• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument předběžně neprošel validací, 56 chyb a 6 varování.
  (chyba 404) http://sibi.mysteria.cz/index.php?act=fotoList&object=view&action=thumbs&folder=fotky  
  application/xhtml+xmlXHTML 1.0 Strict 
  windows-1250  
  Zobrazit:
   

  # Dokument není předběžně validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace Před validací: změnil jsem MIME typ zdroje z "text/html" na "application/xhtml+xml".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován jiným parserem, než který žádá jeho HTTP hlavička Content-Type. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, změňte Content-Type.

   UPOZORNĚNÍ: Prohlížeče se hlavičkou Content-Type skutečně řídí. I když váš kód úspěšně projde předběžnou validací, nemusí správně fungovat a z pohledu cílových zařízení bude pořád HTML (bez X).

  2. Informace Před validací: změnil jsem kódování z "utf-8" na "windows-1250".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován při jiném kódování, než které deklaruje. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, změňte deklaraci kódování.

  3. Informace Před validací: přidal deklaraci typu dokumentu "XHTML 1.0 Strict".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován proti vámi vybrané definici typu dokumentu. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, doplňte vybraný DOCTYPE.

  4. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  5. Chyba Řádek 1, znak 3: neznámý typ deklarace "doctype".
   <!doctype html>
   ^

   Tuto chybu většinou způsobuje špatně zapsaný komentář, jako třeba <!blbnu blbnu>. Správná syntaxe komentářů je <!-- komentář -->.

  6. Chyba Řádek 5, znak 17: nedovolený atribut "charset".
    <meta charset="utf-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

   Jelikož používáte jazyk založený na XML, může být na vině jiná velikost písmen — pamatujte, že v XHTML se všechny názvy atributů i elementů píšou malými písmeny.

  7. Chyba Řádek 5, znak 24: povinný atribut "content" není uveden.
    <meta charset="utf-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  8. Chyba Řádek 5, znak 25: ukončovací značka elementu "meta" je vynechána.
    <meta charset="utf-8"> 
   ^

   Patrně jste zapomněli zavřít element. To se dělá buď ukončovací značkou, nebo samo-zavíracím zápisem elementu (značku zakončíte „/>“).

  9. Chyba Řádek 6, znak 89: ukončovací značka elementu "meta" je vynechána.
    name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
   ^
  10. Chyba Řádek 10, znak 136: ukončovací značka elementu "link" je vynechána.
   onts.googleapis.com/css2?family=Catamaran:wght&#64;400;500;700&amp;display=swap"> 
   ^
  11. Chyba Řádek 11, znak 126: ukončovací značka elementu "link" je vynechána.
   "https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 
   ^
  12. Chyba Řádek 12, znak 129: ukončovací značka elementu "link" je vynechána.
   tps://cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight&#64;1.7.14/release/featherlight.min.css"> 
   ^
  13. Chyba Řádek 13, znak 97: ukončovací značka elementu "link" je vynechána.
   esheet" type="text/css" href="https://www.webzdarma.cz/assets/static/021021.css"> 
   ^
  14. Chyba Řádek 14, znak 81: ukončovací značka elementu "link" je vynechána.
    <link rel="icon" type="image/png" href="https://www.webzdarma.cz/favicon.png"> 
   ^
  15. Chyba Řádek 15, znak 119: ukončovací značka elementu "meta" je vynechána.
   darma, web, zdarma, php, freehosting, hosting, databáze, PHP, MySQL, wordpress"> 
   ^
  16. Chyba Řádek 16, znak 61: ukončovací značka elementu "meta" je vynechána.
    <meta name="description" content="NeexistujĂ­cĂ­ domĂ©na"> 
   ^
  17. Chyba Řádek 18, znak 10: povinný atribut "type" není uveden.
    <script>
   ^
  18. Chyba Řádek 28, znak 8: povinný atribut "type" není uveden.
   <script>
   ^
  19. Chyba Řádek 43, znak 107: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   /www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Other/Error403.png" alt="Web pozastaven"> 
   ^
  20. Varování Řádek 45, znak 95: nemohu vygenerovat systémový identifikátor pro obecnou entitu "utm_medium".
   ps://www.webzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound
   ^
  21. Chyba Řádek 45, znak 95: nedovolená obecná entita "utm_medium".
   ps://www.webzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  22. Chyba Řádek 45, znak 105: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarm
   ^

   Chcete-li vložit entitu začínající „&“, ukončete ji znakem „;“. Možná jste ale jen zapomněli zapsat znak & entitou &amp; krátce před místem výskytu této chyby.

