• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 1 varování.
  (chyba 404) http://www.carmen-electra.unas.cz/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Varování Řádek 123, znak 13: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
       <li><a href="https://www.webzdarma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i
   ^
  3. Chyba Řádek 123, znak 78: No space between attributes..
   darma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i class="fa fa-user"></i> Přihlásit</a
   ^
  4. Chyba Řádek 123, znak 78: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   darma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i class="fa fa-user"></i> Přihlásit</a
   ^
  5. Chyba Řádek 123, znak 78: atribut """ není dovolen na elementu "a".
   darma.cz/admin/login/" data-ajax="false""><i class="fa fa-user"></i> Přihlásit</a
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  6. Chyba Řádek 128, znak 9: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
       <img src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32
   ^
  7. Chyba Řádek 128, znak 14: atribut "src" elementu "img": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group 6/Shield.png".
       <img src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32
   ^
  8. Chyba Řádek 129, znak 9: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
       <img src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32
   ^
  9. Chyba Řádek 129, znak 14: atribut "src" elementu "img": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group 6/webzdarma-gray.png".
       <img src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group&#32
   ^
  10. Chyba Řádek 140, znak 24: atribut "src" elementu "img": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group 2/Cards.png".
      <img height="30" src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer
   ^
  11. Chyba Řádek 141, znak 24: atribut "src" elementu "img": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group 2/Gopay-logo.png".
      <img height="20" src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer
   ^
  12. Chyba Řádek 142, znak 24: atribut "src" elementu "img": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer/Group 2/Paypal-logo.png".
      <img height="20" src="https://www.webzdarma.cz/assets/web/css/images/Footer
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.