• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    https://webmarketingwellnessblogx.blogspot.com/  
    text/html — (chybí deklarace) 
    utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

      Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

    2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
      <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gm
      ^

      Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

      <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

      Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.