• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 59 chyb a 66 varování.
  http://movenot.ga/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Chyba Řádek 3, znak 11: nedovolený atribut "CHARSET".
     <meta charset="utf-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  3. Chyba Řádek 3, znak 26: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
     <meta charset="utf-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  4. Varování Řádek 11, znak 53: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <link rel="canonical" href="https://MoveNot.ga" />
   ^
  5. Varování Řádek 11, znak 53: zjištěn NET zápis.
     <link rel="canonical" href="https://MoveNot.ga" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  6. Chyba Řádek 12, znak 9: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
    </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  7. Chyba Řádek 13, znak 8: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
    <body>
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  8. Chyba Řádek 15, znak 5: nedovolený element "NAV".
     <nav class="header">
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  9. Chyba Řádek 15, znak 10: nedovolený atribut "CLASS".
     <nav class="header">
   ^
  10. Chyba Řádek 18, znak 39: počáteční značka elementu "LI" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
       <div class="menu__item toggle"><span></span></div>
   ^
  11. Chyba Řádek 24, znak 7: nedovolený element "ASIDE".
      <aside class="doc__nav">
   ^
  12. Chyba Řádek 24, znak 14: nedovolený atribut "CLASS".
      <aside class="doc__nav">
   ^
  13. Chyba Řádek 26, znak 67: nedovolený atribut "DATA-WIDTH".
   n selected"><a class="twitter-timeline" data-width="220" data-height="200" href="
   ^
  14. Chyba Řádek 26, znak 84: nedovolený atribut "DATA-HEIGHT".
   ass="twitter-timeline" data-width="220" data-height="200" href="https://twitter.c
   ^
  15. Chyba Řádek 26, znak 209: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   w">Tweets by guardian</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets
   ^
  16. Chyba Řádek 26, znak 270: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   sync src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></li>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  17. Varování Řádek 28, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/Paintings.Studio.php style="text-decoration:
   ^
  18. Varování Řádek 28, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/Paintings.Studio.php style="text-decoration:
   ^
  19. Chyba Řádek 28, znak 112: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   d/Paintings.Studio.php style="text-decoration:none;">Paintings.Studio.php</a><br>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, smažete-li při editaci dokumentu otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

   Element se také mohl sám implicitně zavřít, pokud má nepovinnou ukončovací značku a pokusili jste se do něj dát něco, co do něj nepatří.

   Tato chyba též mohla nastat uvnitř elementu <script> z důvodu vypisování HTML kódu JavaScriptem. V takovém případě použijte zápis <\/tag> — přidejte obrácené lomítko, to funkčnost neovlivní, ale chybu ve validitě odstraní.

  20. Varování Řádek 29, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/SarmsReport.com.php style="text-decoration:n
   ^
  21. Varování Řádek 29, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/SarmsReport.com.php style="text-decoration:n
   ^
  22. Chyba Řádek 29, znak 110: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   red/SarmsReport.com.php style="text-decoration:none;">SarmsReport.com.php</a><br>
   ^
  23. Varování Řádek 30, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/SurvivalMagazine.org.php style="text-decorat
   ^
  24. Varování Řádek 30, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/SurvivalMagazine.org.php style="text-decorat
   ^
  25. Chyba Řádek 30, znak 120: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   alMagazine.org.php style="text-decoration:none;">SurvivalMagazine.org.php</a><br>
   ^
  26. Varování Řádek 31, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/ascentlawfirm.com.php style="text-decoration
   ^
  27. Varování Řádek 31, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/ascentlawfirm.com.php style="text-decoration
   ^
  28. Chyba Řádek 31, znak 114: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ascentlawfirm.com.php style="text-decoration:none;">ascentlawfirm.com.php</a><br>
   ^
  29. Varování Řádek 32, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/autoglassguru.com.php style="text-decoration
   ^
  30. Varování Řádek 32, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/autoglassguru.com.php style="text-decoration
   ^
  31. Chyba Řádek 32, znak 114: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   autoglassguru.com.php style="text-decoration:none;">autoglassguru.com.php</a><br>
   ^
  32. Varování Řádek 33, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/boost-social-media.com.php style="text-decor
   ^
  33. Varování Řádek 33, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/boost-social-media.com.php style="text-decor
   ^
  34. Chyba Řádek 33, znak 124: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   al-media.com.php style="text-decoration:none;">boost-social-media.com.php</a><br>
   ^
  35. Varování Řádek 34, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/brand-master.net.php style="text-decoration:
   ^
  36. Varování Řádek 34, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/brand-master.net.php style="text-decoration:
   ^
  37. Chyba Řádek 34, znak 112: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   d/brand-master.net.php style="text-decoration:none;">brand-master.net.php</a><br>
   ^
