• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gay-xxx.me/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 24, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay dick sucking">gay dick sucking</a>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 24, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay dick sucking">gay dick sucking</a>, 
   ^
  5. Varování Řádek 26, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a>, 
   ^
  6. Varování Řádek 26, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a>, 
   ^
  7. Varování Řádek 26, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a>, 
   ^
  8. Varování Řádek 28, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bbc jerkin">gay bbc jerkin</a>, 
   ^
  9. Varování Řádek 28, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bbc jerkin">gay bbc jerkin</a>, 
   ^
  10. Varování Řádek 30, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  11. Varování Řádek 30, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  12. Varování Řádek 30, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  13. Varování Řádek 30, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  14. Varování Řádek 30, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex ch
   ^
  15. Varování Řádek 30, znak 51: neplatný znak " " v adrese.
   searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with
   ^
  16. Varování Řádek 30, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy cur
   ^
  17. Varování Řádek 30, znak 62: neplatný znak " " v adrese.
   x chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy curly
   ^
  18. Varování Řádek 30, znak 66: neplatný znak " " v adrese.
   at with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy curly fem
   ^
  19. Varování Řádek 33, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  20. Varování Řádek 36, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  21. Varování Řádek 38, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  22. Varování Řádek 39, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  23. Varování Řádek 40, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  24. Varování Řádek 199, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay dick sucking">gay dick sucking</a> | 
   ^
  25. Varování Řádek 199, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay dick sucking">gay dick sucking</a> | 
   ^
  26. Varování Řádek 201, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a> | 
   ^
  27. Varování Řádek 201, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a> | 
   ^
  28. Varování Řádek 201, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay boys at school">gay boys at school</a> | 
   ^
  29. Varování Řádek 203, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bbc jerkin">gay bbc jerkin</a> | 
   ^
  30. Varování Řádek 203, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bbc jerkin">gay bbc jerkin</a> | 
   ^
  31. Varování Řádek 205, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  32. Varování Řádek 205, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  33. Varování Řádek 205, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  34. Varování Řádek 205, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex
   ^
  35. Varování Řádek 205, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex ch
   ^
  36. Varování Řádek 205, znak 51: neplatný znak " " v adrese.
   searches/sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with
   ^
  37. Varování Řádek 205, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   sex chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy cur
   ^
  38. Varování Řádek 205, znak 62: neplatný znak " " v adrese.
   x chat with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy curly
   ^
  39. Varování Řádek 205, znak 66: neplatný znak " " v adrese.
   at with sexy curly female watching a guy masturbate">sex chat with sexy curly fem
   ^
  40. Varování Řádek 207, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fathet and sun sex">gay fathet and sun sex</a> | 
   ^
  41. Varování Řádek 207, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fathet and sun sex">gay fathet and sun sex</a> | 
   ^
  42. Varování Řádek 207, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fathet and sun sex">gay fathet and sun sex</a> | 
   ^
  43. Varování Řádek 207, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay fathet and sun sex">gay fathet and sun sex</a> | 
   ^
  44. Varování Řádek 209, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/snuuy leone and friend vs boys">snuuy leone and friend vs boys
   ^
  45. Varování Řádek 209, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/snuuy leone and friend vs boys">snuuy leone and friend vs boys
   ^
  46. Varování Řádek 209, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/snuuy leone and friend vs boys">snuuy leone and friend vs boys
   ^
  47. Varování Řádek 209, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/snuuy leone and friend vs boys">snuuy leone and friend vs boys<
   ^
  48. Varování Řádek 209, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/searches/snuuy leone and friend vs boys">snuuy leone and friend vs boys</a>
   ^
  49. Varování Řádek 211, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/skinny shemale rough">skinny shemale rough</a> | 
   ^
  50. Varování Řádek 211, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/skinny shemale rough">skinny shemale rough</a> | 
   ^
  51. Varování Řádek 213, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/bowling public bathroom gay">bowling public bathroom gay</a> |
   ^
  52. Varování Řádek 213, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/bowling public bathroom gay">bowling public bathroom gay</a> |
   ^
  53. Varování Řádek 213, znak 43: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/bowling public bathroom gay">bowling public bathroom gay</a> | 
   ^
  54. Varování Řádek 215, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/seachgay ruscapturedboys">seachgay ruscapturedboys</a> | 
