• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 23 chyb a 45 varování.
  https://www.increaser.co.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 37, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 41, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 73, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/jq
   ^
  5. Varování Řádek 74, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/jq
   ^
  6. Varování Řádek 76, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=U
   ^
  7. Varování Řádek 77, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='google_gtagjs-js-after'>
   ^
  8. Varování Řádek 105, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  9. Varování Řádek 109, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  10. Chyba Řádek 115, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  11. Chyba Řádek 124, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  12. Varování Řádek 144, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  13. Chyba Řádek 167, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  14. Chyba Řádek 170, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook-f e
   ^
  15. Chyba Řádek 175, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-twitter elem
   ^
  16. Chyba Řádek 180, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram el
   ^
  17. Chyba Řádek 185, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elem
   ^
  18. Varování Řádek 200, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  19. Varování Řádek 207, znak 128: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   ro/assets/css/widget-nav-menu.min.css"> <nav migration_allowed="1" migrated="0" r
   ^
  20. Chyba Řádek 207, znak 133: atribut "migration_allowed" není dovolen na elementu "nav".
   sets/css/widget-nav-menu.min.css"> <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  21. Chyba Řádek 207, znak 155: atribut "migrated" není dovolen na elementu "nav".
   nu.min.css"> <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="ele
   ^
  22. Varování Řádek 218, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container" role="nav
   ^
  23. Varování Řádek 236, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  24. Varování Řádek 242, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  25. Chyba Řádek 242, znak 6: atribut "migration_allowed" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  26. Chyba Řádek 242, znak 28: atribut "migrated" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  27. Varování Řádek 253, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container" role="nav
   ^
  28. Chyba Řádek 329, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  29. Chyba Řádek 360, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  30. Varování Řádek 464, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  31. Chyba Řádek 528, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  32. Chyba Řádek 650, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor-pro - v3.5.2 - 28-11-2021 */
   ^
  33. Varování Řádek 680, znak 1: Attribute "aria-required" is unnecessary for elements that have attribute "required"..
   <input size="1" type="email" name="form_fields[email]" id="form-field-email" clas
   ^
  34. Varování Řádek 680, znak 1: The first occurrence of ID "form-field-email" was here..
   <input size="1" type="email" name="form_fields[email]" id="form-field-email" clas
   ^
  35. Varování Řádek 712, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  36. Chyba Řádek 941, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  37. Chyba Řádek 950, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */
   ^
  38. Varování Řádek 1070, znak 1: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   <footer itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope="itemscope" id="colophon
   ^
  39. Varování Řádek 1073, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  40. Chyba Řádek 1115, znak 1: Duplicate ID "form-field-email"..
   <input size="1" type="email" name="form_fields[email]" id="form-field-email" clas
   ^
  41. Varování Řádek 1115, znak 1: Attribute "aria-required" is unnecessary for elements that have attribute "required"..
   <input size="1" type="email" name="form_fields[email]" id="form-field-email" clas
   ^
  42. Varování Řádek 1156, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  43. Chyba Řádek 1156, znak 6: atribut "migration_allowed" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  44. Chyba Řádek 1156, znak 28: atribut "migrated" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  45. Varování Řádek 1167, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container" role="nav
   ^
  46. Chyba Řádek 1223, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook-f e
   ^
  47. Chyba Řádek 1228, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-twitter elem
   ^
  48. Chyba Řádek 1238, znak 1: Element "a" is missing required attribute "href"..
   <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elem
   ^
  49. Varování Řádek 1249, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  50. Varování Řádek 1270, znak 109: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   re-static/email-decode.min.js"></script><script type='text/javascript' src='https
   ^
  51. Varování Řádek 1271, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/wp
   ^
  52. Varování Řádek 1272, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  53. Varování Řádek 1273, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/im
   ^
  54. Varování Řádek 1274, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  55. Varování Řádek 1275, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  56. Varování Řádek 1276, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  57. Varování Řádek 1277, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='elementor-pro-frontend-js-before'>
   ^
  58. Varování Řádek 1280, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  59. Varování Řádek 1281, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  60. Varování Řádek 1282, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/jq
   ^
  61. Varování Řádek 1283, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'>
   ^
  62. Varování Řádek 1286, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  63. Varování Řádek 1287, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  64. Varování Řádek 1288, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/un
   ^
  65. Varování Řádek 1289, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  66. Varování Řádek 1294, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-includes/js/wp
   ^
  67. Varování Řádek 1295, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wpforms-elementor-js-extra'>
   ^
  68. Varování Řádek 1300, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.increaser.co.id/wp-content/plugin
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.