• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 7 chyb a 2 varování.
  http://hotteenerotica.mobi/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Chyba Řádek 3, znak 10: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  3. Chyba Řádek 15, znak 12: element "NOSCRIPT" není dovolen na tomto místě.
     <noscript>
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  4. Chyba Řádek 16, znak 63: nedovolená obecná entita "bpae".
   efresh" content="1;url=/page/bouncy.php?&bpae=GbhOt6sGY01%2F9rvvwwxPr4uLNi%2F7XZu
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  5. Chyba Řádek 16, znak 515: nedovolená obecná entita "redirectType".
   xo7jkfzGMFMtOSDaw%2FVBrbbl77fXGByO4vWCOrApNwZPZlvXEyTPYwY0H&redirectType=meta" />
   ^
  6. Varování Řádek 16, znak 535: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   xo7jkfzGMFMtOSDaw%2FVBrbbl77fXGByO4vWCOrApNwZPZlvXEyTPYwY0H&redirectType=meta" />
   ^
  7. Varování Řádek 16, znak 535: zjištěn NET zápis.
   xo7jkfzGMFMtOSDaw%2FVBrbbl77fXGByO4vWCOrApNwZPZlvXEyTPYwY0H&redirectType=meta" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  8. Chyba Řádek 18, znak 8: ukončovací značka elementu "HEAD", který dosud neskončil.
    </head>
   ^

   Uvnitř <head> musí být přítomen element <title>.

  9. Chyba Řádek 19, znak 7: ukončovací značka elementu "HTML", který dosud neskončil.
   </html>
   ^

   Uvnitř <html> musí být přítomné elementy <head> a <body>.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.