• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://22.shymkent-mektebi.kz/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 1, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<!DOCTYPE html>
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   ·<!DOCTYPE html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Varování Řádek 71, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="text-align:center;text-indent:0;padding-top:20px;padd
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 72, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="text-align:center;text-indent:0;padding-left:80px;fon
   ^
  6. Varování Řádek 88, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <span style="float:left;padding:10px 10px 0 10px;">
   ^
  7. Varování Řádek 236, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div style="padding: 10px 0px"><script src="https://komek.itgroup.kz/in
   ^
  8. Varování Řádek 298, znak 132: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lass="monthselect"><a class="monthlink" onclick="doCalendar('03','2024','right');
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 342, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <button class="vvote" type="submit" onclick="doVote('vote'); return false;" >
   ^
  10. Varování Řádek 418, znak 54: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="/templates/mcp/images/count.png" alt="" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  11. Varování Řádek 443, znak 14: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <button onclick="submit();" type="submit" title="Вход">Войти на сайт</button
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.