  23. Varování Řádek 45, znak 105: odvolání se na externí entitu v hodnotě atributu.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarm
   ^
  24. Chyba Řádek 45, znak 105: odvolání se na entitu "utm_medium", pro níž nelze vygenerovat systémový identifikátor.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarm
   ^
  25. Varování Řádek 45, znak 115: nemohu vygenerovat systémový identifikátor pro obecnou entitu "utm_campaign".
   z/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarma.cz</a> n
   ^
  26. Chyba Řádek 45, znak 115: nedovolená obecná entita "utm_campaign".
   z/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarma.cz</a> n
   ^
  27. Chyba Řádek 45, znak 127: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarma.cz</a> neexistuje.</
   ^
  28. Varování Řádek 45, znak 127: odvolání se na externí entitu v hodnotě atributu.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarma.cz</a> neexistuje.</
   ^
  29. Chyba Řádek 45, znak 127: odvolání se na entitu "utm_campaign", pro níž nelze vygenerovat systémový identifikátor.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound">Webzdarma.cz</a> neexistuje.</
   ^
  30. Chyba Řádek 48, znak 71: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="b
   ^
  31. Varování Řádek 48, znak 71: odvolání se na externí entitu v hodnotě atributu.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="b
   ^
  32. Chyba Řádek 48, znak 71: odvolání se na entitu "utm_medium", pro níž nelze vygenerovat systémový identifikátor.
   ebzdarma.cz/?utm_source=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="b
   ^
  33. Chyba Řádek 48, znak 93: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="btn btn-xl btn-green" t
   ^
  34. Varování Řádek 48, znak 93: odvolání se na externí entitu v hodnotě atributu.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="btn btn-xl btn-green" t
   ^
  35. Chyba Řádek 48, znak 93: odvolání se na entitu "utm_campaign", pro níž nelze vygenerovat systémový identifikátor.
   e=proxy&utm_medium=referral&utm_campaign=notfound" class="btn btn-xl btn-green" t
   ^
  36. Chyba Řádek 85, znak 57: nedovolený atribut "placeholder".
   ype="text" name="domaintld" placeholder="vasefirma.cz" id="frm-order-formSimpleDo
   ^
  37. Chyba Řádek 85, znak 113: element "input" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del".
   "domaintld" placeholder="vasefirma.cz" id="frm-order-formSimpleDomain-domaintld">
   ^

   Výše uvedený element sice je v definici typu dokumentu, ale není dovolen na tomto místě. Zde jsou dovolené pouze ostatní uvedené elementy a ty teprve mohou obsahovat onen problematický element. Možná tedy pomůže, pokud tento element obalíte do jednoho z vyjmenovaných… nebo jste možná někde před tím zapomněli zavřít jiný element.

   Jednou z možných (a velmi oblíbených) příčin je, že jste vložili blokový element (P nebo TABLE) do řádkového (A, SPAN nebo STRONG). To se nedělá. Další možný viník také je LI, který není uvnitř UL či OL.

  38. Chyba Řádek 85, znak 114: ukončovací značka elementu "input" je vynechána.
   "domaintld" placeholder="vasefirma.cz" id="frm-order-formSimpleDomain-domaintld"> 
   ^
  39. Chyba Řádek 86, znak 106: ukončovací značka elementu "input" je vynechána.
   "submit" name="_submit" value="Registrovat doménu" class="btn btn-violet"></div>
   ^
  40. Chyba Řádek 87, znak 74: element "input" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del".
   o" value="order-formSimpleDomain-submit"><!--[if IE]><input type=IEbug disabled s
   ^
  41. Chyba Řádek 87, znak 75: ukončovací značka elementu "input" je vynechána.
   " value="order-formSimpleDomain-submit"><!--[if IE]><input type=IEbug disabled st
   ^
  42. Chyba Řádek 91, znak 46: nedovolený atribut "data-url".
     <div class="hp-why" id="hp-why" data-url="https://www.webzdarma.cz/api/why">
   ^
  43. Chyba Řádek 101, znak 12: povinný atribut "type" není uveden.
     <script>
   ^
  44. Chyba Řádek 123, znak 71: nedovolený atribut "data-ajax".
   ww.webzdarma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i class="fa fa-user"></i> Přih
   ^
  45. Chyba Řádek 123, znak 78: určení atributu musí začínat jmenným znakem.
   darma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i class="fa fa-user"></i> Přihlásit<
   ^

