• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Atributy ve stránce neprošly testem, 2 chyby a 1 varování.
  http://www.w3.org/Home.html  
  text/html — Attribute check 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka nepoužívá atributy správně.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: negotiate,accept,Accept-Encoding,upgrade-insecure-requests"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: negotiate,accept,Accept-Encoding,upgrade-insecure-requests
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 88, znak 69: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ass="w3c_leftCol"><img height="32" alt="" src="/2008/site/images/logo-shadow" /><
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Chyba Řádek 255, znak 145: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .png" alt="&#x1F389;" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Chyba Řádek 483, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center"><a href="https://www.w3.org/WAI/videos/standards-an
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.