• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 11 chyb a 24 varování.
  (chyba 404) https://kolarjan.cz/1veskole/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- IE quirks mode -->
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Chyba Řádek 2, znak 7: nedovolený atribut "XMLNS".
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="1" >
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  5. Chyba Řádek 2, znak 44: nedovolený atribut "XML:LANG".
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="1" >
   ^
  6. Varování Řádek 4, znak 69: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^
  7. Varování Řádek 4, znak 69: zjištěn NET zápis.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  8. Chyba Řádek 4, znak 70: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  9. Varování Řádek 5, znak 50: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta http-equiv="Content-Language" content="1" />
   ^
  10. Varování Řádek 5, znak 50: zjištěn NET zápis.
    <meta http-equiv="Content-Language" content="1" />
   ^
  11. Varování Řádek 7, znak 38: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta name="keywords" content="404" />
   ^
  12. Varování Řádek 7, znak 38: zjištěn NET zápis.
    <meta name="keywords" content="404" />
   ^
  13. Varování Řádek 8, znak 40: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta name="robots" content="noindex" />
   ^
  14. Chyba Řádek 8, znak 40: element "META" není dovolen na tomto místě.
    <meta name="robots" content="noindex" />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  15. Varování Řádek 8, znak 40: zjištěn NET zápis.
    <meta name="robots" content="noindex" />
   ^
  16. Varování Řádek 9, znak 56: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta name="description" content="Stránka nenalezena" />
   ^
  17. Chyba Řádek 9, znak 56: element "META" není dovolen na tomto místě.
    <meta name="description" content="Stránka nenalezena" />
   ^
  18. Varování Řádek 9, znak 56: zjištěn NET zápis.
    <meta name="description" content="Stránka nenalezena" />
   ^
  19. Chyba Řádek 10, znak 57: nedovolený atribut "XML:LANG".
    <meta name="author" content="Seonet Multimedia s.r.o." xml:lang="cs" />
   ^
  20. Varování Řádek 10, znak 71: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta name="author" content="Seonet Multimedia s.r.o." xml:lang="cs" />
   ^
  21. Chyba Řádek 10, znak 71: element "META" není dovolen na tomto místě.
    <meta name="author" content="Seonet Multimedia s.r.o." xml:lang="cs" />
   ^
  22. Varování Řádek 10, znak 71: zjištěn NET zápis.
    <meta name="author" content="Seonet Multimedia s.r.o." xml:lang="cs" />
   ^
  23. Varování Řádek 11, znak 111: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ext/css" media="screen,projection" href="http://error.gigaserver.cz/style.css" />
   ^
  24. Chyba Řádek 11, znak 111: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   ext/css" media="screen,projection" href="http://error.gigaserver.cz/style.css" />
   ^
  25. Varování Řádek 11, znak 111: zjištěn NET zápis.
   ext/css" media="screen,projection" href="http://error.gigaserver.cz/style.css" />
   ^
  26. Chyba Řádek 12, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  27. Chyba Řádek 14, znak 6: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body>
   ^
  28. Varování Řádek 40, znak 152: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   "http://error.gigaserver.cz/logo.png" alt="webhosting gigaserver.cz" /></a><br />
   ^
  29. Varování Řádek 40, znak 152: zjištěn NET zápis.
   "http://error.gigaserver.cz/logo.png" alt="webhosting gigaserver.cz" /></a><br />
   ^
  30. Varování Řádek 40, znak 162: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   "http://error.gigaserver.cz/logo.png" alt="webhosting gigaserver.cz" /></a><br />
   ^
  31. Varování Řádek 40, znak 162: zjištěn NET zápis.
   "http://error.gigaserver.cz/logo.png" alt="webhosting gigaserver.cz" /></a><br />
   ^
  32. Varování Řádek 44, znak 112: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   sej.net/" title="Vyzkoušejte webhostingové služby zdarma">vyzkousej.net</a><br />
   ^
  33. Varování Řádek 44, znak 112: zjištěn NET zápis.
   sej.net/" title="Vyzkoušejte webhostingové služby zdarma">vyzkousej.net</a><br />
   ^
  34. Varování Řádek 45, znak 133: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   te webdesign, corporate design či prostě grafický návrh?">gigadesign.cz</a><br />
   ^
  35. Varování Řádek 45, znak 133: zjištěn NET zápis.
   te webdesign, corporate design či prostě grafický návrh?">gigadesign.cz</a><br />
   ^
  36. Varování Řádek 46, znak 135: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   , grafika, design, domény to vše je Seonet Multimedia s.r.o.">seonet.cz</a><br />
   ^
  37. Varování Řádek 46, znak 135: zjištěn NET zápis.
   , grafika, design, domény to vše je Seonet Multimedia s.r.o.">seonet.cz</a><br />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.