• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 28 chyb a 4 varování.
  http://simplechat.ga/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Chyba Řádek 3, znak 11: nedovolený atribut "CHARSET".
     <meta charset="utf-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  3. Chyba Řádek 3, znak 26: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
     <meta charset="utf-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  4. Varování Řádek 11, znak 56: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <link rel="canonical" href="https://SimpleChat.ga" />
   ^
  5. Varování Řádek 11, znak 56: zjištěn NET zápis.
     <link rel="canonical" href="https://SimpleChat.ga" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  6. Chyba Řádek 12, znak 9: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
    </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  7. Chyba Řádek 13, znak 8: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
    <body>
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  8. Chyba Řádek 15, znak 5: nedovolený element "NAV".
     <nav class="header">
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  9. Chyba Řádek 15, znak 10: nedovolený atribut "CLASS".
     <nav class="header">
   ^
  10. Chyba Řádek 18, znak 39: počáteční značka elementu "LI" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
       <div class="menu__item toggle"><span></span></div>
   ^
  11. Chyba Řádek 24, znak 7: nedovolený element "ASIDE".
      <aside class="doc__nav">
   ^
  12. Chyba Řádek 24, znak 14: nedovolený atribut "CLASS".
      <aside class="doc__nav">
   ^
  13. Chyba Řádek 26, znak 67: nedovolený atribut "DATA-WIDTH".
   n selected"><a class="twitter-timeline" data-width="220" data-height="200" href="
   ^
  14. Chyba Řádek 26, znak 84: nedovolený atribut "DATA-HEIGHT".
   ass="twitter-timeline" data-width="220" data-height="200" href="https://twitter.c
   ^
  15. Chyba Řádek 26, znak 209: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   w">Tweets by guardian</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets
   ^
  16. Chyba Řádek 26, znak 270: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   sync src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></li>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  17. Chyba Řádek 31, znak 7: nedovolený element "ARTICLE".
      <article class="doc__content">
   ^
  18. Chyba Řádek 31, znak 16: nedovolený atribut "CLASS".
      <article class="doc__content">
   ^
  19. Chyba Řádek 32, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  20. Chyba Řádek 32, znak 18: nedovolený atribut "CLASS".
       <section class="js-section">
   ^
  21. Chyba Řádek 34, znak 74: nedovolený atribut "DATA-THEME".
   ine" data-width="750" data-height="350" data-theme="white" href="https://twitter.
   ^
  22. Chyba Řádek 34, znak 201: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   low">Tweets by Google</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets
   ^
  23. Chyba Řádek 34, znak 262: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   ipt async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
   ^
  24. Chyba Řádek 36, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  25. Varování Řádek 41, znak 15: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
        <hr />
   ^
  26. Varování Řádek 41, znak 15: zjištěn NET zápis.
        <hr />
   ^
  27. Chyba Řádek 43, znak 9: nedovolený element "SECTION".
       <section class="js-section">
   ^
  28. Chyba Řádek 52, znak 5: nedovolený element "FOOTER".
     <footer class="footer">
   ^
  29. Chyba Řádek 52, znak 13: nedovolený atribut "CLASS".
     <footer class="footer">
   ^
  30. Chyba Řádek 87, znak 94: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   ://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js"></script>
   ^
  31. Chyba Řádek 88, znak 12: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
   ^
  32. Chyba Řádek 89, znak 61: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script src="https://021done.github.io/css/scribbler.js"></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.