• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 3 chyby.
  http://validator.webylon.info/demo/xml-comment-1.xhtml  
  application/xhtml+xml — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
  zdroj  

  # Dokument není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 8, znak 9: Double hyphen within comment: <!-- .
     <!-- ---- -->
   ^
  2. Chyba Řádek 8, znak 11: Double hyphen within comment: <!-- -- .
     <!-- ---- -->
   ^
  3. Chyba Řádek 8, znak 15: vícečetný komentář v komentářové deklaraci.
     <!-- ---- -->
   ^

   Sekvence znaků „--“ nesmí být použita v XML komentáři.

  Zdrojový kód

  Zde je zdrojový kód validovaného dokumentu:

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head>
  5. <title>Pokažený komentář</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <!-- ---- -->
  9. <p>
  10. Tento dokument rozhodně validní není.
  11. </p>
  12. </body>
  13. </html>
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.