  38. Varování Řádek 35, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/businessnewsmag.com.php style="text-decorati
   ^
  39. Varování Řádek 35, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/businessnewsmag.com.php style="text-decorati
   ^
  40. Chyba Řádek 35, znak 118: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   nessnewsmag.com.php style="text-decoration:none;">businessnewsmag.com.php</a><br>
   ^
  41. Varování Řádek 36, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/carkeyrepair.ie.php style="text-decoration:n
   ^
  42. Varování Řádek 36, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/carkeyrepair.ie.php style="text-decoration:n
   ^
  43. Chyba Řádek 36, znak 110: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   red/carkeyrepair.ie.php style="text-decoration:none;">carkeyrepair.ie.php</a><br>
   ^
  44. Varování Řádek 37, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/cbtresultaatuitopleiden.nl.php style="text-d
   ^
  45. Varování Řádek 37, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/cbtresultaatuitopleiden.nl.php style="text-d
   ^
  46. Chyba Řádek 37, znak 132: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   eiden.nl.php style="text-decoration:none;">cbtresultaatuitopleiden.nl.php</a><br>
   ^
  47. Varování Řádek 38, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/cherada.net.php style="text-decoration:none;
   ^
  48. Varování Řádek 38, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/cherada.net.php style="text-decoration:none;
   ^
  49. Chyba Řádek 38, znak 102: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   a/sponsored/cherada.net.php style="text-decoration:none;">cherada.net.php</a><br>
   ^
  50. Varování Řádek 39, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/companionlink.com.php style="text-decoration
   ^
  51. Varování Řádek 39, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/companionlink.com.php style="text-decoration
   ^
  52. Chyba Řádek 39, znak 114: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   companionlink.com.php style="text-decoration:none;">companionlink.com.php</a><br>
   ^
  53. Varování Řádek 40, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/deja365.com.php style="text-decoration:none;
   ^
  54. Varování Řádek 40, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/deja365.com.php style="text-decoration:none;
   ^
  55. Chyba Řádek 40, znak 102: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   a/sponsored/deja365.com.php style="text-decoration:none;">deja365.com.php</a><br>
   ^
  56. Varování Řádek 41, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejadesktop.com.php style="text-decoration:n
   ^
  57. Varování Řádek 41, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejadesktop.com.php style="text-decoration:n
   ^
  58. Chyba Řádek 41, znak 110: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   red/dejadesktop.com.php style="text-decoration:none;">dejadesktop.com.php</a><br>
   ^
  59. Varování Řádek 42, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejaflow.com.php style="text-decoration:none
   ^
  60. Varování Řádek 42, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejaflow.com.php style="text-decoration:none
   ^
  61. Chyba Řádek 42, znak 104: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   sponsored/dejaflow.com.php style="text-decoration:none;">dejaflow.com.php</a><br>
   ^
  62. Varování Řádek 43, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejaoffice.com.php style="text-decoration:no
   ^
  63. Varování Řádek 43, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/dejaoffice.com.php style="text-decoration:no
   ^
  64. Chyba Řádek 43, znak 108: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   sored/dejaoffice.com.php style="text-decoration:none;">dejaoffice.com.php</a><br>
   ^
  65. Varování Řádek 44, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/error_log style="text-decoration:none;">erro
   ^
  66. Varování Řádek 44, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/error_log style="text-decoration:none;">erro
   ^
  67. Chyba Řádek 44, znak 90: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ://MoveNot.ga/sponsored/error_log style="text-decoration:none;">error_log</a><br>
   ^
  68. Varování Řádek 45, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/eureka-examens.nl.php style="text-decoration
   ^
  69. Varování Řádek 45, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/eureka-examens.nl.php style="text-decoration
   ^
  70. Chyba Řádek 45, znak 114: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   eureka-examens.nl.php style="text-decoration:none;">eureka-examens.nl.php</a><br>
   ^
  71. Varování Řádek 46, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/fanimalo.com.php style="text-decoration:none
   ^
  72. Varování Řádek 46, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/fanimalo.com.php style="text-decoration:none
   ^
  73. Chyba Řádek 46, znak 104: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   sponsored/fanimalo.com.php style="text-decoration:none;">fanimalo.com.php</a><br>
   ^
  74. Varování Řádek 47, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/fuckbuddy.vip.php style="text-decoration:non
   ^
  75. Varování Řádek 47, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/fuckbuddy.vip.php style="text-decoration:non
   ^
  76. Chyba Řádek 47, znak 106: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   onsored/fuckbuddy.vip.php style="text-decoration:none;">fuckbuddy.vip.php</a><br>
   ^
  77. Varování Řádek 48, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/hortomallas.com.php style="text-decoration:n
   ^
  78. Varování Řádek 48, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/hortomallas.com.php style="text-decoration:n
   ^
