• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://homosexualmovie.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 42, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man tits bite" target='_blank'>man tits bite</a>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 42, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man tits bite" target='_blank'>man tits bite</a>, 
   ^
  5. Varování Řádek 46, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast" target='_blank'>man play with wife 
   ^
  6. Varování Řádek 46, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast" target='_blank'>man play with wife 
   ^
  7. Varování Řádek 46, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast" target='_blank'>man play with wife 
   ^
  8. Varování Řádek 46, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast" target='_blank'>man play with wife 
   ^
  9. Varování Řádek 48, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink compulsioncom" target='_blank'>twink compulsioncom</a>, 
   ^
  10. Varování Řádek 51, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  11. Varování Řádek 54, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  12. Varování Řádek 56, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  13. Varování Řádek 57, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  14. Varování Řádek 58, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  15. Varování Řádek 206, znak 10: kotva jménem "753704" již v dokumentu je.
   <ins id="753704" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  16. Varování Řádek 216, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man tits bite">man tits bite</a> | 
   ^
  17. Varování Řádek 216, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man tits bite">man tits bite</a> | 
   ^
  18. Varování Řádek 220, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast">man play with wife breast</a> | 
   ^
  19. Varování Řádek 220, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast">man play with wife breast</a> | 
   ^
  20. Varování Řádek 220, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast">man play with wife breast</a> | 
   ^
  21. Varování Řádek 220, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man play with wife breast">man play with wife breast</a> | 
   ^
  22. Varování Řádek 222, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink compulsioncom">twink compulsioncom</a> | 
   ^
  23. Varování Řádek 226, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man police and women">man police and women</a> | 
   ^
  24. Varování Řádek 226, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man police and women">man police and women</a> | 
   ^
  25. Varování Řádek 226, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man police and women">man police and women</a> | 
   ^
  26. Varování Řádek 228, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink boys ass">twink boys ass</a> | 
   ^
  27. Varování Řádek 228, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink boys ass">twink boys ass</a> | 
   ^
  28. Varování Řádek 230, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay secundaria">gay secundaria</a> | 
   ^
  29. Varování Řádek 234, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man up in cow fuck">man up in cow fuck</a> | 
   ^
  30. Varování Řádek 234, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man up in cow fuck">man up in cow fuck</a> | 
   ^
  31. Varování Řádek 234, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man up in cow fuck">man up in cow fuck</a> | 
   ^
  32. Varování Řádek 234, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man up in cow fuck">man up in cow fuck</a> | 
   ^
  33. Varování Řádek 236, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks not">jerks not</a> | 
   ^
  34. Varování Řádek 238, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/maledom hd">maledom hd</a> | 
   ^
  35. Varování Řádek 240, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man takes cock/">man takes cock/</a> | 
   ^
  36. Varování Řádek 240, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man takes cock/">man takes cock/</a> | 
   ^
  37. Varování Řádek 242, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink nifty orgy">twink nifty orgy</a> | 
   ^
  38. Varování Řádek 242, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink nifty orgy">twink nifty orgy</a> | 
   ^
  39. Varování Řádek 244, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaya 69/">gaya 69/</a> | 
   ^
  40. Varování Řádek 246, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay indonsia">gay indonsia</a> | 
   ^
  41. Varování Řádek 248, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay triple penetration gay men4">gay triple penetration gay me
   ^
  42. Varování Řádek 248, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay triple penetration gay men4">gay triple penetration gay me
   ^
  43. Varování Řádek 248, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/gay triple penetration gay men4">gay triple penetration gay men
   ^
  44. Varování Řádek 248, znak 46: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/searches/gay triple penetration gay men4">gay triple penetration gay men4</a
   ^
  45. Varování Řádek 250, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man use forced">man use forced</a> | 
   ^
  46. Varování Řádek 250, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man use forced">man use forced</a> | 
   ^
  47. Varování Řádek 254, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man licking cum in pussy">man licking cum in pussy</a> | 
   ^
  48. Varování Řádek 254, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man licking cum in pussy">man licking cum in pussy</a> | 
   ^
  49. Varování Řádek 254, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man licking cum in pussy">man licking cum in pussy</a> | 
   ^
  50. Varování Řádek 254, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man licking cum in pussy">man licking cum in pussy</a> | 
   ^
  51. Varování Řádek 256, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs boy ser">man vs boy ser</a> | 
   ^
  52. Varování Řádek 256, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs boy ser">man vs boy ser</a> | 
   ^
  53. Varování Řádek 256, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs boy ser">man vs boy ser</a> | 
   ^
  54. Varování Řádek 258, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs gog">man vs gog</a> | 
   ^
  55. Varování Řádek 258, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs gog">man vs gog</a> | 
   ^
  56. Varování Řádek 260, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays men fucking">gays men fucking</a> | 
   ^
  57. Varování Řádek 260, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays men fucking">gays men fucking</a> | 
   ^
  58. Varování Řádek 262, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best 
   ^
  59. Varování Řádek 262, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best 
   ^
  60. Varování Řádek 262, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best 
   ^
  61. Varování Řádek 262, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best 
   ^
  62. Varování Řádek 262, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best 
   ^
