• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.sofe.cz/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 175, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onload="helpInit();" class="uvodka" data-id-template="41" data-id-group="3"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 202, znak 107: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e="search" value="Vyhledat produkt ..." onfocus="if(this.value=='Vyhledat produkt
   ^
  4. Varování Řádek 202, znak 169: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =='Vyhledat produkt ...')this.value=''" onblur="if(this.value=='')this.value='Vyh
   ^
  5. Varování Řádek 203, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <input type="submit" class="button" onmouseover="buttonClass(this)" onmouseout
   ^
  6. Varování Řádek 203, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button" onmouseover="buttonClass(this)" onmouseout="buttonClass(this)" value="" /
   ^
  7. Varování Řádek 237, znak 59: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ://obchody.heureka.cz/sofe-cz/recenze/" onclick="window.open(this.href); return f
   ^
  8. Varování Řádek 517, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mit" class="button" name="btnPrihlasit" onmouseout="buttonClass(this)" onmouseove
   ^
  9. Varování Řádek 517, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ihlasit" onmouseout="buttonClass(this)" onmouseover="buttonClass(this)" value="Př
   ^
  10. Varování Řádek 532, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <input type="submit" style="display: none;" />
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  11. Varování Řádek 579, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
   ^
  12. Varování Řádek 595, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
   ^
  13. Varování Řádek 602, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
   ^
  14. Varování Řádek 615, znak 30: kotva jménem "PRIHLAS" již v dokumentu je.
    <form class="prihlas" name="prihlas" action="/prihlasit/" method="post">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  15. Varování Řádek 628, znak 14: kotva jménem "TBALL4SHOPHESLO" již v dokumentu je.
           id="tbAll4ShopHeslo" value="" />
   ^
  16. Varování Řádek 633, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mit" class="button" name="btnPrihlasit" onmouseout="buttonClass(this)" onmouseove
   ^
  17. Varování Řádek 633, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ihlasit" onmouseout="buttonClass(this)" onmouseover="buttonClass(this)" value="Př
   ^
  18. Varování Řádek 639, znak 13: kotva jménem "BTNHESLO" již v dokumentu je.
        <a id="btnHeslo" href="/zapomnel-jsem-heslo/" rel="nofollow">Zapomněl jsem 
   ^
  19. Varování Řádek 644, znak 13: kotva jménem "BTNREGISTRACIA" již v dokumentu je.
        <a id="btnRegistracia" href="/registrace/" rel="nofollow">Registrace</a><br
   ^
  20. Varování Řádek 648, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <input type="submit" style="display: none;" />
   ^
  21. Varování Řádek 653, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ttom"></div><select name="cbVyrobca" id="cbVyrobca" onchange="goToVyrobca('/');">
   ^
  22. Varování Řádek 781, znak 59: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ://obchody.heureka.cz/sofe-cz/recenze/" onclick="window.open(this.href); return f
   ^
  23. Varování Řádek 810, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="https://www.atomer.cz/" onclick="window.open(this.href); return false;"
   ^
  24. Varování Řádek 810, znak 176: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    obchodů - Atomer.cz <img src="/layouts/default/img/new_window.gif" alt="" /></a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.