• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://canadianonline-pharmacydazc.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html><head>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 41, znak 12: kotva jménem "TABLE1" již v dokumentu je.
   <table id="table1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  4. Varování Řádek 58, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('home', '../../images/home_h.gif');" onmouseo
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 58, znak 74: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ad('home', '../../images/home_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('home','../..
   ^
  6. Varování Řádek 59, znak 86: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ianonline-pharmacydazc/home_n.gif" alt="" width="67" height="21" border="0"></a><
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  7. Varování Řádek 63, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('equipment', '../../images/equipment_h.gif');
   ^
  8. Varování Řádek 63, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ent', '../../images/equipment_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('equipment','
   ^
  9. Varování Řádek 64, znak 101: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   line-pharmacydazc/equipment_n.gif" alt="" width="95" height="21" border="0"></a><
   ^
  10. Varování Řádek 68, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('contact', '../../images/contact_h.gif');" on
   ^
  11. Varování Řádek 68, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ntact', '../../images/contact_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('contact','..
   ^
  12. Varování Řádek 69, znak 95: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   online-pharmacydazc/contact_n.gif" alt="" width="81" height="21" border="0"></a><
   ^
  13. Varování Řádek 89, znak 15: kotva jménem "TABLE2" již v dokumentu je.
      <table id="table2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="30" border="0">
   ^
  14. Varování Řádek 92, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <table style="width: 100%">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  15. Varování Řádek 94, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <td style="width: 289px"><font size="2" face="Verdana">
   ^
  16. Varování Řádek 100, znak 18: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img alt="" src="canadianonline-pharmacydazc/prescriptions.jpg" class="sty
   ^
  17. Varování Řádek 116, znak 12: kotva jménem "TABLE1" již v dokumentu je.
   <table id="table1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
   ^
  18. Varování Řádek 125, znak 15: kotva jménem "TABLE2" již v dokumentu je.
      <table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
   ^
  19. Varování Řádek 136, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('home2', '../../images/home_h.gif');" onmouse
   ^
  20. Varování Řádek 136, znak 75: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d('home2', '../../images/home_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('home2','../.
   ^
  21. Varování Řádek 137, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ianonline-pharmacydazc/home_n.gif" alt="" width="67" height="21" border="0"></a><
   ^
  22. Varování Řádek 141, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('equipment2', '../../images/equipment_h.gif')
   ^
  23. Varování Řádek 141, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nt2', '../../images/equipment_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('equipment2',
   ^
  24. Varování Řádek 142, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   line-pharmacydazc/equipment_n.gif" alt="" width="95" height="21" border="0"></a><
   ^
  25. Varování Řádek 146, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="pH2.Images.load('contact2', '../../images/contact_h.gif');" o
   ^
  26. Varování Řádek 146, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tact2', '../../images/contact_h.gif');" onmouseout="pH2.Images.load('contact2','.
   ^
  27. Varování Řádek 147, znak 97: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   online-pharmacydazc/contact_n.gif" alt="" width="81" height="21" border="0"></a><
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.