• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://didau.org/forum/members/timothyidal.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 44, znak 292: neplatný znak " " v adrese.
   css,,vietvbb_topstats.css,vbseo_buttons.css ,metro_theme_prefooter_blocks.css" />
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  3. Varování Řádek 204, znak 97: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   forum/login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_l
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 210, znak 153: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nt" id="navbar_password_hint" size="10" value="Mật Khẩu" style="display:none;" />
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 335, znak 109: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   php?do=markread&amp;markreadhash=guest" onclick="return confirm('')">Đánh dấu diễ
   ^
  6. Varování Řádek 405, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="ad_global_below_navbar"><div style="float:left; width:50%; margin:10px 0
   ^
  7. Varování Řádek 425, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="member_content userprof fullwidth" style="display:block;float:left" id="memb
   ^
  8. Varování Řádek 527, znak 167: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   html?tab=activitystream#activitystream" onclick="return tabViewPicker(this);">Tim
   ^
  9. Varování Řádek 529, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s/timothyidal.html?tab=aboutme#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">Về 
   ^
  10. Varování Řádek 533, znak 150: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ers/timothyidal.html?tab=thanks#thanks" onclick="return tabViewPicker(this);">Pos
   ^
  11. Varování Řádek 595, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    class="hidden" src="http://didau.org/forum/images/misc/progress3.gif" alt="" /> 
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  12. Varování Řádek 652, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <h4 class="subsectionhead-understate" style="width:100%" id="contact-info">Danh 
   ^
  13. Varování Řádek 667, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('aim', '879361', 440, 2
   ^
  14. Varování Řádek 669, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('aim', '879361', 500, 4
   ^
  15. Varování Řádek 671, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('icq', '879361', 550, 5
   ^
  16. Varování Řádek 673, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('icq', '879361', 500, 4
   ^
  17. Varování Řádek 675, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('yahoo', '879361', 400,
   ^
  18. Varování Řádek 677, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('yahoo', '879361', 500,
   ^
  19. Varování Řádek 679, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('skype', '879361', 500,
   ^
  20. Varování Řádek 681, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('skype', '879361', 500,
   ^
  21. Varování Řádek 694, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   istics" class="subsectionhead-understate" style="width:100%">Thống kê</h4><br />
   ^
  22. Varování Řádek 777, znak 27: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
   ^
  23. Varování Řádek 811, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
   ^
  24. Varování Řádek 832, znak 69: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   org/forum/members/timothyidal.html#top" onclick="document.location.hash='top'; re
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.