  63. Varování Řádek 262, znak 46: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/searches/gay porn dad and sons best friend">gay porn dad and sons best frien
   ^
  64. Varování Řádek 264, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuck girl in shoping toilet">man fuck girl in shoping toil
   ^
  65. Varování Řádek 264, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuck girl in shoping toilet">man fuck girl in shoping toil
   ^
  66. Varování Řádek 264, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuck girl in shoping toilet">man fuck girl in shoping toil
   ^
  67. Varování Řádek 264, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuck girl in shoping toilet">man fuck girl in shoping toil
   ^
  68. Varování Řádek 264, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/man fuck girl in shoping toilet">man fuck girl in shoping toilet<
   ^
  69. Varování Řádek 266, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male bobs suking/">male bobs suking/</a> | 
   ^
  70. Varování Řádek 266, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male bobs suking/">male bobs suking/</a> | 
   ^
  71. Varování Řádek 268, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man maa">man maa</a> | 
   ^
  72. Varování Řádek 270, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks mutial wanking">twinks mutial wanking</a> | 
   ^
  73. Varování Řádek 270, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks mutial wanking">twinks mutial wanking</a> | 
   ^
  74. Varování Řádek 272, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man hot press boobs and romance">man hot press boobs and roman
   ^
  75. Varování Řádek 272, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man hot press boobs and romance">man hot press boobs and roman
   ^
  76. Varování Řádek 272, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man hot press boobs and romance">man hot press boobs and roman
   ^
  77. Varování Řádek 272, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man hot press boobs and romance">man hot press boobs and roman
   ^
  78. Varování Řádek 272, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
    href="/searches/man hot press boobs and romance">man hot press boobs and romance
   ^
  79. Varování Řádek 274, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fagot hypno">gay fagot hypno</a> | 
   ^
  80. Varování Řádek 274, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fagot hypno">gay fagot hypno</a> | 
   ^
  81. Varování Řádek 276, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream coc
   ^
  82. Varování Řádek 276, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream coc
   ^
  83. Varování Řádek 276, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream coc
   ^
  84. Varování Řádek 276, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream coc
   ^
  85. Varování Řádek 276, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream coc
   ^
  86. Varování Řádek 276, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/searches/hot gay ride in his dream cock2">hot gay ride in his dream cock2</
   ^
  87. Varování Řádek 278, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay sepong kontol/">gay sepong kontol/</a> | 
   ^
  88. Varování Řádek 278, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay sepong kontol/">gay sepong kontol/</a> | 
   ^
  89. Varování Řádek 280, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mana izumi dp">mana izumi dp</a> | 
   ^
  90. Varování Řádek 280, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mana izumi dp">mana izumi dp</a> | 
   ^
  91. Varování Řádek 282, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay stepfathers">gay stepfathers</a> | 
   ^
  92. Varování Řádek 284, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays en boxer/">gays en boxer/</a> | 
   ^
  93. Varování Řádek 284, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays en boxer/">gays en boxer/</a> | 
   ^
  94. Varování Řádek 286, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinkies iii">twinkies iii</a> | 
   ^
  95. Varování Řádek 288, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay training gym">gay training gym</a> | 
   ^
  96. Varování Řádek 288, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay training gym">gay training gym</a> | 
   ^
  97. Varování Řádek 290, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">t
   ^
  98. Varování Řádek 290, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">t
   ^
  99. Varování Řádek 290, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">t
   ^
  100. Varování Řádek 290, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">t
   ^
  101. Varování Řádek 290, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">twin
   ^
  102. Varování Řádek 290, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
   "/searches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">twink mov
   ^
  103. Varování Řádek 290, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   earches/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">twink movie 
   ^
  104. Varování Řádek 290, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   es/twink movie he gets some hard on from both deepthroating th">twink movie he ge
   ^
  105. Varování Řádek 290, znak 62: neplatný znak " " v adrese.
   ink movie he gets some hard on from both deepthroating th">twink movie he gets so
   ^
  106. Varování Řádek 290, znak 76: neplatný znak " " v adrese.
   ets some hard on from both deepthroating th">twink movie he gets some hard on fro
   ^
  107. Varování Řádek 292, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/maledan marie">maledan marie</a> | 
   ^
  108. Varování Řádek 294, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks horny">twinks horny</a> | 
   ^
  109. Varování Řádek 298, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">ma
   ^
  110. Varování Řádek 298, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">ma
   ^
  111. Varování Řádek 298, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">ma
   ^
  112. Varování Řádek 298, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">ma
   ^
  113. Varování Řádek 298, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man w
   ^
  114. Varování Řádek 298, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   earches/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extr
   ^
  115. Varování Řádek 298, znak 58: neplatný znak " " v adrese.
   s/man with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage
   ^
  116. Varování Řádek 298, znak 64: neplatný znak " " v adrese.
   with extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage cock 
   ^
  117. Varování Řádek 298, znak 67: neplatný znak " " v adrese.
   h extra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage cock fuc
   ^
  118. Varování Řádek 298, znak 71: neplatný znak " " v adrese.
   tra lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage cock fucking
   ^
  119. Varování Řádek 298, znak 75: neplatný znak " " v adrese.
   lage cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage cock fucking sun
   ^
  120. Informace Řádek 298, znak 76: + dalších 39 varování.
   age cock fucking sunny leone in the ass 20">man with extra lage cock fucking sunn
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.