• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://kesolim.sweb.cz/validator_je_prima/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 8, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="145" height=115 frameborder="yes" style="float: left; margin-right: 15px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 13, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <hr></font><div style="background: white; width: 500px; float: right;">
   ^
  4. Varování Řádek 22, znak 78: hodnota atributu "LANG" je chybná; "èesky" není kód jazyku.
   eta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" lang=èesky>
   ^

   Používejte standardizovaný kód jazyka podle ISO 639-1.

  5. Varování Řádek 23, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <title STYLE="DISPLAY: BLOCK">VALYDATOR JE PRYYYYMA - <FONT COLOR=lyme">Výtejte</
   ^
  6. Varování Řádek 23, znak 67: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "lyme" není barva.
    STYLE="DISPLAY: BLOCK">VALYDATOR JE PRYYYYMA - <FONT COLOR=lyme">Výtejte</title>
   ^
  7. Varování Řádek 30, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <hovadina zdroj=naèerpáno z éteru style="color: red"><b><br/>Na posledním vandru 
   ^
  8. Varování Řádek 31, znak 11: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href=# onclick="alert('Bububu!');" hraf=haf haf >
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 32, znak 24: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "blacky" není barva.
   <br><i></b><font color=blacky>Aby <font color=facky>se <font color=kedcki>to <fon
   ^
  10. Varování Řádek 32, znak 47: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "facky" není barva.
   ></b><font color=blacky>Aby <font color=facky>se <font color=kedcki>to <font colo
   ^
  11. Varování Řádek 32, znak 68: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "kedcki" není barva.
   ky>Aby <font color=facky>se <font color=kedcki>to <font color=malacky>nemotalo, /
   ^
  12. Varování Řádek 32, znak 90: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "malacky" není barva.
   ky>Aby <font color=facky>se <font color=kedcki>to <font color=malacky>nemotalo, /
   ^
  13. Varování Řádek 33, znak 13: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "papundekl" není barva.
   <font color=papundekl>dá <font color=choro¹>ka¾dému <font color=¹lemíl>párátko, /
   ^
  14. Varování Řádek 33, znak 38: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "choro¹" není barva.
   <font color=papundekl>dá <font color=choro¹>ka¾dému <font color=¹lemíl>párátko, /
   ^
  15. Varování Řádek 33, znak 65: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "¹lemíl" není barva.
   font color=papundekl>dá <font color=choro¹>ka¾dému <font color=¹lemíl>párátko, //
   ^
  16. Varování Řádek 34, znak 13: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "ribyèka" není barva.
   <font color=ribyèka>nekuø <font color=svynnì>a <font color=lepydlo>cviè
   ^
  17. Varování Řádek 34, znak 39: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "svynnì" není barva.
   <font color=ribyèka>nekuø <font color=svynnì>a <font color=lepydlo>cviè
   ^
  18. Varování Řádek 34, znak 60: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "lepydlo" není barva.
   <font color=ribyèka>nekuø <font color=svynnì>a <font color=lepydlo>cviè
   ^
  19. Varování Řádek 35, znak 13: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "zane-grey" není barva.
   <font color=zane-grey>a <font color=Karel máj>zase <font color=máchlv máj>z <font
   ^
  20. Varování Řádek 35, znak 37: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "Karel" není barva.
   <font color=zane-grey>a <font color=Karel máj>zase <font color=máchlv máj>z <font
   ^
  21. Varování Řádek 35, znak 64: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "máchlv" není barva.
    <font color=Karel máj>zase <font color=máchlv máj>z <font color=vyl v pozdní veè
   ^
  22. Varování Řádek 35, znak 89: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "vyl" není barva.
   j>zase <font color=máchlv máj>z <font color=vyl v pozdní veèer v pozdní kraj>tebe
   ^
  23. Varování Řádek 36, znak 13: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "opilý" není barva.
   <font color=opilý hafan>bude <font color=byl noci klas>chlapík.&nbsp&nbsp&nbsp&nb
   ^
  24. Varování Řádek 36, znak 42: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "byl" není barva.
   font color=opilý hafan>bude <font color=byl noci klas>chlapík.&nbsp&nbsp&nbsp&nbs
   ^
  25. Varování Řádek 55, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="cursor: help">
   ^
  26. Varování Řádek 56, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; width:100%;">
   ^
  27. Varování Řádek 58, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="sklik-banner" style="margin: 0 auto;text-align: left; width:728px; ">
   ^
  28. Varování Řádek 85, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onclick="alert('Neklykej!')">
   ^
  29. Varování Řádek 86, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onload="alert('Výýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýtejte!')">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.