• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://inserates.eu/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 123, znak 14: kotva jménem "GOBYUSITEM" již v dokumentu je.
   <p><span id="gobyusitem" class="dis-none" data-goby-itid="947331" data-goby-owid=
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  3. Varování Řádek 123, znak 529: kotva jménem "IMG_CLOSE" již v dokumentu je.
   les-moumlglich-4a508c7.jpg"  /> <b id="img_close" data-goby-imgtx="Bild schließe
   ^
  4. Varování Řádek 153, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   target="_blank"><img id="licnt702E" width="88" height="15" style="border:0" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 156, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt=""/></a><script>(function(d,s){d.getElementById("licnt702E").src=
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.