• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument předběžně neprošel validací, 21 chyb a 24 varování.
  http://www.drazbyaut.sk/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  windows-1250  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není předběžně validní HTML 4.01 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace Před validací: změnil jsem deklaraci typu dokumentu z "XHTML 1.0 Transitional" na "HTML 4.01 Transitional".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován proti jiné definici typu dokumentu, než na kterou se odvolává. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, vyměňte DOCTYPE.

  2. Chyba Řádek 2, znak 7: nedovolený atribut "XMLNS".
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  3. Chyba Řádek 3, znak 6: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   <html>
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  4. Varování Řádek 12, znak 52: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link rel="icon" href="eo.ico" type="image/x-icon" />
   ^
  5. Varování Řádek 12, znak 52: zjištěn NET zápis.
   <link rel="icon" href="eo.ico" type="image/x-icon" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  6. Chyba Řádek 12, znak 53: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <link rel="icon" href="eo.ico" type="image/x-icon" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  7. Varování Řádek 13, znak 63: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <link rel="shortcut icon" href="eo.ico" type="image/x-icon" />
   ^
  8. Varování Řádek 13, znak 63: zjištěn NET zápis.
    <link rel="shortcut icon" href="eo.ico" type="image/x-icon" />
   ^
  9. Chyba Řádek 21, znak 25: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <SCRIPT src="js/okno.js"></SCRIPT>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  10. Chyba Řádek 22, znak 28: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <SCRIPT src="js/default.js"></SCRIPT>
   ^
  11. Chyba Řádek 23, znak 25: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <SCRIPT src="js/menu.js"></SCRIPT>
   ^
  12. Chyba Řádek 66, znak 32: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script language="javascript">AC_FL_RunContent = 0;</script>
   ^
  13. Chyba Řádek 67, znak 63: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script src="/js/AC_RunActiveContent.js" language="javascript"></script>
   ^
  14. Varování Řádek 77, znak 70: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link href="js/greybox/gbstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  15. Varování Řádek 77, znak 70: zjištěn NET zápis.
   <link href="js/greybox/gbstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  16. Chyba Řádek 80, znak 9: ukončovací značka pro element "SCRIPT", který není otevřen.
   </script>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, smažete-li při editaci dokumentu otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

   Element se také mohl sám implicitně zavřít, pokud má nepovinnou ukončovací značku a pokusili jste se do něj dát něco, co do něj nepatří.

   Tato chyba též mohla nastat uvnitř elementu <script> z důvodu vypisování HTML kódu JavaScriptem. V takovém případě použijte zápis <\/tag> — přidejte obrácené lomítko, to funkčnost neovlivní, ale chybu ve validitě odstraní.

  17. Chyba Řádek 82, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  18. Chyba Řádek 85, znak 6: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body>
   ^
  19. Varování Řádek 97, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <form style='position: relative; left: 20px;' action='index.php?zobraz=drazbysear
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  20. Varování Řádek 99, znak 155: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'searchcpv' value='Vyhľadaj' class='input-right' style='float: right;'></td></tr>
   ^
  21. Chyba Řádek 109, znak 166: nedovolená obecná entita "d".
   an></a><a href='index.php?zobraz=drazby&d=1&idmenu=174' ><span class="a01">Dražb
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  22. Chyba Řádek 109, znak 170: nedovolená obecná entita "idmenu".
   /a><a href='index.php?zobraz=drazby&d=1&idmenu=174' ><span class="a01">Dražby</s
   ^
  23. Chyba Řádek 109, znak 324: nedovolená obecná entita "d".
   nutelnosti.sk/index.php?zobraz=prieskumy&d=1&idmenu=25' ><span class="a01">Dražby
   ^
  24. Chyba Řádek 109, znak 328: nedovolená obecná entita "idmenu".
   lnosti.sk/index.php?zobraz=prieskumy&d=1&idmenu=25' ><span class="a01">Dražby</sp
   ^
  25. Chyba Řádek 109, znak 446: nedovolená obecná entita "idmenu".
   pan></a><a href='index.php?zobraz=ehtml&idmenu=314' title='Kontaktné informácie'
   ^
  26. Varování Řádek 115, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td width='742' style=' background-color: white; padding: 0px;' valign='top'>
   ^
  27. Varování Řádek 132, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='padding: 15px;'>
   ^
  28. Varování Řádek 143, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td width='240' style='background-color: #ebebeb ;' valign='top'>
   ^
  29. Chyba Řádek 144, znak 47: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    <img src='images/eo/navigacia.jpg' border='0'>
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  30. Varování Řádek 150, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='width: 270px; padding: 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 12px; te
   ^
  31. Varování Řádek 150, znak 130: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : left; border: 0px solid black '><span style='font-size: 12px; ' > <b>01.10.2021
   ^
  32. Varování Řádek 150, znak 192: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ; ' > <b>01.10.2021</b></span><br><span style='font-size: 11px; font-weight: bold
   ^
  33. Varování Řádek 150, znak 362: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ude prebiehať dražba motorových vozidiel na ulici Flámska 9783/1 v Martine.<br />
   ^
  34. Varování Řádek 150, znak 362: zjištěn NET zápis.
   ude prebiehať dražba motorových vozidiel na ulici Flámska 9783/1 v Martine.<br />
   ^
  35. Varování Řádek 151, znak 131: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ovať v deň konania dražby, t.j. 01.10.2021 od 09.00 hod. do 10:15 hod.   <br />
   ^
  36. Varování Řádek 151, znak 131: zjištěn NET zápis.
   ovať v deň konania dražby, t.j. 01.10.2021 od 09.00 hod. do 10:15 hod.   <br />
   ^
  37. Varování Řádek 152, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  38. Varování Řádek 152, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  39. Varování Řádek 153, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  40. Varování Řádek 153, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  41. Varování Řádek 154, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div><div style='width: 270px; padding: 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 12
   ^
  42. Varování Řádek 154, znak 136: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : left; border: 0px solid black '><span style='font-size: 11px; font-weight: bold
   ^
  43. Chyba Řádek 164, znak 5: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
      <div id='div-bottom-pas-text'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%">
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  44. Chyba Řádek 167, znak 61: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   <TD><IMG border=0 src="https://ebit.sk/images/eo/logozg.gif"></TD>
   ^
  45. Chyba Řádek 170, znak 318: ukončovací značka pro element "DIV", který není otevřen.
   sp;</TD></TR></TBODY></TABLE></center></div></div><script type="text/javascript">
   ^
  46. Chyba Řádek 184, znak 8: element "HTML" ještě neskončil, ale dokument ano.
   </html> 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.