• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://arskland.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 82, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <select name='Lang' class='typeselect' onchange='action_lang()'>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 150, znak 114: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -social-icon" href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('http://www.odnokl
   ^
  4. Varování Řádek 153, znak 106: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -social-icon" href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('https://oauth.vk.
   ^
  5. Varování Řádek 156, znak 102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -social-icon" href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('/?ncc=1&amp;auth_
   ^
  6. Varování Řádek 159, znak 104: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -social-icon" href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('https://www.faceb
   ^
  7. Varování Řádek 221, znak 3: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     style="float:left; height:auto;"
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  8. Varování Řádek 225, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="clear:both"></div>
   ^
  9. Varování Řádek 241, znak 3: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     style="float:left; height:auto;"
   ^
  10. Varování Řádek 245, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="clear:both"></div>
   ^
  11. Varování Řádek 261, znak 3: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     style="float:left; height:auto;"
   ^
  12. Varování Řádek 265, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="clear:both"></div>
   ^
  13. Varování Řádek 316, znak 79: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   jaxid=28136d740a91688bffab6e4558c5de18" onclick="BX.ajax.insertToNode('?bxajaxid=
   ^
  14. Varování Řádek 316, znak 220: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   b6e4558c5de18'); return false;" title="" id="month-link-right" style="pointer-ev
   ^
  15. Varování Řádek 316, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   false;" title="" id="month-link-right" style="pointer-events:none;" ><b></b></a>
   ^
  16. Varování Řádek 337, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  17. Varování Řádek 344, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  18. Varování Řádek 351, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  19. Varování Řádek 364, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  20. Varování Řádek 371, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  21. Varování Řádek 378, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  22. Varování Řádek 385, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  23. Varování Řádek 392, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  24. Varování Řádek 399, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  25. Varování Řádek 406, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  26. Varování Řádek 415, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  27. Varování Řádek 422, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  28. Varování Řádek 429, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  29. Varování Řádek 436, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  30. Varování Řádek 443, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  31. Varování Řádek 450, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  32. Varování Řádek 457, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  33. Varování Řádek 466, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  34. Varování Řádek 473, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  35. Varování Řádek 480, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  36. Varování Řádek 487, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  37. Varování Řádek 494, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  38. Varování Řádek 501, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  39. Varování Řádek 508, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  40. Varování Řádek 517, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  41. Varování Řádek 525, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  42. Varování Řádek 532, znak 35: kotva jménem "NEWSCALNEWS" již v dokumentu je.
                <div id="NewsCalNews">
   ^
  43. Varování Řádek 554, znak 79: neplatný znak "б" v adrese.
   dth="260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height=
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  44. Varování Řádek 554, znak 80: neplatný znak "а" v adrese.
   th="260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="
   ^
  45. Varování Řádek 554, znak 81: neplatný znak "н" v adrese.
   h="260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="2
   ^
  46. Varování Řádek 554, znak 82: neplatný znak "н" v adrese.
   ="260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="26
   ^
  47. Varování Řádek 554, znak 83: neplatný znak "е" v adrese.
   "260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260
   ^
  48. Varování Řádek 554, znak 84: neplatný znak "р" v adrese.
   260" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260"
   ^
  49. Varování Řádek 554, znak 86: neplatný znak "к" v adrese.
   0" src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" t
   ^
  50. Varování Řádek 554, znak 87: neplatný znak "о" v adrese.
   " src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" ti
   ^
  51. Varování Řádek 554, znak 88: neplatný znak "т" v adrese.
    src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" tit
   ^
  52. Varování Řádek 554, znak 89: neplatný znak "л" v adrese.
   src="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" titl
   ^
  53. Varování Řádek 554, znak 90: neplatný znak "а" v adrese.
   rc="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title
   ^
  54. Varování Řádek 554, znak 91: neplatný znak "у" v adrese.
   c="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title=
   ^
  55. Varování Řádek 554, znak 92: neplatný znak "л" v adrese.
   ="/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title="
