• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.drazbyaut.sk/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  windows-1250  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace Před validací: změnil jsem deklaraci typu dokumentu z "XHTML 1.0 Transitional" na "HTML 4.01 Transitional".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován proti jiné definici typu dokumentu, než na kterou se odvolává. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, vyměňte DOCTYPE.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Varování Řádek 97, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <form style='position: relative; left: 20px;' action='index.php?zobraz=drazbysear
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 99, znak 155: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'searchcpv' value='Vyhľadaj' class='input-right' style='float: right;'></td></tr>
   ^
  5. Varování Řádek 115, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td width='742' style=' background-color: white; padding: 0px;' valign='top'>
   ^
  6. Varování Řádek 132, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='padding: 15px;'>
   ^
  7. Varování Řádek 143, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td width='240' style='background-color: #ebebeb ;' valign='top'>
   ^
  8. Varování Řádek 150, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='width: 270px; padding: 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; te
   ^
  9. Varování Řádek 150, znak 130: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : left; border: 0px solid black '><span style='font-size: 12px; ' > <b>27.11.2020
   ^
  10. Varování Řádek 150, znak 192: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ; ' > <b>27.11.2020</b></span><br><span style='font-size: 11px; font-weight: bold
   ^
  11. Varování Řádek 152, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div><div style='width: 270px; padding: 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 12
   ^
  12. Varování Řádek 152, znak 136: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : left; border: 0px solid black '><span style='font-size: 11px; font-weight: bold
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.