• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.dbeckham.cz/index.php  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  windows-1250  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 110, znak 42: kotva jménem "SUBMENU4" již v dokumentu je.
            <ul class="submenu" id="submenu4">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  3. Varování Řádek 161, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Montreal - Krk
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 162, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 1 - 2<b
   ^
  5. Varování Řádek 163, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  6. Varování Řádek 165, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy:</strong></span><br />
   ^
  7. Varování Řádek 168, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  8. Varování Řádek 170, znak 327: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  9. Varování Řádek 190, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Miami - Shea; 
   ^
  10. Varování Řádek 191, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 1 - 4 <
   ^
  11. Varování Řádek 192, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  12. Varování Řádek 194, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy: </strong></span><br />
   ^
  13. Varování Řádek 197, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  14. Varování Řádek 199, znak 323: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  15. Varování Řádek 213, znak 333: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  16. Varování Řádek 233, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Miami - Morgan
   ^
  17. Varování Řádek 234, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 1 - 1 <
   ^
  18. Varování Řádek 235, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  19. Varování Řádek 237, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy: </strong></span><br />
   ^
  20. Varování Řádek 240, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  21. Varování Řádek 242, znak 326: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  22. Varování Řádek 262, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Góly:</span></strong> New York - Fer
   ^
  23. Varování Řádek 263, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 3 - 1 <
   ^
  24. Varování Řádek 264, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  25. Varování Řádek 266, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy: </strong></span><br />
   ^
  26. Varování Řádek 269, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  27. Varování Řádek 271, znak 330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  28. Varování Řádek 291, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Miami - Morgan
   ^
  29. Varování Řádek 292, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 3 - 3 <
   ^
  30. Varování Řádek 293, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  31. Varování Řádek 295, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy: </strong></span><br />
   ^
  32. Varování Řádek 298, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  33. Varování Řádek 300, znak 325: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  34. Varování Řádek 320, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly: </strong></span>Philadelphia -
   ^
  35. Varování Řádek 321, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty: </strong></span>1 - 1 <
   ^
  36. Varování Řádek 322, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  37. Varování Řádek 324, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy: </strong></span><br />
   ^
  38. Varování Řádek 327, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  39. Varování Řádek 329, znak 330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  40. Varování Řádek 349, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Miami - Agudel
   ^
  41. Varování Řádek 350, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 2 - 0<b
   ^
  42. Varování Řádek 351, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  43. Varování Řádek 353, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy:</strong></span><br />
   ^
  44. Varování Řádek 356, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  45. Varování Řádek 358, znak 330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  46. Varování Řádek 371, znak 337: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   oriiny </strong>přehlídky v rámci <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Lo
   ^
  47. Varování Řádek 372, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/lfw_digital_01.jpg"><img src=
   ^
  48. Varování Řádek 373, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  49. Varování Řádek 374, znak 333: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  50. Varování Řádek 392, znak 136: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ě pod čarou postupu do další fáze <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ML
   ^
  51. Varování Řádek 394, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Góly:</strong></span> Atlanta - Gall
   ^
  52. Varování Řádek 395, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Žluté karty:</strong></span> 1 - 2<b
   ^
  53. Varování Řádek 396, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Červené karty:</strong></span> 0 - 0
   ^
  54. Varování Řádek 398, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Sestavy:</strong></span><br />
   ^
  55. Varování Řádek 401, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">Sestřih z utkání<br />
   ^
  56. Varování Řádek 403, znak 323: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  57. Varování Řádek 408, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   br/> <br/> <br/> <p class="strankovani" style="text-align: center;"><span style="
   ^
  58. Varování Řádek 408, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vani" style="text-align: center;"><span style="font-size: 0.8em;">&#171; první</s
   ^
  59. Varování Řádek 408, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ní</span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">&#171; předcho
   ^
  60. Varování Řádek 408, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sp;&nbsp;<a href="index.php?od=2"><span style="font-weight: bold;">další &#187;</
