• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 16 chyb a 1 varování.
  http://validator.webylon.info/demo/accurate-messages.html  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 4.01 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Chyba Řádek 4, znak 15: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
       <style>
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  3. Chyba Řádek 7, znak 16: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
       <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  4. Chyba Řádek 10, znak 11: ukončovací značka elementu "HEAD", který dosud neskončil.
     </head>
   ^

   Uvnitř <head> musí být přítomen element <title>.

  5. Chyba Řádek 11, znak 11: nedovolený atribut "BACKGROUND".
     <body background="/pictures/back.gif" bgcolor="white" topmargin="5" marginhei
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost background-image.

  6. Chyba Řádek 11, znak 43: nedovolený atribut "BGCOLOR".
    <body background="/pictures/back.gif" bgcolor="white" topmargin="5" marginheigh
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost background-color.

  7. Chyba Řádek 11, znak 59: nedovolený atribut "TOPMARGIN".
    background="/pictures/back.gif" bgcolor="white" topmargin="5" marginheight="10">
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost margin.

  8. Chyba Řádek 11, znak 73: nedovolený atribut "MARGINHEIGHT".
    background="/pictures/back.gif" bgcolor="white" topmargin="5" marginheight="10">
   ^
  9. Chyba Řádek 12, znak 12: nedovolený atribut "BORDERCOLOR".
     <table bordercolor="royalblue">
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost border-color.

  10. Chyba Řádek 14, znak 17: nedovolený atribut "HEIGHT".
         <td height="100%"><input autocomplete="off" name="test" maxlenght="40
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost height.

  11. Chyba Řádek 14, znak 38: nedovolený atribut "AUTOCOMPLETE".
         <td height="100%"><input autocomplete="off" name="test" maxlenght="40
   ^

   Pro atribut autocomplete neexistuje spolehlivá validní alternativa.

  12. Chyba Řádek 14, znak 69: nedovolený atribut "MAXLENGHT".
      <td height="100%"><input autocomplete="off" name="test" maxlenght="40"></td>
   ^

   Nemysleli jste spíše maxlength?

  13. Chyba Řádek 18, znak 9: nedovolený element "NOBR".
       <nobr>
   ^

   Stejného efektu lze dosáhnout CSS vlastností white-space: nowrap.

  14. Chyba Řádek 19, znak 61: nedovolená obecná entita "PHPSESSID".
   "accurate-messages.html?parametr=hodnota&PHPSESSID=blablablabla" target="_self">O
   ^

   Zjevně jde o špatně zapsaný ampersand, používejte entitu &amp;. V tomto případě však problém v kódu zřejmě vytvořilo samo PHP, když se snažilo zajistit, aby identifikace session byla součástí adresy.

   Běží-li na vašem serveru Apache, pomůže vložení následujícího řádku do místního souboru .htaccess:

   php_value arg_separator.output &amp;

   Individuálně lze problém vyřešit v každé stránce, které se to týká, následujícím příkazem:

   <?php ini_set('arg_separator.output','&amp;'); ?>
  15. Chyba Řádek 19, znak 86: nedovolený atribut "TARGET".
   arametr=hodnota&PHPSESSID=blablablabla" target="_self">Odkaz, nějaký strašně dlou
   ^

   Atribut target není v dané DTD definovaný. Konsorcium jej z neznámých důvodů do Strict DTD nezařadilo. Změňte Doctype deklaraci na následující:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  16. Chyba Řádek 23, znak 43: nedovolený atribut "BORDER".
       <img src="/images/icon-36x36.gif" border="0">
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost border.

  17. Chyba Řádek 23, znak 53: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
       <img src="/images/icon-36x36.gif" border="0">
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.