >
   ^
  18. Varování Řádek 52, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div7" name="div7" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td7','div7')" o
   ^
  19. Varování Řádek 52, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td7','div7')" onMouseOver="ShowIt(true,'td7','div7')" s
   ^
  20. Varování Řádek 52, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se,'td7','div7')" onMouseOver="ShowIt(true,'td7','div7')" style="display: none;">
   ^
  21. Varování Řádek 54, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v id="div8" name="div8" class="DivView" onMouseOut="ShowIt(false,'td8','div8')" o
   ^
  22. Varování Řádek 54, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onMouseOut="ShowIt(false,'td8','div8')" onMouseOver="ShowIt(true,'td8','div8')" s
   ^
  23. Varování Řádek 54, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se,'td8','div8')" onMouseOver="ShowIt(true,'td8','div8')" style="display: none;">
   ^
  24. Varování Řádek 60, znak 108: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img src="images/ru/page-logo.gif" alt="" width="115" height="106" border="0" tit
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  25. Varování Řádek 67, znak 76: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img src="images/ru/page-name.gif" alt="" width="402" height="87" border="0" titl
   ^
  26. Varování Řádek 68, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td align="right" style="padding-top:12px;" valign="top" nowrap><img src="images/
   ^
  27. Varování Řádek 68, znak 95: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   p" nowrap><img src="images/sp.gif" alt="" width="405" height="1" border="0"><br><
   ^
  28. Varování Řádek 71, znak 59: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "><img src="images/icon-phone.gif" alt="" width="17" height="15" border="0">&nbsp
   ^
  29. Varování Řádek 75, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="padding: 3px 0 2px 0;">
   ^
  30. Varování Řádek 76, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   earch/" method="get" name="Search" id="Search" style="padding:0px; margin: 0px;">
   ^
  31. Varování Řádek 79, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    type="text" value="" name="fld[query]" style="font-size: 11px; FONT-FAMILY: Verd
   ^
  32. Varování Řádek 94, znak 63: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="images/mainmenu-left.gif" alt="" width="18" height="18" border="0"></td>
   ^
  33. Varování Řádek 95, znak 79: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ass="tdDiv"><a href="/" title="главная" onmouseover="ShowIt(true,'td1','div1');" 
   ^
  34. Varování Řádek 95, znak 120: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td1','div1');" onmouseout="ShowIt(false,'td1','div1');">
   ^
  35. Varování Řádek 102, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td2" class="tdDi
   ^
  36. Varování Řádek 102, znak 163: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   //sales.hitechgp.ru/" title="продукция" onmouseover="ShowIt(true,'td2','div2');" 
   ^
  37. Varování Řádek 102, znak 204: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td2','div2');" onmouseout="ShowIt(false,'td2','div2');">
   ^
  38. Varování Řádek 109, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td3" class="tdDi
   ^
  39. Varování Řádek 109, znak 116: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="tdDiv"><a href="/about" title="завод" onmouseover="ShowIt(true,'td3','div3');" 
   ^
  40. Varování Řádek 109, znak 157: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td3','div3');" onmouseout="ShowIt(false,'td3','div3');">
   ^
  41. Varování Řádek 116, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td4" class="tdDi
   ^
  42. Varování Řádek 116, znak 122: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v"><a href="/partners" title="партнеры" onmouseover="ShowIt(true,'td4','div4');" 
   ^
  43. Varování Řádek 116, znak 163: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td4','div4');" onmouseout="ShowIt(false,'td4','div4');">
   ^
  44. Varování Řádek 123, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td5" class="tdDi
   ^
  45. Varování Řádek 123, znak 117: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "tdDiv"><a href="/275" title="поставки" onmouseover="ShowIt(true,'td5','div5');" 
   ^
  46. Varování Řádek 123, znak 158: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td5','div5');" onmouseout="ShowIt(false,'td5','div5');">
   ^
  47. Varování Řádek 130, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td6" class="tdDi
   ^
  48. Varování Řádek 130, znak 117: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "tdDiv"><a href="/news" title="Новости" onmouseover="ShowIt(true,'td6','div6');" 