  79. Chyba Řádek 48, znak 110: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   red/hortomallas.com.php style="text-decoration:none;">hortomallas.com.php</a><br>
   ^
  80. Varování Řádek 49, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/jonigarcia.com.php style="text-decoration:no
   ^
  81. Varování Řádek 49, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/jonigarcia.com.php style="text-decoration:no
   ^
  82. Chyba Řádek 49, znak 108: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   sored/jonigarcia.com.php style="text-decoration:none;">jonigarcia.com.php</a><br>
   ^
  83. Varování Řádek 50, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/larkenequity.com.php style="text-decoration:
   ^
  84. Varování Řádek 50, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/larkenequity.com.php style="text-decoration:
   ^
  85. Chyba Řádek 50, znak 112: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   d/larkenequity.com.php style="text-decoration:none;">larkenequity.com.php</a><br>
   ^
  86. Varování Řádek 51, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/nykdaily.com.php style="text-decoration:none
   ^
  87. Varování Řádek 51, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/nykdaily.com.php style="text-decoration:none
   ^
  88. Chyba Řádek 51, znak 104: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   sponsored/nykdaily.com.php style="text-decoration:none;">nykdaily.com.php</a><br>
   ^
  89. Varování Řádek 52, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/sangeethamobiles.com.php style="text-decorat
   ^
  90. Varování Řádek 52, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/sangeethamobiles.com.php style="text-decorat
   ^
  91. Chyba Řádek 52, znak 120: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   thamobiles.com.php style="text-decoration:none;">sangeethamobiles.com.php</a><br>
   ^
  92. Varování Řádek 53, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/swaay.com.php style="text-decoration:none;">
   ^
  93. Varování Řádek 53, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/swaay.com.php style="text-decoration:none;">
   ^
  94. Chyba Řádek 53, znak 98: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ot.ga/sponsored/swaay.com.php style="text-decoration:none;">swaay.com.php</a><br>
   ^
  95. Varování Řádek 54, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/truecoverage.com.php style="text-decoration:
   ^
  96. Varování Řádek 54, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/truecoverage.com.php style="text-decoration:
   ^
  97. Chyba Řádek 54, znak 112: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   d/truecoverage.com.php style="text-decoration:none;">truecoverage.com.php</a><br>
   ^
  98. Varování Řádek 55, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/vipbaits.nl.php style="text-decoration:none;
   ^
  99. Varování Řádek 55, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/vipbaits.nl.php style="text-decoration:none;
   ^
  100. Chyba Řádek 55, znak 102: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   a/sponsored/vipbaits.nl.php style="text-decoration:none;">vipbaits.nl.php</a><br>
   ^
  101. Varování Řádek 56, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/wasatchhousepartners.com.php style="text-dec
   ^
  102. Varování Řádek 56, znak 15: zjištěn NET zápis.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/wasatchhousepartners.com.php style="text-dec
   ^
  103. Informace Řádek 56, znak 16: + dalších 6 varování.
   <a href=https://MoveNot.ga/sponsored/wasatchhousepartners.com.php style="text-dec
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  104. Chyba Řádek 56, znak 128: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   rtners.com.php style="text-decoration:none;">wasatchhousepartners.com.php</a><br>
   ^
  105. Chyba Řádek 57, znak 126: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   samfluss.de.php style="text-decoration:none;">weinundgenussamfluss.de.php</a><br>
   ^
  106. Chyba Řádek 58, znak 110: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   red/wijidigital.com.php style="text-decoration:none;">wijidigital.com.php</a><br>
   ^
  107. Chyba Řádek 62, znak 7: nedovolený element "ARTICLE".
      <article class="doc__content">
   ^
  108. Chyba Řádek 62, znak 16: nedovolený atribut "CLASS".
      <article class="doc__content">
   ^
  109. Chyba Řádek 63, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  110. Chyba Řádek 63, znak 18: nedovolený atribut "CLASS".
       <section class="js-section">
   ^
  111. Chyba Řádek 65, znak 74: nedovolený atribut "DATA-THEME".
   ine" data-width="750" data-height="350" data-theme="white" href="https://twitter.
   ^
  112. Chyba Řádek 65, znak 201: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   low">Tweets by Google</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets
   ^
  113. Chyba Řádek 65, znak 262: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   ipt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
   ^
  114. Chyba Řádek 67, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  115. Chyba Řádek 74, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  116. Chyba Řádek 83, znak 5: nedovolený element "FOOTER".
     <footer class="footer">
   ^
  117. Chyba Řádek 83, znak 13: nedovolený atribut "CLASS".
     <footer class="footer">
   ^
  118. Chyba Řádek 118, znak 94: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   ://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js"></script>
   ^
  119. Chyba Řádek 119, znak 12: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
   ^
  120. Chyba Řádek 120, znak 61: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script src="https://021done.github.io/css/scribbler.js"></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.