   ^
  56. Varování Řádek 554, znak 93: neplatný znak "а" v adrese.
   "/upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title="К
   ^
  57. Varování Řádek 554, znak 94: neplatný znak "р" v adrese.
   /upload/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title="Ко
   ^
  58. Varování Řádek 554, znak 99: neplatný znak "х" v adrese.
   ad/medialibrary/7b0/баннер_котлаулар-260х260-red.jpg" height="260" title="Котлаул
   ^
  59. Varování Řádek 626, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/3ce/3ce1790bb17372e
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  60. Varování Řádek 637, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="108" height="162" alt="" src="/upload/iblock/22e/22ef40c8dfbd8f7
   ^
  61. Varování Řádek 648, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/1b1/1b1fc825fc3f42b
   ^
  62. Varování Řádek 659, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/6a7/6a7c1413ba4d237
   ^
  63. Varování Řádek 670, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/734/734ebe06760a16e
   ^
  64. Varování Řádek 681, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/5dc/5dc5060801bfac1
   ^
  65. Varování Řádek 692, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="108" height="162" alt="" src="/upload/iblock/5a9/5a971fae7830dca
   ^
  66. Varování Řádek 703, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/769/7693a30f1aa587c
   ^
  67. Varování Řádek 714, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/ae1/ae1f82241ba1d96
   ^
  68. Varování Řádek 725, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="108" height="162" alt="" src="/upload/iblock/31f/31f95fb6152dacf
   ^
  69. Varování Řádek 736, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/7fe/7fe7a82f933de77
   ^
  70. Varování Řádek 747, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/cd1/cd1570ebb6d8008
   ^
  71. Varování Řádek 758, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/a47/a4752dd2b99f162
   ^
  72. Varování Řádek 769, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/6f8/6f83d35ef96c5bc
   ^
  73. Varování Řádek 780, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="162" height="108" alt="" src="/upload/iblock/b4e/b4e46e7d7f3ba02
   ^
  74. Varování Řádek 791, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   order="0" width="108" height="162" alt="" src="/upload/iblock/7a8/7a80cc2a207a8da
   ^
  75. Varování Řádek 845, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="search-tags-cloud" style='width:100%;'><a href="/search/index.php?t
   ^
  76. Varování Řádek 845, znak 130: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   90%D0%B1%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%80" style="font-size: 12px; color: #2C77C6;" 
   ^
  77. Varování Řádek 845, znak 274: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   90%D0%B1%D2%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80" style="font-size: 12px; color: #2D77C6;" 
   ^
  78. Varování Řádek 845, znak 400: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ndex.php?tags=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD" style="font-size: 12px; color: #5C8DC0;" 
   ^
  79. Varování Řádek 845, znak 548: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   B%D0%B3%D0%B0+%D0%9A%D3%A9%D0%B5%D0%BA" style="font-size: 12px; color: #7C9BBC;" 
   ^
  80. Varování Řádek 845, znak 701: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   B%D0%B3%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D1%8E%D0%BA" style="font-size: 12px; color: #7C9BBC;" 
   ^
  81. Varování Řádek 845, znak 829: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ndex.php?tags=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%B7" style="font-size: 12px; color: #568AC1;" 
   ^
  82. Varování Řádek 845, znak 970: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   90%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE" style="font-size: 12px; color: #5589C1;" 
   ^
  83. Varování Řádek 845, znak 1145: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   8%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8C" style="font-size: 12px; color: #7A9ABC;" 
   ^
  84. Varování Řádek 845, znak 1295: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   90%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%88" style="font-size: 12px; color: #6F95BD;" 
   ^
  85. Varování Řádek 845, znak 1439: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   90%D1%88%D1%8B%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%88" style="font-size: 12px; color: #7096BD;" 
   ^
  86. Varování Řádek 845, znak 1577: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB" style="font-size: 12px; color: #357BC5;" 
   ^
  87. Varování Řádek 845, znak 1714: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s=%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8" style="font-size: 12px; color: #7B9BBC;" 
   ^
  88. Varování Řádek 845, znak 1845: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?tags=%D0%91%D0%B8%D0%BC%D3%99%D1%80" style="font-size: 12px; color: #7A9ABC;" 
   ^
  89. Varování Řádek 845, znak 1981: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #6C94BE;" 
   ^
