• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.banan.cz/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 327, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width: 100%;" border="0">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 330, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td><input type="text" name="hledat" value="" style="width: 100%;" /></td>
   ^
  4. Varování Řádek 331, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   put type="submit" value="Hledat" class="button" style="margin-left: 8px;" /></td>
   ^
  5. Varování Řádek 341, znak 37: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
     <h1 id="logo"><a href="./" title="">&nbsp;</a></h1>
   ^
  6. Varování Řádek 361, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
   ^
  7. Varování Řádek 416, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <ul style="margin-left:15px">
   ^
  8. Varování Řádek 421, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h3 style="margin:0px; padding:0px; padding-bottom:5px">Weby od našich gra
   ^
  9. Varování Řádek 424, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p><img style="float: left;" src="/userFiles/ikony-novinky/certificate.jpg" al
   ^
  10. Varování Řádek 424, znak 85: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   les/ikony-novinky/certificate.jpg" alt="" width="78" height="78" />S novým měsíce
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  11. Varování Řádek 430, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h3 style="margin:0px; padding:0px; padding-bottom:5px">Vybrané reference 
   ^
  12. Varování Řádek 433, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p><img style="width: auto; height: auto; float: left;" src="/userFiles/klient
   ^
  13. Varování Řádek 433, znak 110: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Files/klientske-weby/logo-hzs.jpg" alt="" /> <img style="width: auto; height: aut
   ^
  14. Varování Řádek 433, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ntske-weby/logo-hzs.jpg" alt="" /> <img style="width: auto; height: auto; float: 
   ^
  15. Varování Řádek 433, znak 223: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /klientske-weby/logo-stodolni.jpg" alt="" /> <img style="width: auto; height: aut
   ^
  16. Varování Řádek 433, znak 233: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -weby/logo-stodolni.jpg" alt="" /> <img style="width: auto; height: auto; float: 
   ^
  17. Varování Řádek 433, znak 331: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Files/klientske-weby/logo-fcv.jpg" alt="" />Víte, že mezi naše reference v Moravs
   ^
  18. Varování Řádek 439, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h3 style="margin:0px; padding:0px; padding-bottom:5px">Weby od našich gra
   ^
  19. Varování Řádek 442, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p><img style="float: left;" src="/userFiles/ikony-novinky/certificate.jpg" al
   ^
  20. Varování Řádek 442, znak 85: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   les/ikony-novinky/certificate.jpg" alt="" width="78" height="78" />Během července
   ^
  21. Varování Řádek 448, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h3 style="margin:0px; padding:0px; padding-bottom:5px">Weby od našich gra
   ^
  22. Varování Řádek 451, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p><img style="float: left;" src="/userFiles/ikony-novinky/certificate.jpg" al
   ^
  23. Varování Řádek 451, znak 85: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   les/ikony-novinky/certificate.jpg" alt="" width="78" height="78" />S novým měsíce
   ^
  24. Varování Řádek 466, znak 86: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "/sluzby/webhostingove-programy"><img src="/userFiles/img/img1.jpg" alt="" /></a>
   ^
  25. Varování Řádek 469, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a class="more" href="/sluzby/webhostingove-progra
   ^
  26. Varování Řádek 471, znak 76: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d><a href="/sluzby/cenik-sluzeb"><img src="/userFiles/img/img2.jpg" alt="" /></a>
   ^
  27. Varování Řádek 474, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a class="more" href="/sluzby/cenik-sluzeb">Více i
   ^
  28. Varování Řádek 476, znak 71: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <td><a href="/produkty/eshop"><img src="/userFiles/img/img3.jpg" alt="" /></a>
   ^
  29. Varování Řádek 479, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a class="more" href="/produkty/eshop">Více inform
   ^
  30. Varování Řádek 498, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin d
   ^
  31. Varování Řádek 519, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="margin-top: 5px; color: #bc2d25; font-weight: 600;">Příjem dotazů probí
   ^
  32. Varování Řádek 523, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h3 style="color: #333;"><img style="float: left;" title="Richard Slipek" src="/u
   ^
