• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://danka99.5v.pl/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 21, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body><div id="ads" style="display:none;width: 100%;height: 90px;text-align: cent
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 21, znak 326: kotva jménem "ADS" již v dokumentu je.
   ge_level_ads: true });</script><div id="ads" style="display:none;width: 100%;heig
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  4. Varování Řádek 21, znak 331: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vel_ads: true });</script><div id="ads" style="display:none;width: 100%;height: 9
   ^
  5. Varování Řádek 408, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="ads_bottom_static" style="display:none;width: 100%;height: 90px;text-ali
   ^
  6. Varování Řádek 408, znak 174: kotva jménem "ADS_BOTTOM_STATIC" již v dokumentu je.
   s://s.5v.pl/robot.js"></script><div id="ads_bottom_static" style="display:none;wi
   ^
  7. Varování Řádek 408, znak 193: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s"></script><div id="ads_bottom_static" style="display:none;width: 100%;height: 9
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.