• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby.
  http://validator.webylon.info/demo/xml-comment-2.xhtml  
  application/xhtml+xml — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
  zdroj  

  # Dokument není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 8, znak 9: Double hyphen within comment: <!-- .
     <!-- -- >
   ^
  2. Chyba Řádek 8, znak 12: bílý znak v komentářové deklaraci.
     <!-- -- >
   ^

   K této nepříjemnosti může dojít při zařazení více komentářů za sebou a jejich špatnému uzavření. Správná syntaxe komentářů je <!-- komentář -->.

  3. Chyba Řádek 13, znak 7: Comment not terminated <!-- -- > <p> Tento dokument rozhodně valid .
   </html>
   ^
  4. Chyba Řádek 13, znak 7: EndTag: '</' not found .
   </html>
   ^

  Zdrojový kód

  Zde je zdrojový kód validovaného dokumentu:

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head>
  5. <title>Pokažený komentář</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <!-- -- >
  9. <p>
  10. Tento dokument rozhodně validní není.
  11. </p>
  12. </body>
  13. </html>
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.