   ^
  49. Varování Řádek 130, znak 158: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td6','div6');" onmouseout="ShowIt(false,'td6','div6');">
   ^
  50. Varování Řádek 137, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td7" class="tdDi
   ^
  51. Varování Řádek 137, znak 117: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "tdDiv"><a href="/677" title="вакансии" onmouseover="ShowIt(true,'td7','div7');" 
   ^
  52. Varování Řádek 137, znak 158: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td7','div7');" onmouseout="ShowIt(false,'td7','div7');">
   ^
  53. Varování Řádek 144, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td8" class="tdDi
   ^
  54. Varování Řádek 144, znak 122: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v"><a href="/contacts" title="Контакты" onmouseover="ShowIt(true,'td8','div8');" 
   ^
  55. Varování Řádek 144, znak 163: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td8','div8');" onmouseout="ShowIt(false,'td8','div8');">
   ^
  56. Varování Řádek 156, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="mainmenu" style="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td8" class="tdDi
   ^
  57. Varování Řádek 156, znak 66: kotva jménem "TD8" již v dokumentu je.
   le="padding: 0px 5px 0px 5px;"><div id="td8" class="tdDiv"><a href="news2016.html
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  58. Varování Řádek 156, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ="tdDiv"><a href="news2016.html" title="" onmouseover="ShowIt(true,'td8','div8');
   ^
  59. Varování Řádek 156, znak 118: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tdDiv"><a href="news2016.html" title="" onmouseover="ShowIt(true,'td8','div8');" 
   ^
  60. Varování Řádek 156, znak 159: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nmouseover="ShowIt(true,'td8','div8');" onmouseout="ShowIt(false,'td8','div8');">
   ^
  61. Varování Řádek 179, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-top: 3px;" border="0">
   ^
  62. Varování Řádek 182, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mg src="images/ru/page-slogan.gif" alt="" width="587" height="18" border="0" styl
   ^
  63. Varování Řádek 182, znak 135: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   if" alt="" width="587" height="18" border="0" style="margin:8px 0 5px 0;" /></td>
   ^
  64. Varování Řádek 189, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-top: 3px;">
   ^
  65. Varování Řádek 194, znak 84: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "left-cont"><img src="images/sp.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"></td>
   ^
  66. Varování Řádek 195, znak 82: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   src="images/ru/left-col-title.gif" alt="" width="304" height="19" border="0"><div
   ^
  67. Varování Řádek 210, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="/news" style="color: #E11900"><strong>Архив новостей</strong></a><br>
   ^
  68. Varování Řádek 241, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding: 19px 10px 0px 10px;"><p align="left" href="">
   ^
  69. Varování Řádek 253, znak 1617: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   тие выпускает:</p><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="justi
   ^
  70. Varování Řádek 253, znak 4199: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ельные подстанции.<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p align="justi
   ^
  71. Varování Řádek 253, znak 9704: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g /></div><img src="images/sp.gif" alt="" width="350" height="1" border="0"></td>
   ^
  72. Varování Řádek 277, znak 85: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "left-cont"><img src="images/sp.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"></td>
   ^
  73. Varování Řádek 280, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="padding: 17px 0px 17px 0px;">
   ^
  74. Varování Řádek 284, znak 53: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "21" nowrap><img src="images/sp.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"></td>
   ^
  75. Varování Řádek 285, znak 93: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ищены.<br><img src="images/sp.gif" alt="" width="350" height="1" border="0"></td>
   ^
  76. Varování Řádek 286, znak 576: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ты</a><br><img src="images/sp.gif" alt="" width="600" height="1" border="0"></td>
   ^
  77. Chyba Řádek 299, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://pedagogsobr.ru/185>news</a>
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  78. Chyba Řádek 300, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://sys-tema.ru/402.html>news</a>
