• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.dbeckham.cz/index.php  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  windows-1250  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 110, znak 42: kotva jménem "SUBMENU4" již v dokumentu je.
            <ul class="submenu" id="submenu4">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  3. Varování Řádek 154, znak 212: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v><p>V nejnovějším čísle magazínu <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Gó
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 155, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/08.jpg" class="thickbox"><img
   ^
  5. Varování Řádek 155, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   nky/08.jpg" class="thickbox"><img src="img/novinky/08_mini.jpg" alt="" /></a></p>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 156, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další scany ze článku najdete<a href="http://www.dbe
   ^
  7. Varování Řádek 157, znak 318: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  8. Varování Řádek 171, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/off_the_hook.jpg" class="thic
   ^
  9. Varování Řádek 172, znak 333: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  10. Varování Řádek 186, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/venku_cotswolds.jpg"><img src
   ^
  11. Varování Řádek 186, znak 144: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="img/novinky/venku_cotswolds_mini.jpg" class="thickbox" alt="" /></a></p>
   ^
  12. Varování Řádek 187, znak 317: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  13. Varování Řádek 201, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/harper_zelenina_03.jpg" class
   ^
  14. Varování Řádek 202, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;">Další fotky najdete <a href="http://www.dbeckham.cz/
   ^
  15. Varování Řádek 203, znak 307: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  16. Varování Řádek 216, znak 357: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   anouškům kapitolu z knihy <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Harry Pott
   ^
  17. Varování Řádek 217, znak 332: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  18. Varování Řádek 230, znak 312: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   očí tohoto webu a hle, už slavíme <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>12
   ^
  19. Varování Řádek 232, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>A jako každý rok, pojďme si i tentok
   ^
  20. Varování Řádek 235, znak 137: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   akt málo. Jakmile se rozjede zase <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ML
   ^
  21. Varování Řádek 238, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"><br />
   ^
  22. Varování Řádek 241, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </span><span style="font-size: larger;"><strong><span style="color: rgb(255, 153,
   ^
  23. Varování Řádek 241, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="font-size: larger;"><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span st
   ^
  24. Varování Řádek 241, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"
   ^
  25. Varování Řádek 241, znak 187: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   an></span></strong></span><strong><span style="font-size: larger;"><span style="c
   ^
  26. Varování Řádek 241, znak 220: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span st
   ^
  27. Varování Řádek 241, znak 259: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"
   ^
  28. Varování Řádek 242, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Calibr
   ^
  29. Varování Řádek 242, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rmal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; 
   ^
  30. Varování Řádek 243, znak 318: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  31. Varování Řádek 256, znak 249: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d Beckham</strong> dnes slavé své <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>45
   ^
  32. Varování Řádek 258, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>vše
   ^
  33. Varování Řádek 258, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>vše
   ^
  34. Varování Řádek 259, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="colo
   ^
  35. Varování Řádek 259, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="colo
   ^
  36. Varování Řádek 259, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a
   ^
  37. Varování Řádek 260, znak 319: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  38. Varování Řádek 273, znak 319: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   proti boji s koronavirem s názvem <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>On
   ^
  39. Varování Řádek 274, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="img/novinky/together_at_home.jpg" class="
   ^
  40. Varování Řádek 275, znak 322: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  41. Varování Řádek 288, znak 250: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toria Beckham</strong> slaví dnes <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>46
   ^
  42. Varování Řádek 288, znak 372: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ong>dbeckham.cz</strong> jí přeji <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>vš
   ^
  43. Varování Řádek 289, znak 321: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  44. Varování Řádek 302, znak 330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   totiž virtuální festival s názvem <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>On
   ^
  45. Varování Řádek 304, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Celá akce se bude živě vysílat na <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>AB
   ^
  46. Varování Řádek 304, znak 184: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    19:00 odvysílá tuto show <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">BBC One</s
   ^
  47. Varování Řádek 307, znak 336: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  48. Varování Řádek 312, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   br/> <br/> <br/> <p class="strankovani" style="text-align: center;"><span style="
   ^
  49. Varování Řádek 312, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vani" style="text-align: center;"><span style="font-size: 0.8em;">&#171; první</s
   ^
  50. Varování Řádek 312, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ní</span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">&#171; předcho
