• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gaypornhub.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html><head><meta http-equiv="content-language" content="en"><meta http-equiv="co
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 32, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div></div><div id="sw"><div style="d
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 32, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v(this);"></div></div><div id="sw"><div style="display:none"><img src="/xs.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 33, znak 102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    action="/findit/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off"><
   ^
  6. Varování Řádek 33, znak 265: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  7. Varování Řádek 33, znak 382: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td><td valign=mid
   ^
  8. Varování Řádek 35, znak 254: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 35, znak 258: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" targ
   ^
  10. Varování Řádek 35, znak 262: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='
   ^
  11. Varování Řádek 35, znak 267: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='_blan
   ^
  12. Varování Řádek 35, znak 270: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='_blank'>
   ^
  13. Varování Řádek 35, znak 450: neplatný znak " " v adrese.
   iv><div class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" targe
   ^
  14. Varování Řádek 35, znak 452: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target=
   ^
  15. Varování Řádek 35, znak 456: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_bl
   ^
  16. Varování Řádek 35, znak 460: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_blank'
   ^
  17. Varování Řádek 35, znak 465: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_blank'><div
   ^
  18. Varování Řádek 35, znak 641: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" t
   ^
  19. Varování Řádek 35, znak 650: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" target='_b
   ^
  20. Varování Řádek 35, znak 658: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" target='_blank'><d
   ^
  21. Varování Řádek 35, znak 831: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay"
   ^
  22. Varování Řádek 35, znak 836: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay" targ
   ^
  23. Varování Řádek 35, znak 849: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay" target='_blank'><
   ^
  24. Varování Řádek 35, znak 1043: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/20229/Sleeping Bait" title="anal (gay)" target='_blank'
   ^
  25. Varování Řádek 35, znak 1233: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay
   ^
  26. Varování Řádek 35, znak 1237: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" ta
   ^
  27. Varování Řádek 35, znak 1242: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target=
   ^
  28. Varování Řádek 35, znak 1250: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target='_blank'
   ^
  29. Varování Řádek 35, znak 1257: neplatný znak " " v adrese.
   "/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target='_blank'><div c
   ^
  30. Varování Řádek 35, znak 1436: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage"
   ^
  31. Varování Řádek 35, znak 1445: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='
   ^
  32. Varování Řádek 35, znak 1448: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='_bl
   ^
  33. Varování Řádek 35, znak 1454: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='_blank'><
   ^
  34. Varování Řádek 35, znak 1631: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekke
   ^
  35. Varování Řádek 35, znak 1636: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekker" ta
   ^
  36. Varování Řádek 35, znak 1650: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekker" target='_blank'>
   ^
  37. Varování Řádek 35, znak 1849: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" tar
   ^
  38. Varování Řádek 35, znak 1857: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" target='_bl
   ^
  39. Varování Řádek 35, znak 1862: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" target='_blank'>
   ^
  40. Varování Řádek 35, znak 2043: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay
   ^
  41. Varování Řádek 35, znak 2049: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" targ
   ^
  42. Varování Řádek 35, znak 2057: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_bla
   ^
  43. Varování Řádek 35, znak 2061: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_blank'>
   ^
  44. Varování Řádek 35, znak 2065: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_blank'><div
   ^
  45. Varování Řádek 35, znak 2234: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/34744/Cock Sharing Gay Group Sex" title="cock" targ
   ^
  46. Varování Řádek 35, znak 2242: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/34744/Cock Sharing Gay Group Sex" title="cock" target='_bla
   ^
  47. Varování Řádek 35, znak 2246: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/34744/Cock Sharing Gay Group Sex" title="cock" target='_blank'>
   ^
  48. Varování Řádek 35, znak 2252: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/34744/Cock Sharing Gay Group Sex" title="cock" target='_blank'><div c