   Zkoušíte začít název atributu znakem, který sem nepatří. Tato chyba většinou značí, že se vám nepovedlo uzavřít uvozovky u předchozího atributu (takže hodnota atributu vypadá jako název nového atributu) nebo jste zkusili použít nějaký obskurní atribut, který není definovaný (zpravidla překlep).

  46. Chyba Řádek 128, znak 96: povinný atribut "alt" není uveden.
   c="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;6/Shield.png">
   ^
  47. Chyba Řádek 128, znak 97: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   c="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;6/Shield.png"> 
   ^
  48. Chyba Řádek 129, znak 104: povinný atribut "alt" není uveden.
   ://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;6/webzdarma-gray.png">
   ^
  49. Chyba Řádek 129, znak 105: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   ://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;6/webzdarma-gray.png"> 
   ^
  50. Chyba Řádek 140, znak 128: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   rma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;2/Cards.png" alt="PlatebnĂ­ karty"> 
   ^
  51. Chyba Řádek 141, znak 123: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   ebzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;2/Gopay-logo.png" alt="GoPay"> 
   ^
  52. Chyba Řádek 142, znak 125: ukončovací značka elementu "img" je vynechána.
   zdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32;2/Paypal-logo.png" alt="PayPal"> 
   ^
  53. Chyba Řádek 147, znak 31: nedovolený atribut "target".
       <div>Web by <a target="_blank" title="Tvorba webových stránek" href="ht
   ^
  54. Chyba Řádek 163, znak 58: povinný atribut "type" není uveden.
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
   ^
  55. Chyba Řádek 164, znak 95: povinný atribut "type" není uveden.
   n.jsdelivr.net/npm/featherlight&#64;1.7.14/release/featherlight.min.js"></script>
   ^
  56. Chyba Řádek 165, znak 63: povinný atribut "type" není uveden.
   <script src="https://www.webzdarma.cz/assets/static/021021.js"></script>
   ^
  57. Chyba Řádek 166, znak 94: nedovolený atribut "crossorigin".
   web/js/vendor/nittro/nittro.min.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  58. Chyba Řádek 166, znak 112: "async" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   web/js/vendor/nittro/nittro.min.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  59. Chyba Řádek 166, znak 117: jméno atributu a rovnítko nelze vynechat.
   web/js/vendor/nittro/nittro.min.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^

   Tato chyba většinou signalizuje pokus o použití minimalizace atributů známé z HTML uvnitř XML (nebo XHTML).

   V XHTML musíte atributy „checked“, „selected“, „compact“ zapisovat ve tvaru checked="checked" apod.

  60. Chyba Řádek 166, znak 117: povinný atribut "type" není uveden.
   web/js/vendor/nittro/nittro.min.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  61. Chyba Řádek 167, znak 114: "async" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   b/js/vendor/countup/countUp.umd.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  62. Chyba Řádek 167, znak 119: jméno atributu a rovnítko nelze vynechat.
   b/js/vendor/countup/countUp.umd.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  63. Chyba Řádek 167, znak 119: povinný atribut "type" není uveden.
   b/js/vendor/countup/countUp.umd.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  64. Chyba Řádek 168, znak 108: "async" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   ets/web/js/inc.why-is-wz-better.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  65. Chyba Řádek 168, znak 113: jméno atributu a rovnítko nelze vynechat.
   ets/web/js/inc.why-is-wz-better.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  66. Chyba Řádek 168, znak 113: povinný atribut "type" není uveden.
   ets/web/js/inc.why-is-wz-better.js" crossorigin="anonymous" async defer></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.