• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://daddybrothel.info/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 15, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <link rel="stylesheet" onclick="xxx1();" href="img/style.css">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 35, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div><a onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=Title"><img class="logo0
   ^
  5. Varování Řádek 39, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=19&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  6. Varování Řádek 41, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=188&l=top01&t=100t&u=
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  7. Varování Řádek 41, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=188&l=top01&t=100t&u=
   ^
  8. Varování Řádek 43, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=141&l=top01&t=100t&u=
   ^
  9. Varování Řádek 43, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=141&l=top01&t=100t&u=
   ^
  10. Varování Řádek 45, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=21&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  11. Varování Řádek 45, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=21&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  12. Varování Řádek 47, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=166&l=top01&t=100t&u=
   ^
  13. Varování Řádek 47, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=166&l=top01&t=100t&u=
   ^
  14. Varování Řádek 49, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=32&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  15. Varování Řádek 49, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=32&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  16. Varování Řádek 51, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=202&l=top01&t=100t&u=
   ^
  17. Varování Řádek 51, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=202&l=top01&t=100t&u=
   ^
  18. Varování Řádek 53, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=172&l=top01&t=100t&u=
   ^
  19. Varování Řádek 53, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=172&l=top01&t=100t&u=
   ^
  20. Varování Řádek 55, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=145&l=top01&t=100t&u=
   ^
  21. Varování Řádek 55, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=145&l=top01&t=100t&u=
   ^
  22. Varování Řádek 57, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=189&l=top01&t=100t&u=
   ^
  23. Varování Řádek 57, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=189&l=top01&t=100t&u=
   ^
  24. Varování Řádek 59, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=44&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  25. Varování Řádek 59, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=44&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  26. Varování Řádek 61, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=49&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  27. Varování Řádek 61, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=49&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  28. Varování Řádek 63, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=158&l=top01&t=100t&u=
   ^
  29. Varování Řádek 63, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=158&l=top01&t=100t&u=
   ^
  30. Varování Řádek 65, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=42&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  31. Varování Řádek 65, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=42&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  32. Varování Řádek 67, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=46&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  33. Varování Řádek 67, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=46&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  34. Varování Řádek 69, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=39&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  35. Varování Řádek 69, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=39&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  36. Varování Řádek 71, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=62&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  37. Varování Řádek 71, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=62&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  38. Varování Řádek 73, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=107&l=top01&t=100t&u=
   ^
  39. Varování Řádek 73, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=107&l=top01&t=100t&u=
   ^
  40. Varování Řádek 75, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=60&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  41. Varování Řádek 75, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=60&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  42. Varování Řádek 77, znak 12: kotva jménem "AB1" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=66&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  43. Varování Řádek 77, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab1" onclick="xxx1();" href="/cgi-bin/out.cgi?id=66&l=top01&t=100t&u=h
   ^
  44. Varování Řádek 144, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  45. Varování Řádek 145, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  46. Varování Řádek 145, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  47. Varování Řádek 146, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  48. Varování Řádek 146, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  49. Varování Řádek 147, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  50. Varování Řádek 147, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  51. Varování Řádek 148, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  52. Varování Řádek 148, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  53. Varování Řádek 151, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  54. Varování Řádek 151, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  55. Varování Řádek 152, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  56. Varování Řádek 152, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  57. Varování Řádek 153, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  58. Varování Řádek 153, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  59. Varování Řádek 154, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  60. Varování Řádek 154, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  61. Varování Řádek 155, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  62. Varování Řádek 155, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  63. Varování Řádek 158, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  64. Varování Řádek 158, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  65. Varování Řádek 159, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  66. Varování Řádek 159, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  67. Varování Řádek 160, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  68. Varování Řádek 160, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  69. Varování Řádek 161, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a.LinkOpen.php">
   ^
  70. Varování Řádek 161, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a.LinkOpen.php">
   ^
  71. Varování Řádek 162, znak 29: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  72. Varování Řádek 162, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgray"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l
   ^
  73. Varování Řádek 167, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  74. Varování Řádek 170, znak 40: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.c
   ^
  75. Varování Řádek 170, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t
   ^
  76. Varování Řádek 173, znak 21: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  77. Varování Řádek 173, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  78. Varování Řádek 176, znak 40: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.c
   ^
  79. Varování Řádek 176, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t
   ^
  80. Varování Řádek 179, znak 21: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  81. Varování Řádek 179, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  82. Varování Řádek 182, znak 40: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.c
   ^
  83. Varování Řádek 182, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t
   ^
  84. Varování Řádek 185, znak 21: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  85. Varování Řádek 185, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  86. Varování Řádek 188, znak 40: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.c
   ^
  87. Varování Řádek 188, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="darkyellow">DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t
   ^
  88. Varování Řádek 191, znak 21: kotva jménem "AB9" již v dokumentu je.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  89. Varování Řádek 191, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>DOWNLOAD <a id="ab9" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.Lin
   ^
  90. Varování Řádek 196, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  91. Varování Řádek 196, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  92. Varování Řádek 197, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  93. Varování Řádek 197, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  94. Varování Řádek 198, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  95. Varování Řádek 198, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  96. Varování Řádek 199, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  97. Varování Řádek 199, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  98. Varování Řádek 200, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  99. Varování Řádek 200, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  100. Varování Řádek 203, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  101. Varování Řádek 203, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  102. Varování Řádek 204, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  103. Varování Řádek 204, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  104. Varování Řádek 205, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  105. Varování Řádek 205, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  106. Varování Řádek 206, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  107. Varování Řádek 206, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  108. Varování Řádek 207, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  109. Varování Řádek 207, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  110. Varování Řádek 210, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  111. Varování Řádek 210, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  112. Varování Řádek 211, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  113. Varování Řádek 211, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  114. Varování Řádek 212, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  115. Varování Řádek 212, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  116. Varování Řádek 213, znak 30: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  117. Varování Řádek 213, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td class="darkgreen"><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&
   ^
  118. Varování Řádek 214, znak 12: kotva jménem "AB2" již v dokumentu je.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  119. Varování Řádek 214, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^
  120. Informace Řádek 214, znak 18: + dalších 886 varování.
   <td><a id="ab2" onclick="xxx1();" href="cgi-bin/out.cgi?t=100t&l=a01.LinkOpen.php
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.