  33. Varování Řádek 523, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h3 style="color: #333;"><img style="float: left;" title="Richard Slipek" src="/u
   ^
  34. Varování Řádek 523, znak 127: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   les/.modif/technik_img/slipek.jpg" alt="" width="60" height="70" />Richard Slipek
   ^
  35. Varování Řádek 525, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="hidden_chat_link" onclick="window.open('http://chat.banan.cz/request.ph
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  36. Varování Řádek 544, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span class="domeny-suma">7197 domén</span> <span 
   ^
  37. Varování Řádek 552, znak 74: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g src="https://banan.cz/img/d.png" alt="" width="0" /> <a class="home-head-tlacit
   ^
  38. Varování Řádek 552, znak 123: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0" /> <a class="home-head-tlacitka-obj" onclick="window.location.href='https://ob
   ^
  39. Varování Řádek 553, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ://objednavka.banan.cz?xx" method="get" onsubmit="ObjednatDomenu(this); return fa
   ^
  40. Varování Řádek 554, znak 212: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   on ion-ios-call">+420 553 810 250 <span style="font-size: 13px; margin-left: 0px;
   ^
  41. Varování Řádek 560, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   omenach/dnssec---bezpecnost-domen"><img style="float: left;" src="/userFiles/syst
   ^
  42. Varování Řádek 560, znak 143: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   serFiles/system/footer-boxy-1.png" alt="" /></a><a href="/domeny/informace-o-dome
   ^
  43. Varování Řádek 561, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td><a href="/domeny"><img style="float: left;" src="/userFiles/system/footer-box
   ^
  44. Varování Řádek 561, znak 96: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   serFiles/system/footer-boxy-2.png" alt="" /></a><a href="/domeny">certifikovaný<b
   ^
  45. Varování Řádek 562, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d><a href="/sluzby/reseni-pro-eet"><img style="float: left;" src="/userFiles/syst
   ^
  46. Varování Řádek 562, znak 111: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   serFiles/system/footer-boxy-5.png" alt="" /></a><a href="/sluzby/reseni-pro-eet">
   ^
  47. Varování Řádek 563, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td><a href="/zelena-firma"><img style="float: left;" src="/userFiles/system/foot
   ^
  48. Varování Řádek 563, znak 102: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   serFiles/system/footer-boxy-3.png" alt="" /></a><a href="/zelena-firma">jsme zele
   ^
  49. Varování Řádek 564, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ebni-doba-a-garance-vraceni-penez"><img style="float: left;" src="/userFiles/syst
   ^
  50. Varování Řádek 564, znak 127: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   serFiles/system/footer-boxy-4.png" alt="" /></a><a href="/zkusebni-doba-a-garance
   ^
  51. Varování Řádek 573, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: left;"><a class="close" onclick="ChatBublinu(true); retur
   ^
  52. Varování Řádek 573, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   le="text-align: left;"><a class="close" onclick="ChatBublinu(true); return false;
   ^
  53. Varování Řádek 574, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">
   ^
  54. Varování Řádek 575, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: left;">Technická podpora: PO-PÁ 8<sup>00</sup>-16<sup>00<
   ^
  55. Varování Řádek 575, znak 104: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0</sup>-16<sup>00</sup><a class="close" onclick="ChatBublinu(true); return false;
   ^
  56. Varování Řádek 576, znak 153: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cz">podpora@banan.cz</a></span><br /><a onclick="window.open('http://chat.banan.c
   ^
  57. Varování Řádek 578, znak 10: kotva jménem "CHATBUBLINA" již v dokumentu je.
   <div id="chatbublina" class="chatbublina chatbublina_big_hidden" onclick="ChatBub
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  58. Varování Řádek 578, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ss="chatbublina chatbublina_big_hidden" onclick="ChatBublinu(false); return false
   ^
  59. Varování Řádek 579, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Kontaktovat technickou podporu můžete <span styl
   ^
  60. Varování Řádek 579, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   aktovat technickou podporu můžete <span style="text-decoration: underline;">zde</
   ^
  61. Varování Řádek 581, znak 10: kotva jménem "CHATBUBLINA" již v dokumentu je.
   <div id="chatbublina" class="chatbublina chatbublina_small">
   ^
  62. Varování Řádek 582, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Kontaktovat technickou podporu můžete <a class="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.