• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://emeraldtowns.org/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 96, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="sites-status" class="sites-status" style="display:none;"><div id="sites-noti
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 99, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sites-chrome-page-wrapper" style="direction: ltr">
   ^
  4. Varování Řádek 119, znak 389: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pper" class="goog-button-base-content " style=""><div class="goog-inline-block" i
   ^
  5. Varování Řádek 127, znak 902: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="/contact.html">Contact Us</a></li></ul><div style="clear: both;"></div></div>
   ^
  6. Varování Řádek 140, znak 89: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tid="wuid:gx:60531df0af36762" dir="ltr" style="padding-left: 5px;">Emerald Towns 
   ^
  7. Varování Řádek 142, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/vendor_applicati
   ^
  8. Varování Řádek 144, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/shrimpfest.html"
   ^
  9. Varování Řádek 146, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/resource_center.
   ^
  10. Varování Řádek 148, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/shrimpfest_calen
   ^
  11. Varování Řádek 150, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/directory.html" 
   ^
  12. Varování Řádek 152, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/links_maps.html"
   ^
  13. Varování Řádek 154, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/directions.html"
   ^
  14. Varování Řádek 156, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/gallery.html" jo
   ^
  15. Varování Řádek 158, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/sponsors.html" j
   ^
  16. Varování Řádek 160, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/contributions.ht
   ^
  17. Varování Řádek 162, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/vol.html" jotid=
   ^
  18. Varování Řádek 164, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 5px;"><a href="/contact.html" jo
   ^
  19. Varování Řádek 170, znak 157: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -on sites-embed sites-embed-full-width" style="width:100%;"><div class="sites-emb
   ^
  20. Varování Řádek 170, znak 341: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   utc-2011-5-28"><span jotid="content"><p style="text-align: center"><strong class=
   ^
  21. Varování Řádek 175, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="title-crumbs" style="">
   ^
  22. Varování Řádek 177, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   http://www.w3.org/1999/xhtml" id="sites-page-title-header" style="" align="left">
   ^
  23. Varování Řádek 182, znak 350: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ile-name-content-1"><div dir="ltr"><div style="display:block;text-align:center;ma
   ^
  24. Varování Řádek 182, znak 419: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   gn:center;margin-right:auto"></div><div style="text-align:center"><font size="3" 
   ^
  25. Varování Řádek 182, znak 460: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="text-align:center"><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  26. Varování Řádek 182, znak 499: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  27. Varování Řádek 182, znak 554: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)"><div style
   ^
  28. Varování Řádek 182, znak 590: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pan style="color:rgb(56, 118, 29)"><div style="display:block;text-align:left;marg
   ^
  29. Varování Řádek 182, znak 859: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   span></span></font></div><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  30. Varování Řádek 182, znak 898: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  31. Varování Řádek 182, znak 953: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)">E</span></
   ^
  32. Varování Řádek 182, znak 1021: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   )">E</span></span></font><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  33. Varování Řádek 182, znak 1060: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  34. Varování Řádek 182, znak 1115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)">mer</span>
   ^
  35. Varování Řádek 182, znak 1185: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >mer</span></span></font><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  36. Varování Řádek 182, znak 1224: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  37. Varování Řádek 182, znak 1279: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)">ald Towns 
   ^
  38. Varování Řádek 183, znak 170: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing </span></span></font><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  39. Varování Řádek 183, znak 209: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  40. Varování Řádek 183, znak 264: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ont-family:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)">or 
   ^
  41. Varování Řádek 186, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cene</span></span></font><font size="3" style="color:rgb(182, 215, 168)"><span st
   ^
  42. Varování Řádek 186, znak 84: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="color:rgb(182, 215, 168)"><span style="font-family:Trebuchet MS;font-weig
   ^
  43. Varování Řádek 186, znak 139: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily:Trebuchet MS;font-weight:700"><span style="color:rgb(56, 118, 29)"> areas of 
   ^
  44. Varování Řádek 189, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p align="left" style="color:rgb(56, 118, 29)"><font size="3"><b><font face="Treb
   ^
  45. Varování Řádek 198, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p align="left" style="color:rgb(56, 118, 29)"><font size="3"><b><font face="Treb
   ^
  46. Varování Řádek 201, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   accomplish.</font></b></font></p><div dir="ltr" style="color:rgb(182, 215, 168)">
   ^
  47. Varování Řádek 203, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -sidebar"><div dir="ltr"><div dir="ltr" style="color:rgb(182, 215, 168)"><h1 styl
   ^
  48. Varování Řádek 203, znak 188: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r" style="color:rgb(182, 215, 168)"><h1 style="text-align:center"><div class="sit
   ^
  49. Varování Řádek 203, znak 335: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -on sites-embed sites-embed-full-width" style="width:100%;"><h4 class="sites-embe
   ^
  50. Varování Řádek 203, znak 582: hodnota atributu "NAME" je chybná; "1473293946" není název rámu.
   " frameborder="0" id="1473293946" name="1473293946" allowtransparency="true" clas
   ^
  51. Varování Řádek 210, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /1999/xhtml" id="COMP_page-attachments" style="display:none" class="sites-canvas-
   ^
  52. Varování Řádek 212, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div jotid="sites-attachment-inner" style="display:none;" class="sites-attachment
   ^
  53. Varování Řádek 219, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   org/1999/xhtml" id="COMP_page-comments" style="display:none;" class="sites-canvas
   ^
  54. Varování Řádek 226, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="_wuid_" jotid="template" class="sites-comment" style="display:none">
   ^
  55. Varování Řádek 233, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sites-comment-submit" style="clear: both;">
   ^
  56. Varování Řádek 234, znak 326: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="goog-button-base-content " style="" onclick="JOT_postEvent('addComme
   ^
  57. Varování Řádek 234, znak 335: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ss="goog-button-base-content " style="" onclick="JOT_postEvent('addComment', this
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  58. Varování Řádek 270, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="javascript:;" onclick="window.open(webspace.printUrl)" 
   ^
  59. Varování Řádek 282, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="sites-menu goog-toolbar-menu-buttons" style="z-index:1000; display:none">
   ^
  60. Varování Řádek 283, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n="/system/app/pages/search/index.html" onclick="JOT_postEvent('searchWithScope',
   ^
  61. Varování Řádek 285, znak 134: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   stem/app/pages/customSearch/index.html" onclick="JOT_postEvent('searchWithScope',
   ^
  62. Varování Řádek 362, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="server-timer-div" style="display:none"> </div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.