• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument předběžně neprošel validací, 3 chyby.
  (chyba 404) http://caffegino.eu/ru/kontakty/  
  application/xhtml+xmlXHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
   

  # Dokument není předběžně validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace Před validací: změnil jsem MIME typ zdroje z "text/html" na "application/xhtml+xml".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován jiným parserem, než který žádá jeho HTTP hlavička Content-Type. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, změňte Content-Type.

   UPOZORNĚNÍ: Prohlížeče se hlavičkou Content-Type skutečně řídí. I když váš kód úspěšně projde předběžnou validací, nemusí správně fungovat a z pohledu cílových zařízení bude pořád HTML (bez X).

  2. Informace Před validací: změnil jsem deklaraci typu dokumentu z "XHTML 1.0 Transitional" na "XHTML 1.0 Strict".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován proti jiné definici typu dokumentu, než na kterou se odvolává. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, vyměňte DOCTYPE.

  3. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  4. Chyba Řádek 54, znak 6: nedovolený element "P".
      <P>Please check the URL or contact the <!--WEBMASTER//-->webmaster<!--WEBMASTE
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

   Pokud se problém týká elementu EMBED, pomocí kterého vkládáte do stránky Flash, přečtěte si Jak správně vložit Flash do stránky.

   Pokud používáte XHTML, může být na vině jiná velikost písmen — pamatujte, že v XHTML se všechny názvy atributů i elementů píšou malými písmeny.

  5. Chyba Řádek 54, znak 92: ukončovací značka pro element "p", který není otevřen.
   e check the URL or contact the <!--WEBMASTER//-->webmaster<!--WEBMASTER//-->.</p>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, když při editaci dokumentu smažete otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

  6. Chyba Řádek 55, znak 14: ukončovací značka elementu "P" je vynechána.
       </div>
   ^

   Patrně jste zapomněli zavřít element. To se dělá buď ukončovací značkou, nebo samo-zavíracím zápisem elementu (značku zakončíte „/>“).

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.