   ^
  55. Varování Řádek 221, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mia khalifa and 5 boys">mia khalifa and 5 boys</a> | 
   ^
  56. Varování Řádek 221, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mia khalifa and 5 boys">mia khalifa and 5 boys</a> | 
   ^
  57. Varování Řádek 221, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mia khalifa and 5 boys">mia khalifa and 5 boys</a> | 
   ^
  58. Varování Řádek 221, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/mia khalifa and 5 boys">mia khalifa and 5 boys</a> | 
   ^
  59. Varování Řádek 223, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/first time gay boy sex">first time gay boy sex</a> | 
   ^
  60. Varování Řádek 223, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/first time gay boy sex">first time gay boy sex</a> | 
   ^
  61. Varování Řádek 223, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/first time gay boy sex">first time gay boy sex</a> | 
   ^
  62. Varování Řádek 223, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/first time gay boy sex">first time gay boy sex</a> | 
   ^
  63. Varování Řádek 225, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/one girl two and abow boys">one girl two and abow boys</a> | 
   ^
  64. Varování Řádek 225, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/one girl two and abow boys">one girl two and abow boys</a> | 
   ^
  65. Varování Řádek 225, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/one girl two and abow boys">one girl two and abow boys</a> | 
   ^
  66. Varování Řádek 225, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/one girl two and abow boys">one girl two and abow boys</a> | 
   ^
  67. Varování Řádek 225, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/one girl two and abow boys">one girl two and abow boys</a> | 
   ^
  68. Varování Řádek 227, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale orgy party">shemale orgy party</a> | 
   ^
  69. Varování Řádek 227, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale orgy party">shemale orgy party</a> | 
   ^
  70. Varování Řádek 229, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/boys and boys downlod">boys and boys downlod</a> | 
   ^
  71. Varování Řádek 229, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/boys and boys downlod">boys and boys downlod</a> | 
   ^
  72. Varování Řádek 229, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/boys and boys downlod">boys and boys downlod</a> | 
   ^
  73. Varování Řádek 233, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale pre ops">shemale pre ops</a> | 
   ^
  74. Varování Řádek 233, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale pre ops">shemale pre ops</a> | 
   ^
  75. Varování Řádek 235, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lily thai">lily thai</a> | 
   ^
  76. Varování Řádek 237, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for
   ^
  77. Varování Řádek 237, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for
   ^
  78. Varování Řádek 237, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for
   ^
  79. Varování Řádek 237, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for 
   ^
  80. Varování Řádek 237, znak 46: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for pay 
   ^
  81. Varování Řádek 237, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /searches/sucking big latin cock for pay gay">sucking big latin cock for pay gay<
   ^
  82. Varování Řádek 241, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale vs girl party">shemale vs girl party</a> | 
   ^
  83. Varování Řádek 241, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale vs girl party">shemale vs girl party</a> | 
   ^
  84. Varování Řádek 241, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale vs girl party">shemale vs girl party</a> | 
   ^
  85. Varování Řádek 243, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/talk dirty gay">talk dirty gay</a> | 
   ^
  86. Varování Řádek 243, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/talk dirty gay">talk dirty gay</a> | 
   ^
  87. Varování Řádek 245, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/teenboys caught">teenboys caught</a> | 
   ^
  88. Varování Řádek 247, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/puk gay11">puk gay11</a> | 
   ^
  89. Varování Řádek 249, znak 21: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/3 boys 1 girl school">3 boys 1 girl school</a> | 
   ^
  90. Varování Řádek 249, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/3 boys 1 girl school">3 boys 1 girl school</a> | 
   ^
  91. Varování Řádek 249, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/3 boys 1 girl school">3 boys 1 girl school</a> | 
   ^
  92. Varování Řádek 249, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/3 boys 1 girl school">3 boys 1 girl school</a> | 
   ^
  93. Varování Řádek 251, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale xxxxshemlae">shemale xxxxshemlae</a> | 
   ^
  94. Varování Řádek 255, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay ballett">gay ballett</a> | 
   ^
  95. Varování Řádek 259, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay for pay bottom">gay for pay bottom</a> | 
   ^
  96. Varování Řádek 259, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay for pay bottom">gay for pay bottom</a> | 
   ^
  97. Varování Řádek 259, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay for pay bottom">gay for pay bottom</a> | 
   ^
  98. Varování Řádek 263, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/boys class">boys class</a> | 
   ^
  99. Varování Řádek 265, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemalef uck female">shemalef uck female</a> | 
   ^
  100. Varování Řádek 265, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemalef uck female">shemalef uck female</a> | 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.