• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://habotao.com/bbs/?172300  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: User-Agent,Accept-Encoding"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: User-Agent,Accept-Encoding
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 64, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 68, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://www.habotao.com/bbs/');">设为首
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 68, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ><a href="http://www.habotao.com/bbs/" onclick="addFavorite(this.href, '海安波涛装饰社区
   ^
  6. Varování Řádek 70, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onClick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访问
   ^
  7. Varování Řádek 75, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^
  8. Varování Řádek 77, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  9. Varování Řádek 85, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="topnav"> <ul class="deanunlogin" style="margin-top:-10px;">
   ^
  10. Varování Řádek 86, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ember.php?mod=logging&amp;action=login" onClick="showWindow('login', this.href)" 
   ^
  11. Varování Řádek 138, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" 
   ^
  12. Varování Řádek 156, znak 129: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   riendhk_172300" id="a_friend_li_172300" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  13. Varování Řádek 159, znak 151: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0&amp;daterange=2" id="a_sendpm_172300" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  14. Varování Řádek 172, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="tb cl" style="padding-left: 75px;">
   ^
  15. Varování Řádek 212, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m class="xg1">用户组&nbsp;&nbsp;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="s
   ^
  16. Varování Řádek 212, znak 74: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   p;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="showTip(this)" tip="积分 2, 距离
   ^
  17. Varování Řádek 273, znak 46: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   class="cs_close"><a href="javascript:;" onClick="javascript:turnoff('kefu1')"><sp
   ^
  18. Varování Řádek 287, znak 97: neplatný znak " " v adrese.
   online_qq"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=292875156 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.