   ^
  51. Varování Řádek 312, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sp;&nbsp;<a href="index.php?od=2"><span style="font-weight: bold;">další &#187;</
   ^
  52. Varování Řádek 312, znak 396: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;&nbsp;<a href="index.php?od=476"><span style="font-size: 0.8em;">poslední &#187;
   ^
  53. Varování Řádek 335, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  54. Varování Řádek 336, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="font-weight: bold;">7.3.2020 - 21:30 - MLS</span><br
   ^
  55. Varování Řádek 337, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #db2307; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  56. Varování Řádek 338, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  57. Varování Řádek 339, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="font-weight: bold;">14.3.2020 - 19:30 - MLS</span><b
   ^
  58. Varování Řádek 340, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #db2307; font-weight: bold; font-size: 12pt;"
   ^
  59. Varování Řádek 341, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="font-weight: bold;">Rozpis všech zápasů Interu Miami
   ^
  60. Varování Řádek 351, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="margin: 0px 13px 7px 0px; float: right;">
   ^
  61. Varování Řádek 352, znak 288: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le=true&appId" width="170" height="230" style="border:none;overflow:hidden" scrol
   ^
  62. Varování Řádek 354, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "http://twitter.com/#!/Dbeckhamcz"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/twit
   ^
  63. Varování Řádek 355, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.instagram.com/dbeckhamcz/"><img style="margin: 0 0 0 10px;" src="img/inst
   ^
  64. Varování Řádek 362, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4731#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  65. Varování Řádek 362, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?str=clanek&clanek=0#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  66. Varování Řádek 362, znak 362: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4666#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  67. Varování Řádek 362, znak 525: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4667#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  68. Varování Řádek 362, znak 688: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   str=clanek&clanek=4641#komentare"><span style="font-weight: bold; color: #db2307;
   ^
  69. Varování Řádek 368, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ex.php?str=parfemy-David-Beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> Parfémy 
   ^
  70. Varování Řádek 369, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ckham.cz/index.php?str=pradlo-db"><span style="color: #db2307;">»</span> Spodní p
   ^
  71. Varování Řádek 370, znak 101: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dex.php?str=auta-davida-beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Auta Dav
   ^
  72. Varování Řádek 371, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   je-vlastni-videa-Davida-Beckhama"><span style="color: #db2307;">»</span> Moje vla
   ^
  73. Varování Řádek 372, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nek&clanek=1104-galerie-tetovani"><span style="color: #db2307;">»</span> Galerie 
   ^
  74. Varování Řádek 373, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r=ac-milan-special-david-beckham"><span style="color: #db2307;">»</span> AC Milán
   ^
  75. Varování Řádek 374, znak 112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   uzivni-fotky-ze-zapasu-anglie-cr"><span style="color: #db2307;">»</span> Anglie -
   ^
  76. Varování Řádek 395, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.davidbeckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  77. Varování Řádek 396, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://www.beckham-fragrances.com//"><span style="color: #db2307;">»</span> beckham-
   ^
  78. Varování Řádek 397, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="http://dbcollaboration.hm.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> dbcollab
   ^
  79. Varování Řádek 398, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://davidbeckham.fans-online.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> davidbec
   ^
  80. Varování Řádek 399, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttp://glambeckhams.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> glambeck
   ^
  81. Varování Řádek 400, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://beckhamspassion.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> beckhams
   ^
  82. Varování Řádek 401, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ctoriadavidbeckham.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  83. Varování Řádek 402, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toriabeckham-jenna.blogspot.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> victoria
   ^
  84. Varování Řádek 403, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.only-beckham.com/"><span style="color: #db2307;">»</span> only-bec
   ^
  85. Varování Řádek 419, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Webmiss:</span> <s
   ^
  86. Varování Řádek 419, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Webmiss:</span> <span style="font-weight: bold"><a href="http:/
   ^
  87. Varování Řádek 420, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Založení:</span> 
   ^
  88. Varování Řádek 421, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Version:</span> 6.
   ^
  89. Varování Řádek 424, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Hosting:</span> <s
   ^
  90. Varování Řádek 424, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-weight: bold">Hosting:</span> <span style="color: #db2307; font-weight: bold"
   ^
  91. Varování Řádek 425, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="color: #fca865; font-weight: bold">Layout:</span> Luc
   ^
  92. Varování Řádek 429, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <p style="text-align: center;">
   ^
  93. Varování Řádek 430, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="index.php?str=predchozi-verze"><span style="font-weight: bold; margin: 0 auto;
   ^
  94. Varování Řádek 466, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a href="rss.php"><img src="img/rss.png" style="border: 0px;" alt="RSS 2.0" /></a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.