• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://europlint.nl/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 161, znak 106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   alert_cookies" id="cadre_alert_cookies" style="opacity:1;text-align:center; margi
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 161, znak 194: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="cadre_inner_alert_cookies" style="display: inline-block;width: 100%;
   ^
  4. Varování Řádek 161, znak 361: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="cadre_inner_texte_alert_cookies" style="display: inline-block;padding:10px
   ^
  5. Varování Řádek 161, znak 450: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   olor: #666666"><div class="cadre_texte "><div style="background-color: #e6e6fc;">
   ^
  6. Varování Řádek 162, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Privacy- en cookieb
   ^
  7. Varování Řádek 162, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Privacy- en cookieb
   ^
  8. Varování Řádek 164, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size: 12pt;">Europlint is wettelijk verplicht om u toestemmi
   ^
  9. Varování Řádek 165, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size: 12pt;">Onze website gebruikt cookies, JavaScript en/of
   ^
  10. Varování Řádek 166, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size: 12pt;">Door op de knop 'BEVESTIG' te klikken, gaat u a
   ^
  11. Varování Řádek 170, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v class=" col-md-12 col-sm-6 btn_close" style="margin:0;text-align:center"><butto
   ^
  12. Varování Řádek 170, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   le="margin:0;text-align:center"><button onclick="CloseCadreAlertCookie();" style=
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  13. Varování Řádek 170, znak 161: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tton onclick="CloseCadreAlertCookie();" style="background:#f00000;color:#ffffff" 
   ^
  14. Varování Řádek 174, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
   ^
  15. Varování Řádek 177, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position:absolute;top:0;left:-9999px;">
   ^
  16. Varování Řádek 216, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="amazingslider-1" style="display:block;position:relative;margin:16px 
   ^
  17. Varování Řádek 217, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <ul class="amazingslider-slides" style="display:none;">
   ^
  18. Varování Řádek 227, znak 46: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <ul class="amazingslider-thumbnails" style="display:none;">
   ^
  19. Varování Řádek 237, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="amazingslider-engine" style="display:none;"><a href="http://ama
   ^
  20. Varování Řádek 238, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="amazingslider-engine" style="display:none;"><a href="http://ama
   ^
  21. Varování Řádek 290, znak 105: neplatný znak " " v adrese.
   n. Dit kan telefonisch via <a href="tel: 0031858886055">085-8886055</a>, maar u k
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  22. Varování Řádek 439, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <table style="height: 81px; border-color: #000000; background-color: #ffffff;" w
   ^
  23. Varování Řádek 441, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><th style="width: 40px; height: 40px; border-width: 4px; border-color: #fcfcf
   ^
  24. Varování Řádek 442, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">  Europlint BV</span>
   ^
  25. Varování Řádek 442, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">  Europlint BV</span>
   ^
  26. Varování Řádek 442, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   12pt;">  Europlint BV</span><br /><span style="font-size: 12pt;">  Middelste Groe
   ^
  27. Varování Řádek 442, znak 157: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">  Middelste Groes 3</span><br /><span style="font-size: 12pt;">  5384 VV Heesch
   ^
  28. Varování Řádek 442, znak 279: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   8543.86.324.B01</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt;">   Tel.Nr.:</spa
   ^
  29. Varování Řádek 442, znak 328: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nt-size: 12pt;">   Tel.Nr.:</span><span style="font-size: 12pt; color: red;"><a h
   ^
  30. Varování Řádek 442, znak 378: neplatný znak " " v adrese.
   t-size: 12pt; color: red;"><a href="tel: 0031858886055"><span style="font-size: 1
   ^
  31. Varování Řádek 442, znak 400: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ed;"><a href="tel: 0031858886055"><span style="font-size: 12pt; color: red;"> 085
   ^
  32. Varování Řádek 442, znak 480: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5-8886055</span></a></span><br /> <span style="font-size: 12pt;">   Email: <a hre
   ^
  33. Varování Řádek 442, znak 572: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nfo@europlint.nl" rel="alternate"><span style="font-size: 12pt; color: red;">info
   ^
  34. Varování Řádek 455, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <iframe height="200" style="border:none; width:100%" src="http://maps.google.com/
   ^
  35. Varování Řádek 479, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p style="text-align: right; padding-left: 120px;"><span style="color: #808000;"
   ^
  36. Varování Řádek 479, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ign: right; padding-left: 120px;"><span style="color: #808000;"><strong><a href="
   ^
  37. Varování Řádek 498, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " target="_blank" rel="alternate"><span style="color: #808000;"><img style="displ
   ^
  38. Varování Řádek 498, znak 111: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ate"><span style="color: #808000;"><img style="display: block; margin-left: auto;
   ^
  39. Varování Řádek 498, znak 208: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    margin-right: auto;" src="/images/artic-logo.png" alt="" /></span></a></p></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.