• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 5 varování.
  http://lepido.mzf.cz/projekt.html  
  text/html — HTML 5 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: Consider adding a "lang" attribute to the "html" start tag to declare the language of this document..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 41, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="//www.endora.cz/webtemp/css/webHead/webloader
   ^
  3. Varování Řádek 369, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  4. Varování Řádek 370, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?rende
   ^
  5. Varování Řádek 371, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="//www.endora.cz/webtemp/js/web/webloader-web.
   ^
  6. Chyba Řádek 395, znak 68: atribut "target" elementu "a": Reserved keyword "blank"" used má nedovolenou hodnotu "_blank"".
   www.google.com/policies/technologies/cookies/" target=_blank">Další informace</a>
   ^
  7. Chyba Řádek 395, znak 81: """ in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query string in an unquoted attribute value..
   www.google.com/policies/technologies/cookies/" target=_blank">Další informace</a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.