• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://jazzitdesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doska.info/������������������������/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 60, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 8px 10px;" align="cent
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 62, znak 55: neplatný znak "�" v adrese.
   "bottom"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 62, znak 56: neplatný znak "�" v adrese.
   bottom"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">D
   ^
  5. Varování Řádek 62, znak 57: neplatný znak "�" v adrese.
   ottom"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Do
   ^
  6. Varování Řádek 62, znak 58: neplatný znak "�" v adrese.
   ttom"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Dos
   ^
  7. Varování Řádek 62, znak 59: neplatný znak "�" v adrese.
   tom"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Dosk
   ^
  8. Varování Řádek 62, znak 60: neplatný znak "�" v adrese.
   om"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska
   ^
  9. Varování Řádek 62, znak 61: neplatný znak "�" v adrese.
   m"><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.
   ^
  10. Varování Řádek 62, znak 62: neplatný znak "�" v adrese.
   "><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.i
   ^
  11. Varování Řádek 62, znak 63: neplatný znak "�" v adrese.
   ><h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.in
   ^
  12. Varování Řádek 62, znak 64: neplatný znak "�" v adrese.
   <h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.inf
   ^
  13. Varování Řádek 62, znak 65: neplatný znak "�" v adrese.
   h1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info
   ^
  14. Varování Řádek 62, znak 66: neplatný znak "�" v adrese.
   1><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/
   ^
  15. Varování Řádek 62, znak 67: neplatný znak "�" v adrese.
   ><a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/�
   ^
  16. Varování Řádek 62, znak 68: neplatný znak "�" v adrese.
   <a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/��
   ^
  17. Varování Řádek 62, znak 69: neplatný znak "�" v adrese.
   a href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/���
   ^
  18. Varování Řádek 62, znak 70: neplatný znak "�" v adrese.
    href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/����
   ^
  19. Varování Řádek 62, znak 71: neplatný znak "�" v adrese.
   href="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/�����
   ^
  20. Varování Řádek 62, znak 72: neplatný znak "�" v adrese.
   ref="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/������
   ^
  21. Varování Řádek 62, znak 73: neplatný znak "�" v adrese.
   ef="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/�������
   ^
  22. Varování Řádek 62, znak 74: neplatný znak "�" v adrese.
   f="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/��������
   ^
  23. Varování Řádek 62, znak 75: neplatný znak "�" v adrese.
   ="http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/���������
   ^
  24. Varování Řádek 62, znak 76: neplatný znak "�" v adrese.
   "http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/����������
   ^
  25. Varování Řádek 62, znak 77: neplatný znak "�" v adrese.
   http://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/�����������
   ^
  26. Varování Řádek 62, znak 78: neplatný znak "�" v adrese.
   ttp://Doska.info/�����������������������/" target="_top">Doska.info/������������
   ^
  27. Varování Řádek 85, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <input type="button" value="Close" style="font-weight:bold;" onClick="javasc
   ^
  28. Varování Řádek 85, znak 67: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   on" value="Close" style="font-weight:bold;" onClick="javascript:window.close();">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.