• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://janjimaxwin88.org/  
  text/html — <http://janjimaxwin88.org/DTD/xhtml1-transitional.dtd> 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 93: nemohu stáhnout "http://janjimaxwin88.org/DTD/xhtml1-transitional.dtd"; server oznámil "404 Not Found".
   ml PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   ^

   Patrně máte v DOCTYPE deklaraci špatnou adresu definice typu dokumentu. Dokument nemůže být validní. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. Varování Řádek 157, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ghlight.comment</td><td class="v"><font style="color: #FF8000">#FF8000</font></td
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 157, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >#FF8000</font></td><td class="v"><font style="color: #FF8000">#FF8000</font></td
   ^
  5. Varování Řádek 158, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ghlight.default</td><td class="v"><font style="color: #0000BB">#0000BB</font></td
   ^
  6. Varování Řádek 158, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >#0000BB</font></td><td class="v"><font style="color: #0000BB">#0000BB</font></td
   ^
  7. Varování Řádek 159, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >highlight.html</td><td class="v"><font style="color: #000000">#000000</font></td
   ^
  8. Varování Řádek 159, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >#000000</font></td><td class="v"><font style="color: #000000">#000000</font></td
   ^
  9. Varování Řádek 160, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ghlight.keyword</td><td class="v"><font style="color: #007700">#007700</font></td
   ^
  10. Varování Řádek 160, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >#007700</font></td><td class="v"><font style="color: #007700">#007700</font></td
   ^
  11. Varování Řádek 161, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ighlight.string</td><td class="v"><font style="color: #DD0000">#DD0000</font></td
   ^
  12. Varování Řádek 161, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >#DD0000</font></td><td class="v"><font style="color: #DD0000">#DD0000</font></td
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.