   ^
  79. Chyba Řádek 301, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://ifrsute.ru/057.html>news</a>
   ^
  80. Chyba Řádek 302, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.1840.ru/157.html>news</a>
   ^
  81. Chyba Řádek 303, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.nf-rgteu.ru/167.html>news</a>
   ^
  82. Chyba Řádek 304, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.autodevices-msk.ru/056.html>news</a>
   ^
  83. Chyba Řádek 305, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://mypleo.ru/179.html>news</a>
   ^
  84. Chyba Řádek 306, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://carrbon.ru/202.html>news</a>
   ^
  85. Chyba Řádek 307, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://school587.ru/087.html>news</a>
   ^
  86. Chyba Řádek 308, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://srb102.ru/124.html>news</a>
   ^
  87. Chyba Řádek 309, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.mur-admin.ru/020.html>news</a>
   ^
  88. Chyba Řádek 310, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.scrapbookingplus.ru/170>news</a>
   ^
  89. Chyba Řádek 311, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://maksilab.ru/123.html>news</a>
   ^
  90. Chyba Řádek 312, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.lipetskregionsport.ru/463.html>news</a>
   ^
  91. Chyba Řádek 313, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://td-evalina.ru/040>news</a>
   ^
  92. Chyba Řádek 314, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://dmitry-yaroshenko.ru/094.html>news</a>
   ^
  93. Chyba Řádek 315, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://kamc17.ru/131.html>news</a>
   ^
  94. Chyba Řádek 316, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://mihail-zadornov.ru/483.html>news</a>
   ^
  95. Chyba Řádek 317, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://kfspbgyse.ru/252>news</a>
   ^
  96. Chyba Řádek 318, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://dshi5.ru/157.html>news</a>
   ^
  97. Chyba Řádek 319, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://milanauto.ru/146.html>news</a>
   ^
  98. Chyba Řádek 320, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://raf-leasing.ru/144.html>news</a>
   ^
  99. Chyba Řádek 321, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.gruppamuha.ru/018.html>news</a>
   ^
  100. Chyba Řádek 322, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.t3c.ru/048.html>news</a>
   ^
  101. Chyba Řádek 323, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.mirserialov.ru/277>news</a>
   ^
  102. Chyba Řádek 324, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://mitosstroy.ru/133.html>news</a>
   ^
  103. Chyba Řádek 325, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.bankfininvest.ru/247.html>news</a>
   ^
  104. Chyba Řádek 326, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://osodu.ru/155.html>news</a>
   ^
  105. Chyba Řádek 327, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://imperia-ufo.ru/085>news</a>
   ^
  106. Chyba Řádek 328, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://de-group.ru/257>news</a>
   ^
  107. Chyba Řádek 329, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://tecore.ru/185.html>news</a>
   ^
  108. Chyba Řádek 330, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://arkon-east.ru/072.html>news</a>
   ^
  109. Chyba Řádek 331, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.alsigned.ru/561.html>news</a>
   ^
  110. Chyba Řádek 332, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.polus-nsk.ru/266.html>news</a>
   ^
  111. Chyba Řádek 333, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://cluster-rt.ru/150.html>news</a>
   ^
  112. Chyba Řádek 334, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.nf-rgteu.ru/169.html>news</a>
   ^
  113. Chyba Řádek 335, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://bednayanastya.ru/222.html>news</a>
   ^
  114. Chyba Řádek 336, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://www.vizavi-2000.ru/068.html>news</a>
   ^
  115. Chyba Řádek 337, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://ravnopravka.ru/210.html>news</a>
   ^
  116. Chyba Řádek 338, znak 1: neplatný znak.
   ? <a href=http://school137-sibir.ru/048.html>news</a>
   ^
  117. Varování Řádek 376, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   src="http://mc.yandex.ru/watch/7715152" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  118. Varování Řádek 376, znak 107: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   atch/7715152" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.