• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba.
  http://validator.webylon.info/demo/idref.xhtml  
  application/xhtml+xml — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
  zdroj  

  # Dokument není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 9, znak 19: odvolání se na neexistující ID "nesmysl".
      <label for="nesmysl">
   ^

   Příčinou této chyby je neexistence elementu s daným atributem ID. Většinou chybí formulářový prvek, na který se odvolává „for“ u elementu LABEL.

   Nezapomeťe, že záleží na velikosti písmen.

  Zdrojový kód

  Zde je zdrojový kód validovaného dokumentu:

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head>
  5. <title>Špatný IDREF atribut</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <p>
  9. <label for="nesmysl">
  10. Tento dokument není validní.
  11. </label>
  12. </p>
  13. </body>
  14. </html>
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.