• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 54 chyb a 28 varování.
  https://homeeyezd.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:b" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:b" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:data" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  4. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:data" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:expr" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  6. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:expr" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  7. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in English. Consider adding "lang="en"" (or variant) to the "html" start tag..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  8. Chyba Řádek 5, znak 9: atribut "asyncsrc" není dovolen na elementu "script".
   <script asyncsrc='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></scr
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Varování Řádek 13, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js' type='t
   ^
  10. Chyba Řádek 18, znak 21: A "charset" attribute on a "meta" element found after the first 1024 bytes..
   <meta charset='utf-8'/>
   ^
  11. Chyba Řádek 20, znak 1: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
   ^
  12. Varování Řádek 45, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>var FACEBOOK_APP_ID = '403849583055028';</script>
   ^
  13. Varování Řádek 47, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>@font-face{font-family:'Paytone One';font-style:normal;fon
   ^
  14. Varování Řádek 48, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  15. Varování Řádek 198, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='main-css' type='text/css'>
   ^
  16. Chyba Řádek 199, znak 3069: CSS: "cursor": "hand" is not a "cursor" value..
   owl-nav .owl-prev{cursor:pointer;cursor:hand;-webkit-user-select:none;-khtml-user
   ^
  17. Chyba Řádek 199, znak 18271: CSS: "webkit-box-shadow": Property "webkit-box-shadow" doesn't exist..
   -box-shadow:inset 0 0 50px rgba(0,0,0,.5);box-shadow:inset 0 0 50px rgba(0,0,0,.5
   ^
  18. Chyba Řádek 199, znak 21363: CSS: "widht": Property "widht" doesn't exist..
   100%;position:relative}.grid-item{widht:100%;height:50%;position:relative;overflo
   ^
  19. Chyba Řádek 199, znak 51621: CSS: "widht": Property "widht" doesn't exist..
   :block;position:absolute;height:0;widht:0;top:.6em;left:-5px}.post-related,.post-
   ^
  20. Chyba Řádek 199, znak 59468: CSS: "paddding-bottom": Property "paddding-bottom" doesn't exist..
   adding-top:0!important;paddding-bottom:0!important;border-top:0!important;boder-b
   ^
  21. Chyba Řádek 199, znak 59516: CSS: "boder-bottom": Property "boder-bottom" doesn't exist..
   nt;border-top:0!important;boder-bottom:0!important}pre.code-box br{line-height:0!
   ^
  22. Chyba Řádek 199, znak 61249: CSS: "overflow": "font-size" is not a "overflow" value..
   n:fixed;bottom:10px;right:10px;overflow:font-size;background:#fff}a.scroll-up:hov
   ^
  23. Chyba Řádek 206, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=6b96e0ca-4060-46ad-a28a-30b63637f104' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  24. Varování Řádek 210, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  25. Varování Řádek 210, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  26. Chyba Řádek 225, znak 62: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ion' id='admin-header-custom-html-code' name='Admin Header Custom Code (HTML / Ja
   ^
  27. Chyba Řádek 240, znak 45: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='no-items section' id='top-page' name='Page Top'></div>
   ^
  28. Chyba Řádek 247, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    header-bg section' id='header-section' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  29. Chyba Řádek 260, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  30. Varování Řádek 260, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  31. Varování Řádek 282, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  32. Chyba Řádek 307, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  33. Varování Řádek 307, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  34. Chyba Řádek 330, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  35. Varování Řádek 330, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  36. Varování Řádek 347, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  37. Chyba Řádek 370, znak 45: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    class='clear section' id='header-wide' name='Header Wide'><div class='widget Blo
   ^
  38. Chyba Řádek 375, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  39. Chyba Řádek 375, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  40. Varování Řádek 391, znak 64: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  41. Varování Řádek 402, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  42. Varování Řádek 403, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  43. Varování Řádek 413, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  44. Chyba Řádek 432, znak 61: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   -items section' id='content-section-wide-top' name='All Pages Content Top'></div>
   ^
  45. Chyba Řádek 433, znak 45: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    class='section' id='content-section-1' name='Home Only Content'><div class='widg
   ^
  46. Chyba Řádek 1056, znak 45: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    class='section' id='content-section-2' name='All Pages Content Middle'><div clas
   ^
  47. Chyba Řádek 1069, znak 54: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ection' id='content-section-after-post' name='After Post Body Content'><div class
   ^
  48. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-align": Property "mso-effects-shadow-align" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  49. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-alpha": Property "mso-effects-shadow-alpha" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  50. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-angledirection": Property "mso-effects-shadow-angledirection" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  51. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-anglekx": Property "mso-effects-shadow-anglekx" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  52. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-angleky": Property "mso-effects-shadow-angleky" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  53. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-color": Property "mso-effects-shadow-color" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  54. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-dpidistance": Property "mso-effects-shadow-dpidistance" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  55. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-dpiradius": Property "mso-effects-shadow-dpiradius" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  56. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-pctsx": Property "mso-effects-shadow-pctsx" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  57. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-effects-shadow-pctsy": Property "mso-effects-shadow-pctsy" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  58. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textfill-fill-alpha": Property "mso-style-textfill-fill-alpha" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  59. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textfill-fill-color": Property "mso-style-textfill-fill-color" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  60. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textfill-fill-colortransforms": Property "mso-style-textfill-fill-colortransforms" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  61. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textfill-fill-themecolor": Property "mso-style-textfill-fill-themecolor" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  62. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textoutline-fill-alpha": Property "mso-style-textoutline-fill-alpha" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  63. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textoutline-fill-color": Property "mso-style-textoutline-fill-color" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  64. Chyba Řádek 1071, znak 281: CSS: "mso-style-textoutline-fill-colortransforms": Property "mso-style-textoutline-fill-colortransforms" doesn't exist..
   er miss a single post.</span></i></b><b><span style="background: white; color: #f
   ^
  65. Varování Řádek 1071, znak 1612: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   lid; mso-themecolor: background2; mso-themetint: 216;"><o:p></o:p></span></b></p>
   ^
  66. Chyba Řádek 1071, znak 1612: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   lid; mso-themecolor: background2; mso-themetint: 216;"><o:p></o:p></span></b></p>
   ^
  67. Chyba Řádek 1075, znak 64: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    section' id='content-section-wide-bottom' name='All Pages Content Bottom'></div>
   ^
  68. Chyba Řádek 1085, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='no-items section' id='sidebar' name='Right Sidebar'></div>
   ^
  69. Chyba Řádek 1093, znak 45: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
    class='clear section' id='footer-wide' name='Footer Wide'><div class='widget Lab
   ^
  70. Chyba Řádek 2340, znak 48: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ass='section' id='footer-col-1-section' name='Footer Column 1'><div class='widget
   ^
  71. Chyba Řádek 2356, znak 48: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ass='section' id='footer-col-2-section' name='Footer Column 2'><div class='widget
   ^
  72. Chyba Řádek 2367, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='no-items section' id='footer-col-3-section' name='Footer Column 3'>
   ^
  73. Chyba Řádek 2381, znak 62: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ion' id='admin-footer-custom-html-code' name='Admin Footer Custom Code (HTML / Ja
   ^
  74. Chyba Řádek 2503, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  75. Varování Řádek 2503, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  76. Varování Řádek 2513, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script id='main-js' type='text/javascript'>
   ^
  77. Chyba Řádek 2598, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  78. Varování Řádek 2598, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  79. Varování Řádek 2603, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  80. Varování Řádek 2616, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5a5a38373646b3c1'
   ^
  81. Varování Řádek 2629, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/398
   ^
  82. Varování Řádek 2630, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.