• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://89219991111.tt34.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!--[if IE]>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 125, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/29227350" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 125, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/29227350" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 161, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="body-background" style="background-image:url(/assets/img/default
   ^
  6. Varování Řádek 202, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div class="top-info-content"><span style="display: block; text-align: center
   ^
  7. Varování Řádek 203, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="tel:+79219991111" style="text-align: center;
   ^
  8. Varování Řádek 209, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center"><a href="tel:+79219991111"><img src="/assets/img/mo
   ^
  9. Varování Řádek 210, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="tel:+79219991111" style="text-align: center;
   ^
  10. Varování Řádek 233, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="top-info-block bg-style0" style="width:">
   ^
  11. Varování Řádek 341, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="description"><noindex><div style="text-align: justify">Эвакуатор Кро
   ^
  12. Varování Řádek 422, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="clear:both"></div>
   ^
  13. Varování Řádek 427, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="text-style2" style="line-height: 20px;">© ООО «БИГ БУК
   ^
  14. Varování Řádek 446, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 <a onclick="Share.twitter('http://89219991111.tt34.ru
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  15. Varování Řádek 447, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 <a onclick="Share.facebook('http://89219991111.tt34.r
   ^
  16. Varování Řádek 448, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 <a onclick="Share.vkontakte('http://89219991111.tt34.
   ^
  17. Varování Řádek 459, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear: both"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.