• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://avtoban.lv/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 23, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="MiniProfile" id="MiniProfile" style="display:none"> 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 42, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   li class="lbtn"><button class="fbutton" onclick="submit();" type="submit" title="
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 48, znak 117: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toban/images/mini-profile/noavatar.png" style="width:24px; height:24px;" alt="" /
   ^
  5. Varování Řádek 48, znak 155: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s/mini-profile/noavatar.png" style="width:24px; height:24px;" alt="" /> Войти</a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 51, znak 128: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toban/images/mini-profile/noavatar.png" style="width:24px; height:24px;" alt="" /
   ^
  7. Varování Řádek 51, znak 166: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   e/noavatar.png" style="width:24px; height:24px;" alt="" /> Зарегистрироваться</a>
   ^
  8. Varování Řádek 187, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="/templates/avtoban/images/spacer.gif" style="position: absolute; right: 9px; to
   ^
  9. Varování Řádek 195, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lv/"><img src="/uploads/thumbs/1lv.png" style="margin-top: 16px; margin-bottom: p
   ^
  10. Varování Řádek 197, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="/"><img src="/uploads/thumbs/1ru.png" style="margin-top: 16px; margin-bottom: 3
   ^
  11. Varování Řádek 649, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   target="_blank"><img id="licnt679C" width="88" height="31" style="border:0" 
   ^
  12. Varování Řádek 652, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt=""/></a><script>(function(d,s){d.getElementById("licnt679C").src=
   ^
  13. Varování Řádek 667, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a id="toTop" style="cursor: pointer; display: block; ">&#9650 Наверх</a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.