• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb.
  http://validator.webylon.info/demo/xml-semicolon.xhtml  
  application/xhtml+xml — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
  zdroj  

  # Dokument není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 8, znak 12: EntityRef: expecting ';' .
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  2. Chyba Řádek 8, znak 13: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^

   Chcete-li vložit entitu začínající „&“, ukončete ji znakem „;“. Možná jste ale jen zapomněli zapsat znak & entitou &amp; krátce před místem výskytu této chyby.

  3. Chyba Řádek 8, znak 17: CharRef: invalid decimal value .
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  4. Chyba Řádek 8, znak 17: xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 0 .
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  5. Chyba Řádek 8, znak 18: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  6. Chyba Řádek 8, znak 23: CharRef: invalid hexadecimal value .
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  7. Chyba Řádek 8, znak 23: xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 0 .
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^
  8. Chyba Řádek 8, znak 24: odvolání se na entitu není ukončeno středníkem.
     <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
   ^

  Zdrojový kód

  Zde je zdrojový kód validovaného dokumentu:

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head>
  5. <title>Chybějící středník za názvem obecné entity</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <p>&nbsp &#64 &#x40</p>
  9. <p>
  10. Tento dokument rozhodně validní není.
  11. </p>
  12. </body>
  13. </html>
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.