  90. Varování Řádek 845, znak 2167: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8" style="font-size: 12px; color: #618FBF;" 
   ^
  91. Varování Řádek 845, znak 2344: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   D%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%B7%D1%8F%D0%BA" style="font-size: 12px; color: #6591BF;" 
   ^
  92. Varování Řádek 845, znak 2530: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9+%D0%9F%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC" style="font-size: 12px; color: #839EBB;" 
   ^
  93. Varování Řádek 845, znak 2712: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   F%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #5D8DC0;" 
   ^
  94. Varování Řádek 845, znak 2893: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   F%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #4884C2;" 
   ^
  95. Varování Řádek 845, znak 3062: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%A3%D1%80%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #377CC4;" 
   ^
  96. Varování Řádek 845, znak 3216: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   83%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA" style="font-size: 12px; color: #4582C3;" 
   ^
  97. Varování Řádek 845, znak 3367: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%87%D3%99%D0%BA" style="font-size: 12px; color: #4683C3;" 
   ^
  98. Varování Řádek 845, znak 3518: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   AF%D1%80%D1%82%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5" style="font-size: 12px; color: #7F9DBB;" 
   ^
  99. Varování Řádek 845, znak 3675: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #6D94BE;" 
   ^
  100. Varování Řádek 845, znak 3844: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   7%D0%B4+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #4D86C2;" 
   ^
  101. Varování Řádek 845, znak 4035: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE" style="font-size: 12px; color: #6A93BE;" 
   ^
  102. Varování Řádek 845, znak 4176: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hp?tags=%D0%98%D0%BB%D0%B4%D1%83%D1%81" style="font-size: 12px; color: #8CA2BA;" 
   ^
  103. Varování Řádek 845, znak 4325: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1%D0%BA%D0%B5+%D0%99%D0%BE%D1%80%D1%82" style="font-size: 12px; color: #4080C3;" 
   ^
  104. Varování Řádek 845, znak 4484: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A%D0%B5+%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D3%99%D1%80" style="font-size: 12px; color: #7196BD;" 
   ^
  105. Varování Řádek 845, znak 4644: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A%D0%B5+%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82" style="font-size: 12px; color: #3D7FC4;" 
   ^
  106. Varování Řádek 845, znak 4810: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5+%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B9" style="font-size: 12px; color: #6892BE;" 
   ^
  107. Varování Řádek 845, znak 4971: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0" style="font-size: 12px; color: #4E86C2;" 
   ^
  108. Varování Řádek 845, znak 5131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A%D0%B5+%D2%96%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D0%B8" style="font-size: 12px; color: #7899BC;" 
   ^
  109. Varování Řádek 845, znak 5279: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%AE%D1%80%D1%82" style="font-size: 12px; color: #4180C3;" 
   ^
  110. Varování Řádek 845, znak 5424: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   98%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82" style="font-size: 12px; color: #87A0BA;" 
   ^
  111. Varování Řádek 845, znak 5568: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9A%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80" style="font-size: 12px; color: #86A0BB;" 
   ^
  112. Varování Řádek 845, znak 5718: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80" style="font-size: 12px; color: #4683C3;" 
   ^
  113. Varování Řádek 845, znak 5869: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE" style="font-size: 12px; color: #6390BF;" 
   ^
  114. Varování Řádek 845, znak 6014: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9" style="font-size: 12px; color: #2A76C6;" 
   ^
  115. Varování Řádek 845, znak 6158: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B" style="font-size: 12px; color: #2875C6;" 
   ^
  116. Varování Řádek 845, znak 6308: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE" style="font-size: 12px; color: #3079C5;" 
   ^
  117. Varování Řádek 845, znak 6478: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   A2%D3%A9%D1%80%D0%BD%D3%99%D0%BB%D0%B5" style="font-size: 12px; color: #7F9CBB;" 
   ^
  118. Varování Řádek 845, znak 6645: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE" style="font-size: 12px; color: #2D78C6;" 
   ^
  119. Varování Řádek 845, znak 6786: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BC%D3%99%D1%82" style="font-size: 12px; color: #2E78C6;" 
   ^
  120. Informace Řádek 845, znak 6787: + dalších 106 varování.
   =%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BC%D3%99%D1%82" style="font-size: 12px; color: #2E78C6;" r
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.