   ^
  61. Varování Řádek 408, znak 396: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;&nbsp;<a href="index.php?od=481"><span style="font-size: 0.8em;">poslední &#187;
   ^
  62. Varování Řádek 431, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  63. Varování Řádek 432, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="font-weight: bold;">23.8.2020 - 2:00 - MLS</span><br
   ^
  64. Varování Řádek 433, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #db2307; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  65. Varování Řádek 434, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  66. Varování Řádek 435, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="font-weight: bold;">27.8.2020 - 2:00 - MLS</span><br
   ^
  67. Varování Řádek 436, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #db2307; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  68. Varování Řádek 446, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="margin: 0px 13px 7px 0px; float: right;">
   ^
  69. Varování Řádek 447, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le=true&appId" width="170" height="230" style="border:none;overflow:hidden" scrol
   ^
  70. Varování Řádek 449, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "http://twitter.com/#!/Dbeckhamcz"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/twit
   ^
  71. Varování Řádek 450, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.instagram.com/dbeckhamcz/"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/inst
   ^
  72. Varování Řádek 457, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4731#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  73. Varování Řádek 457, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?str=clanek&clanek=0#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  74. Varování Řádek 457, znak 362: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4666#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  75. Varování Řádek 457, znak 525: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4667#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  76. Varování Řádek 457, znak 688: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4641#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  77. Varování Řádek 463, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ex.php?str=parfemy-David-Beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> Parfémy 
   ^
  78. Varování Řádek 464, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ckham.cz/index.php?str=pradlo-db"><span style="color: #db2307;">»</span> Spodní p
   ^
  79. Varování Řádek 465, znak 101: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dex.php?str=auta-davida-beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Auta Dav
   ^
  80. Varování Řádek 466, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   je-vlastni-videa-Davida-Beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Moje vla
   ^
  81. Varování Řádek 467, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nek&clanek=1104-galerie-tetovani"><span style="color: #db2307;">»</span> Galerie 
   ^
  82. Varování Řádek 468, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r=ac-milan-special-david-beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> AC Milán
   ^
  83. Varování Řádek 469, znak 112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   uzivni-fotky-ze-zapasu-anglie-cr"><span style="color: #db2307;">»</span> Anglie -
   ^
  84. Varování Řádek 490, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.davidbeckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  85. Varování Řádek 491, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.beckham-fragrances.com//"><span style="color: #db2307;">»</span> beckham-
   ^
  86. Varování Řádek 492, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="http://dbcollaboration.hm.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> dbcollab
   ^
  87. Varování Řádek 493, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://davidbeckham.fans-online.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  88. Varování Řádek 494, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttp://glambeckhams.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> glambeck
   ^
  89. Varování Řádek 495, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://beckhamspassion.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> beckhams
   ^
  90. Varování Řádek 496, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ctoriadavidbeckham.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  91. Varování Řádek 497, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toriabeckham-jenna.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  92. Varování Řádek 498, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.only-beckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> only-bec
   ^
  93. Varování Řádek 514, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Webmiss:</span> <s
   ^
  94. Varování Řádek 514, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Webmiss:</span> <span style="font-weight: bold"><a href="http:/
   ^
  95. Varování Řádek 515, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Založení:</span> 
   ^
  96. Varování Řádek 516, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Version:</span> 6.
   ^
  97. Varování Řádek 519, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Hosting:</span> <s
   ^
  98. Varování Řádek 519, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Hosting:</span> <span style="color: #db2307; font-weight: bold"
   ^
  99. Varování Řádek 520, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Layout:</span> Luc
   ^
  100. Varování Řádek 524, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <p style="text-align: center;">
   ^
  101. Varování Řádek 525, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="index.php?str=predchozi-verze"><span style="font-weight: bold; margin: 0 auto;
   ^
  102. Varování Řádek 561, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a href="rss.php"><img src="img/rss.png" style="border: 0px;" alt="RSS 2.0" /></a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.