• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument předběžně neprošel validací, 4 chyby.
  (chyba 404) http://www.ocnivady.cz/implantace-umele-cocky.p59.html  
  application/xhtml+xmlXHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Dokument není předběžně validní XHTML 1.0 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace Před validací: změnil jsem MIME typ zdroje z "text/html" na "application/xhtml+xml".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument byl validován jiným parserem, než který žádá jeho HTTP hlavička Content-Type. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, změňte Content-Type.

   UPOZORNĚNÍ: Prohlížeče se hlavičkou Content-Type skutečně řídí. I když váš kód úspěšně projde předběžnou validací, nemusí správně fungovat a z pohledu cílových zařízení bude pořád HTML (bez X).

  2. Informace Před validací: změnil jsem pokaženou deklaraci typu dokumentu na "XHTML 1.0 Transitional".

   Výsledek validace je pouze předběžný, dokument obsahuje pokaženou definici typu dokumentu, ale byl validován proti vámi vybrané. Chcete-li z předběžného výsledku učinit konečný, vyměňte DOCTYPE.

  3. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  4. Chyba Řádek 15, znak 20: nedovolený atribut "property".
     <meta property='fb:admins' content='' />
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

   Jelikož používáte jazyk založený na XML, může být na vině jiná velikost písmen — pamatujte, že v XHTML se všechny názvy atributů i elementů píšou malými písmeny.

  5. Chyba Řádek 175, znak 8: povinný atribut "type" není uveden.
   <script>
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  6. Chyba Řádek 291, znak 6: ukončovací značka elementu "p" je vynechána.
   </div>
   ^

   Patrně jste zapomněli zavřít element. To se dělá buď ukončovací značkou, nebo samo-zavíracím zápisem elementu (značku zakončíte „/>“).

  7. Chyba Řádek 294, znak 6: ukončovací značka pro element "div", který není otevřen.
   </div>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, když při editaci dokumentu smažete otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.