   ^
  49. Varování Řádek 35, znak 2434: neplatný znak " " v adrese.
   <div class=th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target
   ^
  50. Varování Řádek 35, znak 2440: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_bla
   ^
  51. Varování Řádek 35, znak 2445: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_blank'><
   ^
  52. Varování Řádek 35, znak 2449: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_blank'><div 
   ^
  53. Varování Řádek 35, znak 2633: neplatný znak " " v adrese.
   n><div class=th><a href="/homo/32372/Sly Fucks Rafael Ferreira" title="sly" targe
   ^
  54. Varování Řádek 35, znak 2639: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/32372/Sly Fucks Rafael Ferreira" title="sly" target='_bl
   ^
  55. Varování Řádek 35, znak 2646: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/32372/Sly Fucks Rafael Ferreira" title="sly" target='_blank'><d
   ^
  56. Varování Řádek 35, znak 2831: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/31775/Ashton Summers And William Seed.." title="ashto
   ^
  57. Varování Řádek 35, znak 2839: neplatný znak " " v adrese.
   s=th><a href="/homo/31775/Ashton Summers And William Seed.." title="ashton" targe
   ^
  58. Varování Řádek 35, znak 2843: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/31775/Ashton Summers And William Seed.." title="ashton" target='_
   ^
  59. Varování Řádek 35, znak 2851: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/31775/Ashton Summers And William Seed.." title="ashton" target='_blank'><
   ^
  60. Varování Řádek 35, znak 3040: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='
   ^
  61. Varování Řádek 35, znak 3045: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='_blan
   ^
  62. Varování Řádek 35, znak 3048: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='_blank'>
   ^
  63. Varování Řádek 35, znak 3227: neplatný znak " " v adrese.
   <div class=th><a href="/homo/38284/BULGE JEANS" title="bulge" target='_blank'><di
   ^
  64. Varování Řádek 35, znak 3416: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" 
   ^
  65. Varování Řádek 35, znak 3427: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" target='_bl
   ^
  66. Varování Řádek 35, znak 3435: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" target='_blank'><di
   ^
  67. Varování Řádek 35, znak 3620: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/38096/Solo masturbation and gay climax" title="solo
   ^
  68. Varování Řádek 35, znak 3633: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/38096/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_bl
   ^
  69. Varování Řádek 35, znak 3637: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/38096/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_blank'
   ^
  70. Varování Řádek 35, znak 3641: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/38096/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_blank'><di
   ^
  71. Varování Řádek 35, znak 3826: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/34031/Huge White Cock" title="huge" target='_blank'
   ^
  72. Varování Řádek 35, znak 3832: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/34031/Huge White Cock" title="huge" target='_blank'><div 
   ^
  73. Varování Řádek 35, znak 4011: neplatný znak " " v adrese.
   iv><div class=th><a href="/homo/36964/My private Gay solo.." title="my" target='_
   ^
  74. Varování Řádek 35, znak 4019: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/36964/My private Gay solo.." title="my" target='_blank'><
   ^
  75. Varování Řádek 35, znak 4023: neplatný znak " " v adrese.
   s=th><a href="/homo/36964/My private Gay solo.." title="my" target='_blank'><div 
   ^
  76. Varování Řádek 35, znak 4220: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/32334/Renogold Superman Roleplay" title="renogold" targ
   ^
  77. Varování Řádek 35, znak 4229: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/32334/Renogold Superman Roleplay" title="renogold" target='_blan
   ^
  78. Varování Řádek 35, znak 4423: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/35619/Boy peeing on windows and gay.." title="boy"
   ^
  79. Varování Řádek 35, znak 4430: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/35619/Boy peeing on windows and gay.." title="boy" target
