• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba.
  http://validator.webylon.info/demo/xml-undeclared-xmlns.xhtml  
  application/xhtml+xml — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8 
  Zobrazit:
  zdroj  

  # Dokument není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 7, znak 34: xmlns:něcotady: 'něcotam' is not a valid URI .
    <body xmlns:něcotady="něcotam"> 
   ^

  Zdrojový kód

  Zde je zdrojový kód validovaného dokumentu:

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:nesmysl="cokoliv" xmlns:cokoliv="nesmysl">
  4. <head>
  5. <title>Titulek</title>
  6. </head>
  7. <body xmlns:něcotady="něcotam"> 
  8. <p>Cokoliv.</p>
  9. </body>
  10. </html>
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.