• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb a 3 varování.
  http://hussainwalk77.inube.com/blog/8822317/videos-porno-les-choses-que-vous-devriez-apprendre-du-porno/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 147: DTD neobsahuje deklaraci kořenového elementu.
   .w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtm
   ^
  2. Chyba Řádek 1, znak 220: element "html" není dovolen na tomto místě.
   999/xhtml" xml:lang="en-US" lang="en-US"><head profile="http://www.w3.org/2000/08
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  3. Varování Řádek 1, znak 341: zjištěn NET zápis.
   ype" content="text/html; charset=utf-8" /><title>Inube Verification</title><scrip
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 1, znak 429: povinný atribut "type" elementu "SCRIPT" není uveden.
   https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script></head><body><h1>Please enter t
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  5. Chyba Řádek 1, znak 570: nedovolený atribut "data-sitekey".
    method="post"><div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LetIwETAAAAAMKbksbFUz0Cp0j
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  6. Varování Řádek 1, znak 689: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   it" value="Click here to continue &gt;" style="display:block;margin-top:25px;padd
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 1, znak 756: zjištěn NET zápis.
   splay:block;margin-top:25px;padding:10px;font-size:20px;" /></form></body></html>
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 757: element "input" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del".
   splay:block;margin-top:25px;padding:10px;font-size:20px;" /></form></body></html>
   ^

   Výše uvedený element sice je v definici typu dokumentu, ale není dovolen na tomto místě. Zde jsou dovolené pouze ostatní uvedené elementy a ty teprve mohou obsahovat onen problematický element. Možná tedy pomůže, pokud tento element obalíte do jednoho z vyjmenovaných… nebo jste možná někde před tím zapomněli zavřít jiný element.

   Jednou z možných (a velmi oblíbených) příčin je, že jste vložili blokový element (P nebo TABLE) do řádkového (A, SPAN nebo STRONG). To se nedělá. Další možný viník také je LI, který není uvnitř UL či OL.

  9. Chyba Řádek 1, znak 779: chybí kořenový element dokumentu.
   splay:block;margin-top:25px;padding:10px;font-size:20px;" /></form></body></html> 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.