   ^
  80. Varování Řádek 35, znak 4433: neplatný znak " " v adrese.
   ss=th><a href="/homo/35619/Boy peeing on windows and gay.." title="boy" target='_
   ^
  81. Varování Řádek 35, znak 4441: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/35619/Boy peeing on windows and gay.." title="boy" target='_blank'><
   ^
  82. Varování Řádek 35, znak 4445: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/35619/Boy peeing on windows and gay.." title="boy" target='_blank'><div 
   ^
  83. Varování Řádek 35, znak 4613: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/29312/Fuck Toy" title="fuck" target='_blank'><div c
   ^
  84. Varování Řádek 35, znak 4781: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" 
   ^
  85. Varování Řádek 35, znak 4787: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target
   ^
  86. Varování Řádek 35, znak 4796: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'
   ^
  87. Varování Řádek 35, znak 4799: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'><d
   ^
  88. Varování Řádek 35, znak 4803: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'><div c
   ^
  89. Varování Řádek 35, znak 4988: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/38289/Handsome student boy sex gay.." title="handsome" 
   ^
  90. Varování Řádek 35, znak 4996: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/38289/Handsome student boy sex gay.." title="handsome" target='
   ^
  91. Varování Řádek 35, znak 5000: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/homo/38289/Handsome student boy sex gay.." title="handsome" target='_bla
   ^
  92. Varování Řádek 35, znak 5004: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/38289/Handsome student boy sex gay.." title="handsome" target='_blank'>
   ^
  93. Varování Řádek 35, znak 5204: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/38208/[fitcasting] Roman Chauir.." title="[fitcasting]" tar
   ^
  94. Varování Řádek 35, znak 5210: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/38208/[fitcasting] Roman Chauir.." title="[fitcasting]" target='_
   ^
  95. Varování Řádek 35, znak 5404: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/37519/Gay Twinks Bareback With.." title="gay" targ
   ^
  96. Varování Řádek 35, znak 5411: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/37519/Gay Twinks Bareback With.." title="gay" target='_bl
   ^
  97. Varování Řádek 35, znak 5420: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/37519/Gay Twinks Bareback With.." title="gay" target='_blank'><div
   ^
  98. Varování Řádek 35, znak 5614: neplatný znak " " v adrese.
   <div class=th><a href="/homo/34972/Horny gay hunk solo jerking fun" title="horny"
   ^
  99. Varování Řádek 35, znak 5618: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/34972/Horny gay hunk solo jerking fun" title="horny" tar
   ^
  100. Varování Řádek 35, znak 5623: neplatný znak " " v adrese.
   s=th><a href="/homo/34972/Horny gay hunk solo jerking fun" title="horny" target='
   ^
  101. Varování Řádek 35, znak 5628: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/34972/Horny gay hunk solo jerking fun" title="horny" target='_blan
   ^
  102. Varování Řádek 35, znak 5636: neplatný znak " " v adrese.
   "/homo/34972/Horny gay hunk solo jerking fun" title="horny" target='_blank'><div 
   ^
  103. Varování Řádek 35, znak 5830: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long
   ^
  104. Varování Řádek 35, znak 5834: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" ta
   ^
  105. Varování Řádek 35, znak 5841: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" target='_
   ^
  106. Varování Řádek 35, znak 5854: neplatný znak " " v adrese.
   /homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" target='_blank'><div c
   ^
  107. Varování Řádek 35, znak 6038: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/37048/Cute amateur twink first time.." title="cute"
   ^
  108. Varování Řádek 35, znak 6046: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/37048/Cute amateur twink first time.." title="cute" target=
   ^
  109. Varování Řádek 35, znak 6052: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/37048/Cute amateur twink first time.." title="cute" target='_blan
   ^
  110. Varování Řádek 35, znak 6058: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/37048/Cute amateur twink first time.." title="cute" target='_blank'><di
   ^
  111. Varování Řádek 35, znak 6232: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/38068/Gay big cock interracial.." title="gay" targ
   ^
  112. Varování Řádek 35, znak 6236: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/38068/Gay big cock interracial.." title="gay" target='
   ^
  113. Varování Řádek 35, znak 6241: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/38068/Gay big cock interracial.." title="gay" target='_blan
   ^
  114. Varování Řádek 35, znak 6427: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/37011/Gay twink masturbates on webcam" title="gay"
   ^
  115. Varování Řádek 35, znak 6433: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/37011/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" targe
   ^
  116. Varování Řádek 35, znak 6445: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/37011/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" target='_blank'><
   ^
  117. Varování Řádek 35, znak 6448: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/37011/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" target='_blank'><div
   ^
  118. Varování Řádek 35, znak 6635: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/33290/Bottom reacting to his Top dick" title="bottom"
   ^
  119. Varování Řádek 35, znak 6644: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/33290/Bottom reacting to his Top dick" title="bottom" target='
   ^
  120. Informace Řádek 35, znak 6645: + dalších 838 varování.
   th><a href="/homo/33290/Bottom reacting to his Top dick" title="bottom" target='_
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.