• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.dbeckham.cz/index.php  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  windows-1250  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 108, znak 42: kotva jménem "SUBMENU4" již v dokumentu je.
            <ul class="submenu" id="submenu4">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  3. Varování Řádek 152, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   entářů</a></span></div><p><strong><span style="font-family: Helvetica, Arial, san
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 152, znak 360: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e-wrap;">Beckhamův</span></strong><span style=" font-family: Helvetica, Arial, sa
   ^
  5. Varování Řádek 152, znak 527: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vstoupí v březnu 2020 do zámořské <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ML
   ^
  6. Varování Řádek 152, znak 745: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   David strávil 5 let! Stane se tak <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>14
   ^
  7. Varování Řádek 153, znak 346: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  8. Varování Řádek 167, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/projizdka_land_rover.jpg" cla
   ^
  9. Varování Řádek 168, znak 316: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  10. Varování Řádek 182, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/deti_u_sochy.jpg" class="thic
   ^
  11. Varování Řádek 182, znak 138: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   " class="thickbox"><img src="img/novinky/deti_u_sochy_mini.jpg" alt="" /></a></p>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  12. Varování Řádek 183, znak 315: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  13. Varování Řádek 196, znak 397: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i spolupráce se švýcarskou firmou <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Tu
   ^
  14. Varování Řádek 197, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><iframe width="350" height="240" src="https://www.
   ^
  15. Varování Řádek 198, znak 328: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  16. Varování Řádek 211, znak 466: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   , kde se vyrábějí sudy pro whisky <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Ha
   ^
  17. Varování Řádek 212, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/prace_sud_05.jpg" class="thic
   ^
  18. Varování Řádek 212, znak 138: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   " class="thickbox"><img src="img/novinky/prace_sud_05_mini.jpg" alt="" /></a></p>
   ^
  19. Varování Řádek 213, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  20. Varování Řádek 214, znak 322: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  21. Varování Řádek 227, znak 287: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <strong>Romeem</strong> na zápas <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>NB
   ^
  22. Varování Řádek 228, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/romeolakers_01.jpg" class="th
   ^
  23. Varování Řádek 229, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  24. Varování Řádek 230, znak 315: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  25. Varování Řádek 243, znak 289: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   oli v oblíbeném americkém seriálu <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Ta
   ^
  26. Varování Řádek 244, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/tmr_04.jpg" class="thickbox">
   ^
  27. Varování Řádek 245, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  28. Varování Řádek 246, znak 322: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  29. Varování Řádek 259, znak 262: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   strong>Davida Beckhama</strong> - <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>In
   ^
  30. Varování Řádek 260, znak 338: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  31. Varování Řádek 274, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/synove_haloween_01.jpg" class
   ^
  32. Varování Řádek 275, znak 326: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  33. Varování Řádek 289, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/nakupy_bh_01.jpg" class="thic
   ^
  34. Varování Řádek 290, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  35. Varování Řádek 291, znak 323: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  36. Varování Řádek 296, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   br/> <br/> <br/> <p class="strankovani" style="text-align: center;"><span style="
   ^
  37. Varování Řádek 296, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vani" style="text-align: center;"><span style="font-size: 0.8em;">&#171; první</s
   ^
  38. Varování Řádek 296, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ní</span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">&#171; předcho
   ^
  39. Varování Řádek 296, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sp;&nbsp;<a href="index.php?od=2"><span style="font-weight: bold;">další &#187;</
   ^
  40. Varování Řádek 296, znak 396: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;&nbsp;<a href="index.php?od=470"><span style="font-size: 0.8em;">poslední &#187;
   ^
  41. Varování Řádek 327, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="margin: 0px 13px 7px 0px; float: right;">
   ^
  42. Varování Řádek 328, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le=true&appId" width="170" height="230" style="border:none;overflow:hidden" scrol
   ^
  43. Varování Řádek 330, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "http://twitter.com/#!/Dbeckhamcz"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/twit
   ^
  44. Varování Řádek 331, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.instagram.com/dbeckhamcz/"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/inst
   ^
  45. Varování Řádek 338, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?str=clanek&clanek=0#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  46. Varování Řádek 338, znak 191: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4666#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  47. Varování Řádek 338, znak 354: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4667#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  48. Varování Řádek 338, znak 517: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4641#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  49. Varování Řádek 338, znak 674: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?str=clanek&clanek=0#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  50. Varování Řádek 344, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ex.php?str=parfemy-David-Beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> Parfémy 
   ^
  51. Varování Řádek 345, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ckham.cz/index.php?str=pradlo-db"><span style="color: #db2307;">»</span> Spodní p
   ^
  52. Varování Řádek 346, znak 101: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dex.php?str=auta-davida-beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Auta Dav
   ^
  53. Varování Řádek 347, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   je-vlastni-videa-Davida-Beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Moje vla
   ^
  54. Varování Řádek 348, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nek&clanek=1104-galerie-tetovani"><span style="color: #db2307;">»</span> Galerie 
   ^
  55. Varování Řádek 349, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r=ac-milan-special-david-beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> AC Milán
   ^
  56. Varování Řádek 350, znak 112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   uzivni-fotky-ze-zapasu-anglie-cr"><span style="color: #db2307;">»</span> Anglie -
   ^
  57. Varování Řádek 371, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.davidbeckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  58. Varování Řádek 372, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.beckham-fragrances.com//"><span style="color: #db2307;">»</span> beckham-
   ^
  59. Varování Řádek 373, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="http://dbcollaboration.hm.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> dbcollab
   ^
  60. Varování Řádek 374, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://davidbeckham.fans-online.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  61. Varování Řádek 375, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttp://glambeckhams.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> glambeck
   ^
  62. Varování Řádek 376, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://beckhamspassion.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> beckhams
   ^
  63. Varování Řádek 377, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ctoriadavidbeckham.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  64. Varování Řádek 378, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toriabeckham-jenna.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  65. Varování Řádek 379, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.only-beckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> only-bec
   ^
  66. Varování Řádek 395, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Webmiss:</span> <s
   ^
  67. Varování Řádek 395, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Webmiss:</span> <span style="font-weight: bold"><a href="http:/
   ^
  68. Varování Řádek 396, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Založení:</span> 
   ^
  69. Varování Řádek 397, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Version:</span> 6.
   ^
  70. Varování Řádek 400, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Hosting:</span> <s
   ^
  71. Varování Řádek 400, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Hosting:</span> <span style="color: #db2307; font-weight: bold"
   ^
  72. Varování Řádek 401, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Layout:</span> Luc
   ^
  73. Varování Řádek 405, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <p style="text-align: center;">
   ^
  74. Varování Řádek 406, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="index.php?str=predchozi-verze"><span style="font-weight: bold; margin: 0 auto;
   ^
  75. Varování Řádek 438, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a href="rss.php"><img src="img/rss.png" style="border: 0px;" alt="RSS 2.0" /></a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.