• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Atributy ve stránce neprošly testem, 31 chyb a 1 varování.
  http://www.google.com/  
  text/html — Attribute check 
  iso-8859-1  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka nepoužívá atributy správně.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 122: nesoulad kódování.
   <head><meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"><meta co
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  2. Chyba Řádek 70, znak 32: hodnota atributu "BGCOLOR" je chybná; "#fff" není barva.
   </script></head><body bgcolor="#fff"><script nonce="btBrkeon3eMhFcCYdoNUZQ==">(fu
   ^
  3. Chyba Řádek 73, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <ol id=gbzc class=gbtc><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:1}); class="g
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Chyba Řádek 73, znak 374: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   edávání</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:2}); class=gb
   ^
  5. Chyba Řádek 73, znak 555: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   Obrázky</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:8}); class=gb
   ^
  6. Chyba Řádek 73, znak 733: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ts>Mapy</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:78}); class=g
   ^
  7. Chyba Řádek 73, znak 911: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ts>Play</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:36}); class=g
   ^
  8. Chyba Řádek 73, znak 1091: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   YouTube</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:5}); class=gb
   ^
  9. Chyba Řádek 73, znak 1272: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   >Zprávy</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:23}); class=g
   ^
  10. Chyba Řádek 73, znak 1450: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s>Gmail</span></a></li><li class=gbt><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:49}); class=g
   ^
  11. Chyba Řádek 73, znak 1702: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   oogle.cz/intl/cs/about/products?tab=wh" onclick="gbar.tg(event,this)" aria-haspop
   ^
  12. Chyba Řádek 73, znak 2024: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="gbmcc gbsbic"><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:24}); class=g
   ^
  13. Chyba Řádek 73, znak 2165: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alendá&#345;</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:51}); class=g
   ^
  14. Chyba Řádek 73, znak 2314: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eklada&#269;</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:6}); class=gb
   ^
  15. Chyba Řádek 73, znak 2461: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   b=wf">Nákupy</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:30}); class=g
   ^
  16. Chyba Řádek 73, znak 2588: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =wj">Blogger</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:31}); class=g
   ^
  17. Chyba Řádek 73, znak 2728: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =none">Fotky</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:12}); class=g
   ^
  18. Chyba Řádek 73, znak 2859: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ab=wv">Videa</a></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:25}); class=g
   ^
  19. Chyba Řádek 73, znak 3054: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   bmt gbmh"></div></li><li class=gbmtc><a onclick=gbar.logger.il(1,{t:66}); href="h
   ^
  20. Chyba Řádek 73, znak 3495: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e=true&continue=http://www.google.com/" onclick="gbar.logger.il(9,{l:'i'})" id=gb
   ^
  21. Chyba Řádek 73, znak 3812: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   references?hl=cs" title="Mo&#382;nosti" onclick="gbar.tg(event,this)" aria-haspop
   ^
  22. Chyba Řádek 73, znak 4594: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   go_white_background_color_272x92dp.png" style="padding:28px 0 14px" width="272" i
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  23. Chyba Řádek 73, znak 5022: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ame="bih" type="hidden"><div class="ds" style="height:32px;margin:4px 0"><div sty
   ^
  24. Chyba Řádek 73, znak 5060: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " style="height:32px;margin:4px 0"><div style="position:relative;zoom:1"><input c
   ^
  25. Chyba Řádek 73, znak 5117: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   elative;zoom:1"><input class="lst tiah" style="margin:0;padding:5px 8px 0 6px;ver
   ^
  26. Chyba Řádek 73, znak 5331: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><img src="/textinputassistant/tia.png" style="position:absolute;cursor:pointer;r
   ^
  27. Varování Řádek 73, znak 5470: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ssistant/11/cs_tia.js" id="tsuid1" alt="" height="23" width="27"><script nonce="b
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  28. Chyba Řádek 73, znak 5795: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hild(s);};})();</script></div></div><br style="line-height:0"><span class="ds"><s
   ^
  29. Chyba Řádek 74, znak 935: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t></form><div id="gac_scont"></div><div style="font-size:83%;min-height:3.5em"><b
   ^
  30. Chyba Řádek 74, znak 1007: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3.5em"><br></div><span id="footer"><div style="font-size:10pt"><div style="margin
   ^
  31. Chyba Řádek 74, znak 1035: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ooter"><div style="font-size:10pt"><div style="margin:19px auto;text-align:center
   ^
  32. Chyba Řádek 74, znak 1421: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ATAHNpY%3D">Google.cz</a></div></div><p style="font-size:8pt;color:#767676">&copy
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.